E-Dergi Oku 

SUDER Başkanı Erdal Bozok ve Başkan Yardımcısı Semagül Köprülü: 'Su Yalıtımı Yönetmeliği ile Yapıların Standartları Yükselecek'

SUDER Başkanı Erdal Bozok ve Başkan Yardımcısı Semagül Köprülü: 'Su Yalıtımı Yönetmeliği ile Yapıların Standartları Yükselecek'

7 Aralık 2018 | SÖYLEŞİ
177. Sayı (Aralık 2018)
1.988 kez okundu

Su yalıtım bilinci ve uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerde bulunan Su Yalıtımcıları Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz mart ayında toplanarak yeni başkanını belirledi. 2017 Mayıs’ında yapılan 7. Olağan Genel Kurul ile Başkan olan Mehmet Salih Helvacı’nın temsil ettiği firmadan ayrılması sonrası, 2018 Mart ayına kadar Başkan Yardımcısı Semagül Köprülü vekaleten başkanlık yapmıştı. Mart ayında yapılan toplantıyla, SUDER’in yeni Başkanı, Erdal Bozok oldu. SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bozok ve Başkan Yardımcısı Semagül Köprülü ile derneğin gündemini ve Su Yalıtımı Yönetmeliği’ni konuştuk. Su Yalıtımı Yönetmeliği ile yapıların standartlarının yükseleceğini ve güvenilirliklerinin artacağını söyleyen Bozok ve Köprülü, yönetmeliğin, kaynakların kullanımı açısından çevresel ve bakım maliyetlerinin düşürülmesiyle ekonomik boyutları da olduğunu söylüyor…


Yalıtım:
Kısaca SUDER’i anlatabilir misiniz?

Erdal Bozok & Semagül Köprülü: SUDER, su yalıtım bilinci ve uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması; ilgili merciiler, kurumlar, kuruluşlar, toplumsal organizasyonlar nezdinde girişimlerde bulunulması ve su yalıtım sektörünün ilgili platformlarda temsil edilmesi amacıyla 2006 yılında kuruldu. İlk genel kurulunu 28 üyesiyle yapan SUDER, günümüze kadar su yalıtımının çeşitli kollarında faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla her geçen yıl büyüyen bir dernek haline geldi. Günümüzde farklı yapıda, 60’ın üzerinde üyesiyle faaliyetlerine devam ediyor. Ciro büyüklüğüne ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm üyelerinin eşit şekilde temsil edilmesi, derneğimizin en önemli kuruluş ilkelerinden birisidir.

İsminden de anlaşılacağı üzere derneğin ve üyelerinin ana faaliyet konusu yapıların su yalıtımı. Ancak su yalıtımı o kadar geniş ve önemli bir konu ki, deprem güvenliğinden korozyon korumasına, yapısal güçlendirmeden beton tamirine ve zemin kaplamalara kadar pek çok uygulamayı da bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla tıpkı kuruluş amacında olduğu gibi en önemli gündemimiz; proje aşamasından başlayarak yapılarda su yalıtımıyla ilgili bilinci geliştirip, sürekli gündemde tutmak.

7. Olağan Genel Kurulumuzu 9 Mayıs 2017’de yaptık. 2017 Kasım ayı itibariyle Başkan Mehmet Salih Helvacı’nın temsil ettiği firmadan ayrılması ile, Mart 2018 tarihine kadar Başkan Yardımcısı Semagül Köprülü vekaleten başkanlık yaptı. Mart 2018 tarihinden itibaren de Erdal Bozok Başkanlık görevini yürütüyor. Yönetim Kurulumuza sektörde tecrübe ve bilgi birikimleriyle kendilerini kanıtlamış çok önemli profesyoneller katkı sağladı. Bu katkı ve destek, dernek hedeflerinin gerçekleştirilmesi için güvendiğimiz en önemli güç. Yönetim kurulumuz şu isimlerden oluşuyor:

Erdal Bozok - Başkan (Mapei Yapı Kimyasalları)
Semagül Köprülü - Bşk. Yrd. (Fixa Yapı Kimyasalları)
Fevzi Fırat (KYK Yapı Kimyasalları)
Levent Çeki (Balcıoğlu Grup-Standart İzolasyon)
Barış Boyacı (Fosroc Yapı Kimyasalları).

