E-Dergi Oku 

Orhan Turan: Sevgi, Zenginlik ve Tecrübe Paylaşıldıkça Çoğalır

Orhan Turan: Sevgi, Zenginlik ve Tecrübe Paylaşıldıkça Çoğalır

16 Temmuz 2018 | KONUK YAZAR
172. Sayı (Temmuz 2018)
3.057 kez okundu

ORHAN TURAN
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı ve ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı

34 yıllık iş hayatım ve 26 yıllık sivil toplum tecrübelerimden öğrendiğim temel felsefe bilgi, para ve sevginin paylaşıldıkça çoğaldığıdır. Bu bilinç ile TÜRKONFED’de ülkesi için çalışan ve ülkesi için üreten iş insanları olarak değer yaratmaya devam edeceğiz.

Gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi kültürüne, gelişmiş bir sivil toplum anlayışıyla ulaşılabilir. Günümüz dünyasında özellikle bağımsız ve gönüllülük esaslı yapıların, topluma dokunma ve değer yaratma paydasının tüm siyasi görüşlerden de ayrı bir noktada denge unsuru olduğu görülmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının, henüz ülkemizde istenen düzeyde olmasa da gelişmiş ülkelerde örneğini sıkça gördüğümüz üzere “Yasama, Yürütme, Yargı ve Medya”nın dışında “Beşinci Güç” olduğunu söyleyebilirim. 26 yıllık sivil toplum geçmişimde de görev ve sorumluluk aldığım kurumların özellikle bağımsız ve gönüllülük esaslı bir araya gelen ve topluma, ülkeye değer yaratan yapılar olmasına özen gösterdim. Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kuruluşuna ilk harcı koyan isimlerden biri olarak başkanlık görevini de üstlendikten sonra Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) yönetim kurulu başkanlığını iki dönem yaptım. Aynı zamanda MMO, TTMD, TÜGİAD gibi STK’larda görevler üstlendim. Bugün halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerime devam ederken, 34 yıllık iş hayatı ve 26 yıllık sivil toplum tecrübem ile TÜRKONFED’e elimden gelen katkıyı sunmaya çalışıyorum.

1990’lı yıllarda Sanayici ve İş Adamı Dernekleri’nin (SİAD) bir araya gelmesiyle başlayan SİAD Hareketi, 1994’lü yıllarda SİAD Platformu’na dönüşerek, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun kurulması fikrini olgunlaştırdı. 2004 yılında da TÜRKONFED’in kurulmasıyla bağımsız, gönüllülük esaslı ve şeffaflıktan ödün vermeyen bir iş dünyası ve sivil toplum örgütünün kuruluşu gerçekleştirildi. Aradan geçen 14 yılda TÜRKONFED, kalkınma ajanslarının olduğu 26 bölgede federasyonlaşmasını tamamladı ve bunun yanı sıra üç sektörel federasyon ile de üye yapısını geliştirdi.

Bugün 29 federasyon, 235 dernek ve 40 bini aşkın şirketin üye olduğu TÜRKONFED, ülkemizin her bölgesinden gelen farklı görüş ve ideolojilere, farklı inanç ve kimliklere sahip iş insanlarının aynı masa etrafında bir araya gelerek ülke sorunlarını dert edinip, çözüm üretme gayreti içinde oldu. 235 derneğimizin 39’unun kadın derneği olması ayrıca konfederasyonumuzu ülkemizin en örgütlü kadın gücü haline de getirmektedir. Geçmiş yönetimlerde de 6 yıl boyunca yer alan bir sivil toplum gönüllüsü olarak, 26 yıllık STK geçmişimi TÜRKONFED gibi kapsayıcı ve katılımcı bir kurumda göstermek için sorumluluk aldım. 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen 13. Olağan Genel Kurulu’muzda, üyelerimiz ile istişare sonucu 40 kişilik yeni ekibimizle birlikte yönetimi ve TÜRKONFED’in altıncı başkanı olarak bayrağı devraldık.

YENİ DÖNEMDE “5 K VİZYONU” İLE DEĞER YARATACAĞIZ
TÜRKONFED’in bugünlere gelmesini 4 ayrı evrede anlatmak mümkün. 1994-2004 arasında “fikirsel altyapı”sının atılması, 2004 yılında “kuruluş”, 2004-2018 arası 26 federasyona ulaşarak “genişleme”sini tamamlaması ve “5K Vizyonu” ile “derinleşme” dönemi. Yeni dönemde “Kurumsal, Küresel, Kapsayıcı, KOBİ ve Kadın” konusuna odaklanan yeni vizyonumuzla üye, dernek ve federasyonlarımız ile şirketler, KOBİ’ler, ülke ekonomisi ve kurumlarımıza da değer yaratacağız.

