E-Dergi Oku 

TSE Tuzla Yalıtım Laboratuvarı

TSE Tuzla Yalıtım Laboratuvarı

19 Şubat 2015 | SÖYLEŞİ
131. Sayı (Şubat 2015)

Metehan ÇALIŞ TSE Tuzla Yalıtım Laboratuvarı Müdürü mcalis@tse.org.tr Sencer GÜVEN TSE Tuzla Yalıtım Laboratuvarı Teknik Şefi sencerg@tse.org.tr
Ülkemizin rekabet gücünü artırmayı, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin, öncü ve güvenilir olarak sağlamayı misyon edinmiş olan Türk Standartları Enstitüsü, yalıtım sektöründe eksikliği çok hissedilmekte olan bir “Yalıtım Kompleksi”ni ülkemize kazandırabilmek amacıyla 2010 yılında “Tuzla Yalıtım Laboratuvarı Projesi”ni başlatmıştı. Yapı malzemeleri sektörünü ilgilendiren deney ihtiyaçlarının yanında denizcilik sektörü, demiryolu sektörü, enerji sektörü ve havacılık sektörü gibi başka sektörlerin de ihtiyaçlarını karşılayabilme hususunda öncü ve lider olma hedefiyle ülkemizin ve bölgemizin en kapsamlı deney kompleksinin kurulması amaçlanmıştı.
Tuzla Yalıtım Laboratuvarı Aydınlı-Tuzla’da 7500 m2lik bir inşaat alanına kurulmuştur. Yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 40 milyon TL civarındadır. Laboratuvar binası 2014 yılı Ekim ayı itibariyle geçici kabulleri yapılarak hizmete alınmıştır. Laboratuvar bünyesinde Ocak ayı itibariyle 14’ü teknik 1’i idari olmak üzere 15 personel çalışmaktadır.


Yatırım Amaçları
Bu yatırım projesi ile hedeflenen başlıca amaçlar şu şekilde özetlenebilir:
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  (BYKHY) kapsamında tüm yangına dayanım ve yangına tepki deneylerini gerçekleştirmek
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) kapsamında akustik deneyler/ölçümler ve haritalama/eylem planlarını gerçekleştirmek
• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki CE işaretlemesi için gerekli yangın-akustik-ısı-su yalıtım deneylerini gerçekleştirmek
• Bu mevzuatlar kapsamında yurtdışına giden deneyleri ülkemizde gerçekleştirerek yurtdışı kaynak akışını önlemek
• Mevzuat gereği yapılması gereken deneylerin yurtiçinde yapılamaması, yurtdışı maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile deney yaptırmayan potansiyeli ortaya çıkartmak
• Ekonomik, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu ile yurtdışından deney talepleri almak
• Ülkemizin nitelikli insan kaynağı yönünden eksik olduğu yangın ve akustik konularında tecrübeli personel yetiştirmek.


Mevcut Laboratuvar Bölümleri ve Hizmet Profilleri
Tuzla Yalıtım Laboratuvarı bünyesinde yer almak üzere Yangına Dayanım, Yangına Tepki, Akustik ile Isı ve Su Yalıtımı Bölümleri’nin hizmet vermesi planlanmıştır.   


Yangına Dayanım Bölümü
Yangına Dayanım Bölümü’nde bir Dikey Fırın, bir Kombi Fırın, bir mini Ar-Ge Fırını ve bir Duman Sızdırmazlık Fırını olmak üzere toplam dört adet deney fırını mevcuttur.Yangına Dayanım Bölümü Kombi Deney Fırını ve Deney Çerçeveleri (üstte)
Yangına Tepki Bölümü (altta)