Yalıtım: SUDER’in gündeminde son dönemde hangi konular var?

Erdal Bozok & Semagül Köprülü: SUDER için 2018 yılı ayrı bir önem taşıyor. Zira bizim için çok önemli olan “Su Yalıtım Yönetmeliği” 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girdi. Su Yalıtım Yönetmeliği, İZODER ve BİTÜDER ile birlikte en fazla mesai harcadığımız konuların başında geldi. SUDER olarak da çalışmalarına katıldığımız ve katkı sağladığımız Su Yalıtım Yönetmeliği’nin 27 Ekim 2017’de yayınlanmasının ardından, Yönetmeliğin ülkemize, sektöre ve vatandaşa neler kazandıracağı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İZODER, BİTÜDER ve SUDER’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. 7 Kasım 2017 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İZODER Başkanı Levent Pelesen ile birlikte BİTÜDER Başkanı Kemal Çolakoğlu ve SUDER Başkan Vekili Semagül Köprülü, Su Yalıtımı Yönetmeliği ile ilgili tüm detayları ele aldı.

Yönetmelik çalışmalarımızda tüm dernekler olarak ilkemiz, aynı masanın etrafında toplanan dernek üyelerinin temsil ettiği firmaların ve markaların ticari kimliklerini bir kenara bırakıp, sektörümüzün adeta sloganı haline gelen “doğru detay, doğru malzeme ve doğru uygulama”ya yön verecek objektif bir bakış açısı ile yönetmeliğe katkı sağlamak oldu.

Su Yalıtımı Yönetmeliği, öncelikle yapıların, dolayısıyla o yapıları kullanan insanların güvenliği açısından çok önemli. Bu yönetmelikle birlikte yapılarımızın standartları yükselecek, güvenilirlikleri artacak. Ayrıca kaynakların kullanımı açısından çevresel ve bakım maliyetlerinin düşürülmesiyle ekonomik boyutları da var. Sektöre çok önemli bir düzenleme ve hareket getireceği çok açık. Hızlı bir şekilde yönetmeliğin uygulanması ve denetlenmesiyle ilgili Belediyeler ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin yaptırımları gerekiyor. Biz de SUDER olarak katıldığımız her organizasyonda yönetmeliği ve yönetmeliğin getireceği olumlu sonuçları ilgililerine anlatmaya devam ediyoruz.

Yönetmeliğin uygulanması ile üretici, uygulayıcı ve tüketici bilinçlenecek ve doğru yönlendirilecek, yapının ekonomik ömrünün uzamasının yanında yeniden inşa edilmesini gerektirecek sürenin de uzamasıyla ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanacaktır.

Yönetmelik çalışmalarında bulunurken ve yönetmeliğin uygulamaya geçmesi sürecinde SUDER olarak temennilerimiz şunlar:

- Sağlam zemin, uygun proje, kaliteli inşaat malzemelerinin doğru tasarlanıp, doğru kullanılmasını sağlamak için ÇŞB Yüksek Fen Kurulu ve İMSAD’ın birlikte güncellediği teknik uygulama şartnamelerinin güncellenmesini takdirle karşılıyoruz.
- Yatırım maliyeti ve pazarın sağlıklı fiyatlarla çalışması dengesi açısından özellikle standart dışı üretim yapan ve hatta kayıt dışına yönelerek hem pazara, hem halkımıza ve ülkemize zarar verecek “haksız rekabete” engel olmak.
- Yönetmelik hayata geçirildiğinde etkili ve bağımsız denetim sağlanması.
- Yapı denetim firmalarının, çağdaş örneklerinde olduğu gibi bir tür özerk yapıya kavuşması; hizmet alan ve hizmet veren arasındaki ilişkinin objektif hale getirilmesi.
- Belediyeler ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden başlamak üzere, üniversiteler ve ilgili mesleki teknik liselerde sektörün gelecekteki karar vericileri ve çalışanları olacak teknik personel adayı öğrencilerin güncel bilgilerle donatılmasının sağlanması, teşvik edilmesi.
- Özel sektör ve resmi kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlenmesi.
- Sektöre hizmet veren, iş gücünün “Zorunlu Mesleki Yeterliklik Belgeleri” ile su yalıtımı uygulamalarındaki “fiyat odaklı karar sürecinin” doğru detay ve doğru malzemenin kullanılacağı teknik kararların alındığı bir süreçle yer değiştirmesi.
- Devletimizin ilgili birimlerinin, su yalıtım uygulamalarının Yönetmelik’te ve yenilenen Teknik Şartnameler’de belirtildiği üzere değişmeyecek bir kararlılıkla uygulatılmasının ve denetimlerinin aynı kararlılık ve titizlikle yapılmasının sağlanması.