Ekonomimizin sürdürülebilir kalkınması ve uluslararası alanda gelişmiş ülkeler seviyesine gelmesi için küresel rekabet gücü artışını çok önemsiyoruz. Ekonomik ve demokratik yapılarımızın kurumsallaşması ile liyakate dayanan nitelikli insan kaynağı altyapımızın geliştirilmesi, kurumsal yönetişim ilkeleri ile doğrudan ilişkili görüyoruz. Bu nedenle kurumsal-
laşma ve küresel rekabet gücünün geliştirilmesi yeni dönem vizyonumuz arasında yer alıyor. Zira günümüzde artık ülkeler değil, kentler, sektörler ve şirketler de birbirleriyle yarışıyor.

“Kurumsal” ve “Küresel” vizyonumuza ilişkin adımlarımızı, geniş katılımlı işbirliği ve paydaş ağımızla, kapsayıcı bir anlayışla atacağız. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için siyasetten ekonomiye toplumsal hayatımızı zenginleştiren her renge ve sese eşit mesafede olacak, sorunlara değil çözümlere odaklanacak, uzlaştıran ve katılımcı bir anlayışla katma değer yaratmak için çalışacağız.

Diğer vizyonumuz olan ve aslında TÜRKONFED’in ruhunu da ifade eden KOBİ’ler ise bildiğiniz gibi ülke ekonomisinin lokomotifi. İhracatın yüzde 55’i ve istihdamın yüzde 73’ü KOBİ’lerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 17’sini yine bu işletmelerimiz yapıyor. Ancak günümüzde KOBİ’lerimiz kurumsallaşma başta olmak üzere, insan kaynağından finansmana erişime, pazarlamadan ihracata, sanayileşme ve dijitalleşmeden markalaşmaya kadar pek çok alanda sorunlar yaşıyor. Değişen ve dönüşen dünyada KOBİ’lerimizin kapasitelerinin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojileri ile katma değerli üretim yapabilmeleri için, TÜRKONFED olarak geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de çalışmalar yürütecek, sorunlarına yönelik politikalar geliştireceğiz.

“Kadın” vizyonumuz doğrultusunda ise bugüne dek TÜRKONFED olarak bulunduğumuz her platformda dile getirdiğimiz “güçlü toplumun, güçlü ekonominin ve güçlü demokrasinin yolunun, kadının hayatın tüm alanlarına aktif katılımından geçtiği” fikrimizi çok daha yüksek sesle söyleyeceğiz. Ülkemizin en örgütlü kadın gücünü temsil eden iş dünyası ve sivil toplum örgütü olarak, önümüzdeki süreçte de kadınların karar alma mekanizmalarına çok daha etkin katılımı için çalışmalar yürüteceğiz. Bunun küçük bir ilk adımı olarak, yönetim kurulumuzda kadın temsiliyetini yüzde 100 artırdık. Aynı zamanda sekiz olan Çalışma Komisyonlarımızın sayısını 10’a çıkartarak fırsat eşitliği temelinde eş başkanlık sistemini benimsedik.

Sevgi, zenginlik ve tecrübe paylaşıldıkça çoğalır. Bu felsefeye inanan bir iş insanı ve sivil toplum gönüllüsü olarak hem iş hem de STK deneyimimi geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizle paylaşacağız. TÜRKONFED üyesi iş insanları olarak pozitif bir bakış açısıyla kapsayıcı/katılımcı bir anlayışla gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi için, ülkemiz için çalışmaya ve ülkemiz için üretmeye her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

COP26 Glasgow İklim Konferansı

COP (Taraflar Konferansı), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 200'e yakın ülkeyi belirli dönemlerde bir ...
21 Şubat 2022

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı çok kısa bir özetle net sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanması hedefini içermektedir....
14 Ekim 2021

Yalıtım ve Yapı Kimyasalları Bir Uzmanlık Dalıdır

ısı-su-ses-yangın yalıtımı ve yapı kimyasalları, tasarımdan uygulamaya kadar tüm yönleri ile 'doğru detay' , 'nitelikli malzeme' ,'...
19 Nisan 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.