Yangına Dayanım Bölümü hizmet kapsamında aşağıda verilen deney metotlarının yer alması planlanmıştır:
• Perde duvarların yük altındaki yangına dayanımı
• Döşeme, asma tavan, çatı elemanları vb. yatay yapı elemanlarının yangına dayanımı
• Döşemelerin, çatı elemanlarının yük altında yangına dayanım deneyleri
• Asansör kapılarının yangına dayanımı
• Duman sızdırmaz özellik taşıması gereken (Nükleer Santral Kapıları gibi) kapıların duman sızdırmazlık kapıları
• Kapı kolu, menteşe, kapı üstü kapı kapatıcıları (kapı hidroliği), kapı contaları gibi kapı ve pencere donanımlarının yangına dayanım testlerine etkilerine dair değerlendirme rapor deneyleri
• Çelik kapı, yangın kapısı, pencere, kepenk, duvar vb. düşey yapı elemanlarının yangına dayanımı
• Belirli bir boyutlara kadar yangına dayanıklı dolapların deneyleri (kimyasal dolabı, evrak dolabı vb.)
• Belirli bir boyutlara kadar server kasaları, otel kasaları, para kasalarının yangına dayanım deneyleri
• Belirli bir boyutlara kadar kolon, kiriş gibi taşıyıcı yük elemanlarının yangına dayanım deneyleri 
• Gemi yatay ve düşey elemanlarının IMO standartlarına göre yangına dayanım deneyi.
Yangına Dayanım Bölümü’nde devreye alma çalışmaları devam etmektedir ve kabul deneylerini müteakiben sistemlerin tamamen devreye alınıp, Şubat ayı içerisinde akreditasyon çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.


Yangına Tepki Bölümü
Yangına Tepki Bölümü’nde genel itibariyle SBI, Bomb kalorimetre, Tutuşmazlık, Oksijen İndeksi, Cone Kalorimetre, Duman Yoğunluğu vb. deney setleri mevcuttur. Bazı metotlarda deney hizmeti verilmeye başlanmıştır. Deney setlerinin kabulünü müteakiben akreditasyon çalışmalarının Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.


Yangına Tepki Bölümü hizmet kapsamında aşağıda verilen deney metotlarının yer alması planlanmıştır:


• Her türlü yapı malzemesine ait EN 13501-1’e göre sınıflandırma deneyleri
• Denizcilik sınıflandırma deneyleri
• Demiryolları sınıflandırma deneyleri
• Her türlü malzemenin yangına tepki davranışının analiz edilebileceği deneyler ve bu konudaki Ar-Ge çalışmaları
• Çatı kaplamalarının yangına tepki deneyleri


Akustik Bölümü
Akustik Bölümü’nde Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı Odaları, Darbe Doğuşlu Ses Yalıtımı Odaları, Çınlama Odası, Gürültü Haritalama Yazılımı ile Empedans Tüpü ve Hava Akış Direnci deney setlerinin kurulması çalışmaları halen devam etmektedir. Şubat ayı itibariyle deney odaları ve setlerinin kabulünün yapılıp akreditasyon çalışmalarının başlatılması öngörülmektedir.Yapımı devam etmekte olan akustik odaların inşaatı (üstte)
Isı ve Su Yalıtımı Bölümü (altta)


Akustik Bölümü hizmet kapsamında aşağıda verilen deney metotlarının yer alması planlanmıştır:


• Kapı, pencere, duvar, kepenk, bölme elemanları gibi düşey konumlu yapı elemanlarının hava doğuşlu ses yalıtım deneyleri
• Döşeme ve döşeme elemanlarının ve her türlü yatay konumlu yapı elemanının darbe ses yalıtım deneyleri
• Yatay yapı elemanlarının hava doğuşlu ses geçiş kaybı deneyleri
• Gürültü bariyerlerinin ses geçiş kaybı ve ses yutum katsayılarının ölçülmesi
• Her türlü yapı malzemesinin ses yutum katsayısının oda metodu ile ölçümü
• Her türlü yapı malzemesinin ses yutum katsayısının empedans tüpü ile ölçümü
• Belirli bir büyüklüğe kadar makine ve elektronik cihazların (beyaz eşyalar, yazıcı, printer, motor vb.) ses gücü seviyesinin ölçülmesi
• Çınlanım süresi ölçümü
• Akustik saha ölçümleri
• Gürültü haritalamalar üzerinden gürültü eylem planları hazırlanması.


