E-Dergi Oku 

KÜB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Seven: "Avrupa'nın En Büyük Beton Katkı Pazarı: Türkiye"

KÜB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Seven: "Avrupa'nın En Büyük Beton Katkı Pazarı: Türkiye"

13 Şubat 2019 | SÖYLEŞİ
179. Sayı (Şubat 2019)
1.471 kez okundu

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği, diğer adıyla Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Olağan Üstü Genel Kurul ile yeni Yönetim Kurulunu seçti. Seçim sonrası KÜB Yönetim Kurulu Başkanlığında, BASF Türk Kimya Genel Müdürü Suat Seven bayrağı devraldı. KÜB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Seven ile Katkı Üreticileri Birliği ve sektörü konuştuk. Avrupa’nın hacimsel olarak en büyük beton ve beton katkı pazarının Türkiye olduğunu söyleyen Seven, “Pazarın büyüklüğüne ilişkin verilere bakıldığında üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi açısından katkı sektörünün ekonomiye getirisi daha net anlaşılabilir” diyor...

YALITIM: KÜB ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

SUAT SEVEN: KÜB’ün ön kuruluş süreci 1996 yılında başladı. Tam kuruluşu 1998 senesinde gerçekleşti. Beş beton katkı malzemesi üreticisi şirket bir araya gelerek KÜB’ü kurmuşlardı. Bugün KÜB, pazarın en önemli aktörleri olan sekiz firmayı bünyesinde bulunduran bir birlik haline geldi. Katkı Üreticileri Birliği, Türkiye’nin ilk ve tek kimyasal katkı maddeleri üreticileri derneğidir.

Derneğin amacı, beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticilerini bir çatı altında toplayarak aralarında koordinasyonu ve gelişmeleri sağlamak; üretimin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak; ilgili tüm kişi ve kuruluşlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden rehberlik yaparak tüketiciyi bilinçlendirmektir. Derneğimiz üyeleri ve gerekse üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşlarla bu konuda faaliyet gösteren sair kuruluşlar tarafından imali ve satışı yapılan beton, harç ve çimento katkı maddelerinin normlara uygunluğunu takip ve tetkik etmek amacıyla örgütlenmiştir.

Kurulduğumuz yıllarda, beton imalatında kimyasal katkı kullanılması neredeyse özel bir durum iken günümüzde hem pratikte hem de ilgili standartlarda kimyasal katkılar betonun vazgeçilmez bileşenleri haline geldiler. Her platformda katkının önemini anlatmak üzere çalışmalar yapıyoruz.

Ülkemizde ve dünyada son 20 yılda inşaatı mümkün olan birçok olağanüstü yapının beton imalatı esnasında karşılaşılan zorluklar, beton kimyasal katkı teknolojisinin sağladığı özellikler sayesinde aşılabildi. Beton katkıları, beton yapılarda yüksek mukavemet, dayanım, geçirimsizlik gibi özellikleri sağladığı gibi, çok uzun ve yüksek mesafelere pompalanabilmeye, çok farklı kalıp şekillerinde, çok soğuk ve çok sıcak havalarda beton dökülmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda yapıların sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyorlar.

Tüketiciye teknolojisi yüksek, kaliteli ürünler sağlamak amacı ile Beton, Harç ve Çimento Katkı üreticilerini bir araya getiren ve Avrupa Katkı Üreticileri Federasyonu içerisinde Türkiye’yi temsil eden çatı kuruluşumuz, 2008 yılında EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu) üyesi oldu. Bugün de ilk günkü heyecanla beton ve inşaat sektörünün tüm paydaşlarına hizmet vermeye devam ediyoruz.

YALITIM: Derneğin üye profili hakkında bilgi verebilir misiniz?

SUAT SEVEN: Tüzüğümüz gereği beton, çimento ve harç kimyasal katkı maddesini Türkiye’de üretiyor olmak, sektör için genel uygulama düzeyine ulaşmış Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ve benzer amaçlara yönelik, ülke ve sektör genelinde kabul görmüş sistemleri kurmuş olmak ve yeterli donanımda laboratuvarlara sahip olmak gibi üyelik şartlarımız var. Üye firmalarımız, sektörün en büyük üreticileri ve pazarın yaklaşık yüzde 80’ine hakim durumdalar. Derneğimizin üyeleri alfabetik sıra ile BASF Türk Kimya, CHRYSO Katkı Malzemeleri, DRACO Yapı Kimyasalları, FOSROC IDEA Yapı Kimyasalları, İKSA Beton Katkıları, POLİSAN Kimya, SİKA  Yapı Kimyasalları ve MAPEI Yapı Kimyasalları’dır. Üye olmayan diğer sektör firmalarını da derneğimiz çatısı altında toplanmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