Hayata geçmesi çok önemli olan Yönetmeliğin uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili üzerimize çok iş düştüğünün bilincinde olarak, üyelerimizle beraber 2018 yılında yaptığımız tüm toplantılarda Su Yalıtım Yönetmeliği konusunu ele alarak kendimize bir yol haritası çıkardık.

Kısa dönemde öncelik vereceğimiz diğer bir konu da, sektördeki su yalıtım uygulamacılarının belgelendirilmesi. Bu amaçla akredite kuruluşlar tarafından yapılan sınavlardan sonra verilen belgeler, sektörde standartların yükseltilmesi açısından çok önemli. Dernek olarak üyelerimiz bünyesindeki uygulama ekipleri için eğitim programları planlıyoruz. Amacımız hem üye kuruluşların uygulama personelinin bilgi düzeylerini sürekli geliştirmek, hem de “su yalıtım uygulamacısı” belgesi almak için sınava girecek ustaların daha başarılı olmalarını sağlamak.
Yönetmelik ve belgelendirme konularını çok önemsiyoruz ve bu konuda en üst düzey katkıyı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.

Ayrıca üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde ve ilgili meslek liselerinde su yalıtım bilincinin geliştirilmesi ile ilgili yapacağımız konferans ve seminerler var. Toplum yararına bir dernek olmanın en önemli kanıtlarından biri, bilgi ve bilincin sürekli arttırılması. Biz de SUDER olarak her faaliyetimizde bunu amaçlıyoruz.

Satıcı ve uygulamacı üyelerimizin karşılaştığı problemlerin çözümüne yardımcı olacak bir takım projeler geliştirmek istiyoruz. Ayrıca 2018 yılı içerisinde yine üye sayımızı arttırarak su yalıtımı konusunda faaliyet gösteren özellikle uygulayıcı firmalarla görüşmeye devam ettik. Son zamanlarda su yalıtımında ön plana çıkan yeni nesil uygulama sistemleriyle beraber sayısı artan uygulama firmalarını SUDER konusunda bilgilendirdik ve bu firmalardan bazılarını derneğimize üye yaptık.
Her sene olduğu gibi ustaları ve meslek lisesi öğrencilerini bilgilendirmeye bu sene de devam ettik. Önümüzdeki yıllarda sayısını daha da arttırmak istediğimiz bu seminerlerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm üretici firma üyelerimizden de destek almaya devam edeceğiz.

Yalıtım: Su yalıtımı pazarında sizce ne gibi sorunlar var ve bunların çözüm yolları nelerdir?

Erdal Bozok & Semagül Köprülü: Pazarda özellikle su yalıtım tasarımı anlamında bir yönetmeliğin olmayışı en büyük sıkıntıydı. Bu problem Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanması ile çok yakın zamanda ortadan kalkacak. Yine uygulamacı ustaların standartlarının yükseltilmesi konusunda da, sertifikaların zorunlu hale getirilmesiyle, en azından görünürde bir iyileşme olacak. Bundan sonra bizce en önemli görev, hizmet alan yatırımcılara, müteahhitlere ve bina sahiplerine düşüyor. Tabii onlara doğruyu bıkmadan, usanmadan anlatma görevi de üyeleriyle birlikte biz derneklere.