Isı ve Su Yalıtımı Bölümü
Önceki yıl TSE Gebze Kampüsü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı bünyesinde bulunan Isı ve Su Yalıtımı Bölümü, Tuzla Yalıtım Laboratuvarı bünyesine taşınmış ve yapılan yeni yatırımlarla da hizmet kapsamının genişletilme çalışmaları başlatılmıştır. Bununla birlikte akredite olarak deney hizmetleri verilmeye devam edilmektedir.
Isı ve Su Yalıtımı Bölümü hizmet kapsamında aşağıda verilen deney metotlarının yer alması planlanmıştır:
• Isı yalıtım sağlayan sıva, EPS, Mineral Yün, kâgir harçları, kâgir birimler ile her türlü yapı elemanının ısı yalıtım değerlerinin ölçülmesi
• Kapı, pencere ve duvarların ısı yalıtım dirençlerinin ölçülmesi
• Kompozit inovatif ürünlerin ISO 8990 (Hotbox)’e göre ısı yalıtım direnç ölçümleri
• Binaların duvar elemanlarının gerekli ortam şartları sağlandıktan sonra yerinde ısıl direncinin ölçülmesi (Yapılan Isı Yalıtım Çözümünün Etkinliğinin Belirlenmesi)
• Termal Kamera ile yerinde ölçümler
• Su yalıtım ürünleri testleri
• Sürme esaslı ürünler
• Tek-çift bileşenli ürünler
• Bitüm esaslı ürünler
• Bitümlü plakalar
• Çatı örtüleri ve şingıllar
• Yeşil bina çözümlerinin su yalıtımı gerektiren ürünlerine ait Ar-Ge çalışmaları (Bitki köküne direnç gibi).Konferans Salonu (üstte)
Eğitim Salonu (ortada)
Toplantı - Seminer Salonu (altta)


Laboratuvar Yatırımını Özgün Kılan Başlıca Unsurlar
Hareketli akustik odalar ve çerçeve sistemi: Hava doğuşlu ve darbe ses yalıtımı deneylerinde numunenin bir çerçeve üzerinde ayrı bir noktada montaj yapılması ile kısa zamanda çok sayıda test yapılabilmesine imkan sağlanması
• Çoklu Test İmkanı: Tasarlanacak çerçeve sistemi ile akustik testi yapılan bir numunenin yangına dayanım testinin yapılması 
• Türkiye’de ilk kez akredite bir yalıtım kompleksi kuruluyor olması (su ve ısı yalıtımı eklenmesi ile)
• Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı akredite akustik laboratuvarı olması
• Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı yangın laboratuvarı olması
• Lokasyon: İstanbul’da tüm sektörlere yakın bir merkez olması
• Eğitim işbirliği: Bilimsel yayın şartı ile YL ve DR öğrencilerine açık kurumsal bir yapı
• Ar-Ge Merkezi: Firmalara kiralık Ar-Ge odaları ile sanayi-üniversite-TSE arasında Ar-Ge işbirliği ve TÜBİTAK ve AB projelerine katılım sağlanmasının planlanması
• Denizcilikte IMO testleri (IMO akreditasyonu sonrası)
• Havacılık kabin içi testlerinin yapılabilmesi (THY Teknik ekibinin tetkiki başarıyla sonuçlandı)
• Demiryolları ekipmanları yangına tepki testlerinin yapılabilmesi
• Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için araştırma merkezi olacak olması
• Eğitim, seminer ve konferans hizmeti organizasyonu yapabilme imkânına sahip olunması.

 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Emülzer Proje ve Teknik Satış Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Cem Ercan: 'Su Yalıtımsız Yapı 10 Yıl Sonra Taşıma Kapasitesinin % 66'sını Kaybediyor'

Emülzer Proje ve Teknik Satış Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Cem Ercan dergimize önemli bilgiler paylaşırken, yapılması gerekenleri anlattı....
1 Mart 2023

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu: "Ses Yalıtımı Çağdaş Yaşam Standartlarının Oluşmasına Katkı Sağlıyor"

Evden çalışmanın yaygınlaşması, uzaktan eğitim gibi faktörlerin hayatımızın bir parçası olduğu günümüzde insanlar daha sessiz daha konforlu konut aray...
24 Ekim 2022

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: 'Yalıtımlı Bir Bina %60'ın Üzerinde Enerji Tasarrufu Sağlar'

Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amaçlı tüketildiğini ifade eden İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, sadece yönetmel...
24 Ekim 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.