YALITIM: Derneğin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

SUAT SEVEN: Her zaman Türkiye’de uygulaması yeni ve güncel olan konuları takip ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gönüllü olarak yer alıyoruz. Örneğin, beton yollar ve beton sektörü, diğer birlik ve kuruluşların olduğu gibi KÜB’ün de ana gündem maddelerinden biri. Karayollarının Beton Yollar şartnamesi hazırlanırken çalışmaların içerisinde aktif şekilde yer alınmıştır. Bu ve benzeri projeler ile aşağıda yer alan başlıklarda gönüllü olarak yer almaya devam edeceğiz.

Karayolları, DSİ, TCDD ve diğer kurumlar ile beton katkılarını ilgilendiren; standartların güncellenmesi, yeni ve gelişen/değişen teknolojilerin ilgili birimlere de anlatılması gibi konularda çalışmaların başlatılmasını sağlıyoruz ve içerisinde yer alıyoruz. Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu tarafından organize edilen, üniversitelerin ilgili bölümlerine yönelik seminerlerde beton katkı teknolojilerini anlatıyoruz. Eğitim kurumları tarafından gelen talepler doğrultusunda güncel beton teknolojileri, Türkiye yapı mevzuatlarındaki değişiklikler ve katkılara yönelik bilgileri paylaşıyoruz. THBB tarafından düzenlenen Laboratuvar Teknisyenleri Kursları’na sponsorluk ve Eğitim Desteği ile sektöre yönelik bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Derneğimizin üyesi firmaların, güçlü teknik donanıma sahip temsilcilerinin oluşturduğu KÜB Teknik Komitesi, sektörün gereksinimi olarak inovatif gündemi takip ediyor ve bilgilendirme yazıları, sunumlar hazırlayarak ve ilgililerle paylaşarak çok önemli çalışmalara imza atıyor. KÜB Teknik Komitesi’nin hazırladığı yazıları E Bülten üzerinden paylaşıyoruz.

Ayrıca sürdürülebilir çevre politikalarını önemsiyoruz. Çevresel Ürün Beyanı üzerine çalışıyoruz. Beton katkılarında, üyesi olduğumuz Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu EFCA’nın model EPD’leri (Çevresel Ürün Beyanı) üyelerimiz tarafından beyan ediliyor. Böylece şu an için ülkemizde gönüllülük noktasındaki EPD’leri, Avrupa ile eş zamanlı olarak uyguluyoruz ve ülkemizde öncü oluyoruz.

Yeni bir çalışmamız da “Kimyasal Katkı Sektörü Faaliyet ve Beklenti Endeksi”ni oluşturmak. Bütün üye firmalarımızın iştirak ettiği bu çalışmada sektörümüzün aylık bazda nabzını ölçerek, gelecek döneme yönelik tahminler oluşturuyoruz. Web sitemizde katkı endeksini aylık olarak paylaşıyoruz.

YALITIM: Türkiye’deki katkı maddeleri sektörünün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

SUAT SEVEN: Türkiye beton katkıları üretimi açısından yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldığı önemli bir pazara sahip ve Avrupa ülkelerindeki üretim hacimlerine göre oldukça farklı bir yerde. Avrupa’nın hacimsel olarak en büyük beton ve beton katkı pazarı Türkiye. Pazarın büyüklüğüne ilişkin verilere bakıldığında üretim istihdam, ihracat kapasitesi açısından katkı sektörünün ekonomiye getirisi daha net anlaşılabilir.

Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa’nın inşaat ve beton pazarının önde gelen ülkeleri dahil olmak üzere EFCA’nın 11 üye ülkesinin verilerine göre 2017 yılı Avrupa’daki beton katkı pazarı hacimsel olarak 1.3 milyon ton mertebesinde. Türkiye, kabaca 600 bin ton ile bu pazarı yüzde 46 oranında temsil ediyor. Esasen bu doğal ve beklenmesi gereken bir oran. Beton katkı sektörünün yıllık büyüme trendleri hazır beton, çimento ve inşaat sektörlerinin verilerinin bileşkesi ile paralel. Nitekim ülkemiz, 2017 yılı verilerine göre yıllık 115 metreküp mertebesindeki hazır beton üretim hacmi ile Avrupa’nın birinci hazır beton pazarı. Bu hacimsel öncülüğün haricinde Türkiye inşaat ve beton sektörü uyguladığı yenilikler, zor şartlardaki imalat teknikleri ve ürün teknolojileri ile Avrupa’da sektöründe söz sahibi ve etkin bir konumda.