Yalıtımın tasarımı önemli bir konu, ancak en az onun kadar önemli bir konu da ehil eller tarafından gerekli ekipmanlar kullanılarak yapılan doğru uygulama. Biz dernek olarak sektörde hizmet alan taraflara bu konuda bir referans noktası oluşturmak istiyoruz. Orta vadeli hedeflerimiz arasında, üyelerimiz nezdinde yapacağımız çeşitli denetimlerle objektif bir “İyi Uygulamacı” kriteri oluşturmak ve bu durumu belgeleyen belirli süreli belgeler düzenlemek var. Burada ana amacımız, en az seçilen yöntem ve malzeme kadar önemli olan uygulama işinin, işin ehli firmalarca, haksız rekabete uğramadan yapılması. Uygulama performansı açısından bir kriter belirleyip, bu kriterin kontrolünü sağlamak ve bunu ilan etmek, haksız rekabetin önüne geçeceği gibi, hizmet alanlar açısından da uygulamaların mükemmelleştirilmesi imkanını sağlayacaktır.

Yalıtım sektörüne inovatif ve sürdürülebilir ürünler geldikçe, sektörün daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Kalite en önemli konu. Kaliteden taviz verilmediği sürece sektör büyüyerek gelişmeye devam edecektir. Burada görev, hem üreticilere hem uygulayıcılara hem de işverene düşüyor. Doğru ürünleri doğru yerde kullanalım, ürünleri kullanmadan önce mutlaka ambalajlarını okuyalım veya üreticiler ile temasa geçelim. Global ve ulusal ekonomik problemlere rağmen pazarın genişlemeye ve yeni yatırımlar için fırsatlar sunmaya devam edeceği ümidindeyiz.

Yapı Kimyasalları’nın kullanıldığı alanlardaki büyümeler, yapı kimyasalları talebini ve pazarını genişletiyor. Yapı Kimyasalları sektöründe çok sayıda uluslararası yabancı firma Türkiye’de orta ve büyük ölçekli yatırımları ile üretim yapıyor. Yine sektörde orta ve büyük ölçekli önemli Türk üretici firmalar da yer alıyor. Yüksek bir rekabetin yaşandığı sektörde yeni yatırımlar, yenileme-güçlendirme faaliyetleri ve kentsel dönüşümle ortaya çıkacak talebin yapı kimyasallarına yönelik talep artışını destekleyeceğini umuyoruz.

Yalıtım: Kurum olarak 2019 yılı ve sonrası için neler planlıyorsunuz?

Erdal Bozok & Semagül Köprülü: 2019 yılında da geçen sene yaptığımız eğitimlere ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ederken; tüm üyelerimizin desteği ile Su Yalıtım Yönetmeliği’nin sahadaki uygulanmasına odaklanmak istiyoruz. Bu yönetmeliğin çıkması kadar sahada denetlenmesi de büyük önem arz ediyor. Bu anlamda yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmek amacıyla gerekli kuruluşlarla görüşmek de planlarımız arasında.

2018 yılında farklı sebeplerle planladığımızın altında yapabildiğimiz eğitim ve sektör buluşmalarımızı 2019’da arttırarak devam ettirmek istiyoruz.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geliştirme Müdürü Volkan Keskin: "Çevreci Bir Sistem Oluşturmak Orta Vadeli Planlarımız Arasında"

'Fotovoltaik sistemlerle ürün yelpazemizi genişletiyor, yeşil enerji üreticisi olmaya hazırlanıyoruz' diyen Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geli...
23 Haziran 2022

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan: "2022 Mottomuz: ODE Seninle Güçlü"

Başarılı bir dönemi geride bırakan ODE Yalıtım 2022-2024 yıllarını kapsayan üç yıllık stratejik planını uygulamaya başladı....
23 Haziran 2022

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun: "Her Geçen Yıl Ar-Ge Çalışmalarımız ve Yerli Üretimlerimizle Ürün Gamımızı Genişletiyoruz"

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, şirketlerinin başarılı performansını, geliştirdikleri yeni ürünleri ve hedeflerini dergimize a...
25 Nisan 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.