YALITIM: Sektörün geleceği ile ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz?

SUAT SEVEN: Beton kimyasal katkı teknolojileri, bilimsel gelişmeler ve inovasyonlar ile gelecekte de beton ve inşaat sektörüne hem teknik ve ekonomik hem çevresel katkılar sağlamaya devam ederken, bazı yeni uygulamalar ve imalatlar için de ilham verecektir. Türkiye ekonomisinin güçlü lokomotif sektörlerinden birisi olan inşaat sektöründeki hızlı gelişmeler ve büyük ölçekli projeler, kimyasal katkı üretim kapasitesinin benzer şekilde artmasına neden olmuştur ve olacaktır.

YALITIM: Sektörün sorunları ve bu sorunların çözümü konusundaki önerileriniz nelerdir?

SUAT SEVEN: Kimyasal katkı sektörünün 2018 yılı dinamiklerini etkileyen en önemli faktör, hammadde girdilerinin USD veya Avro bazında olması ancak nihai ürünlerin piyasaya arzının TL bazında gerçekleşmesi olmuştur. Üreticiler, döviz bazında aldıkları hammaddelerin, TL’nin devalüasyonu ile birlikte, üretim maliyetlerine yaptığı etkiyi aynı oranlarda satış fiyatlarına yansıtamamışlardır. Üreticiler nezdinde 2018’e yönelik ortak yorum, kârlılık oranlarındaki keskin düşüşlerdir. Sektörümüzün bir diğer gerçeği de uzayan vadeler ve vadesinde ödenmeyen alacaklardır. Bu her iki olumsuz faktör sektörün “kaliteli ve sürdürülebilir” bir şekilde büyümesinin önünde engel teşkil etmektedir. Bu durumun devamının pazardaki bazı üreticilerin sektörden çekilmesine dahi yol açabileceği ön görülebilir. Bu konularda diğer çatı dernekler ve birlikler ile beraber hareket edilmesi, orta ve uzun vadede olumlu ve kalıcı çözümler getirebilir. Kalite anlayışının ve bilincinin ürünlere, çalışma prensiplerine ve etik değerlerine yerleşmesi gerekiyor.

YALITIM: Türkiye’de inşaat ve altyapı yatırımlarında katkı malzemeleri kullanımı bilinci ile ilgili yorumlarınız nelerdir?

SUAT SEVEN: Sektörde beton uygulamaları ve betonda kullanılan kimyasal katkı teknolojileri konularında mevzuatların ve teknik şartnamelerin yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyacı var. Bu noktada ilgili devlet birimleri ve inşaat sektörü derneklerinin ortak bir platformda teknik çözümleri üretebilmek için birlikte çalışması gerekiyor. Teknik komiteler kurarak çözüm aranması ve bu kapsamda sektörü, paydaşları ile daha ileriye götürmek gerekiyor. Sektörde zaman zaman karşılaşılan haksız rekabetin önüne geçilmesi için tüketicinin bilinçlendirilmesi ve kalitenin bir zorunluluk hatta rutin hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geliştirme Müdürü Volkan Keskin: "Çevreci Bir Sistem Oluşturmak Orta Vadeli Planlarımız Arasında"

'Fotovoltaik sistemlerle ürün yelpazemizi genişletiyor, yeşil enerji üreticisi olmaya hazırlanıyoruz' diyen Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geli...
23 Haziran 2022

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan: "2022 Mottomuz: ODE Seninle Güçlü"

Başarılı bir dönemi geride bırakan ODE Yalıtım 2022-2024 yıllarını kapsayan üç yıllık stratejik planını uygulamaya başladı....
23 Haziran 2022

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun: "Her Geçen Yıl Ar-Ge Çalışmalarımız ve Yerli Üretimlerimizle Ürün Gamımızı Genişletiyoruz"

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, şirketlerinin başarılı performansını, geliştirdikleri yeni ürünleri ve hedeflerini dergimize a...
25 Nisan 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.