E-Dergi Oku 

Sektörde Yeni Bir Dernek: YAPSUDER

Sektörde Yeni Bir Dernek: YAPSUDER

11 Haziran 2018 | SÖYLEŞİ
171. Sayı (Haziran 2018)
1.780 kez okundu

“Yapısal Su Yalıtımı” sektörünün öncü üretici firmaları Interfiks, Xypex ve Kryton ile yalıtım sektörünün köklü uygulama firmalarından Everest İzolasyon, binalarda “doğru su yalıtımının” önemini, içeriğini, özelliklerini vurgulamak ve sektörde yalıtım bilincini pekiştirerek ülkemizde sağlıklı yaşam alanlarını yaygınlaştırabilmek amacıyla gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarını bir dernek çatısı altında topladılar. Uzun yıllardır sektörde doğru su yalıtımının önemini yaygınlaştırmayı misyon edinmiş üç büyük “Yapısal Su Yalıtımı” üreticisi tarafından kurulan YAPSUDER (Yapısal Su Yalıtımcılar Derneği)’in kuruluş amacını ve hedeflerini Dernek Başkanı Yasin Alakuş’tan öğrendik.

YALITIM: YAPSUDER’le ilgili bilgileri bizimle paylaşır mısınız?

YASİN ALAKUŞ: Geçtiğimiz kasım ayında kurulan derneğimizin öncelikli amacını, yapı stoğunun önemli bir çoğunluğunda su yalıtım problemiyle karşı karşıya olan ülkemizde, doğru su yalıtımı uygulamalarıyla ilgili bilincin artmasını sağlamak, “Yapısal Su Yalıtımı” sistemlerinin önemini, içeriğini, özelliklerini ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak adına kullanımını yaygınlaştırmak olarak özetleyebiliriz. 

Sektörümüzün çok önemli bir eksiği olan “Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliğinin” geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatı kapsamında, projelendirme ve yapılaşmaya ilişkin usül, esas ve standartlara ilişkin düzenlemelere göre yenilenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, sektörde hala ciddi bir boşluk olduğunu düşünüyor ve bu konuda dünya standartlarına ulaşabilmemiz açısından bizler gibi derneklerin de Bakanlığımıza destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bilinçle hareket eden Derneğimiz, sektörü ve kamuoyunu bilinçlendirme, eğitim ve doğru su yalıtım sistemlerinin uygulanması, yaygınlaştırılması konularında gerçekleştireceği çalışmalarla ülkemizde kaliteli yaşam alanlarının artması için üzerine düşen görevleri yerine getirme misyonuyla kurulmuştur.

YALITIM: Derneğin kurucuları hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

YASİN ALAKUŞ: Derneğimiz, ülkemizde yaşam kalitesinin daha üst düzeylere taşınmasını, doğru ve insan odaklı mimari yaklaşımlar ile çevreye, doğaya saygılı bina sayısının artmasını ve sürdürülebilir dayanıklılığı sağlamayı misyon edinmiş ve Yapısal Yalıtım sektörüne yıllarını vermiş dört öncü şirketin liderliğinde kuruldu. Yapısal Yalıtım konusunda uzun yıllardır ülkemizin önemli üreticileri olarak sektöre hizmet veren ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamış olan Interfiks, Xypex ve Kryton’un bilgi ve tecrübe birikimiyle kurulan derneğimiz, kurucu firmalarımızın dünya çapında edindikleri bilgileri paylaşmak ve ülke genelinde yaygınlaştırmak ilkesiyle çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

YAPSUDER, Yapısal Su Yalıtımının inşaat sektörüne sunduğu avantajlara inanan, yenilikçi ürünlerin, dünya çapında yaşanan gelişmelerin takipçisi olan sektör temsilcilerinin katkılarıyla, üye sayısını artırıyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. 

YALITIM: Yapısal Su Yalıtımı nedir?

YASİN ALAKUŞ: Yapısal Su Yalıtımı, betonun üzerini başka bir malzeme ile kaplamak yerine betonun kendisini suya karşı geçirimsiz hale getirme ve yapısal detaylarda uygun çözümleri uygulayarak yapının bütününü geçirimsiz hale getirme prensibine dayalı bir yalıtım sistemidir. Yapısal Su Yalıtım Sistemleri beton içinde derinlemesine işleyerek, betonu ömrü boyunca su geçirimsiz hale getiren, gösterdikleri performans açısından örtü tipi sistemlere kıyasla, yırtılmazlık özellikleriyle su yalıtımında en garantili ve çevreci yaklaşımı sunan sistemlerdir. Klasik yöntemlere kıyasla sağladığı uygulama kolaylığı, özellikle işçiliğe bağlı maliyet ve zamandan tasarruf avantajlarının yanı sıra çevreci yapısıyla da tüm dünya ülkelerinin yıllardır benimsediği ve kullandığı bir yalıtım sistemidir.

YALITIM: Dernek üyeleriniz ürettikleri ürün ve hizmetler ile Yapısal Yalıtımın neresindeler?

YASİN ALAKUŞ: Üyelerimiz, Yapısal Yalıtımın en önemli enstrümanlarından biri olan betonun geçirimsiz hale getirilmesini sağlayan Kristal Üreten Katkıları ve bu sistemlerin diğer bileşenlerini üreten ve uygulayan firmalar. American Concrete Institute (ACI) tarafından PRAH olarak adlandırılan basınçlı suya dayanıklı bu beton katkıları betonla reaksiyona girerek kristal oluşturan sistemlerdir. Amerika Kıtası ve Uzak Doğu’da yaygın bir şekilde kullanılan bu sistemler, Avrupa’da da önemli bir pazar payına sahipler. 

YALITIM: Gelişmiş dünya ülkeleri “Yapısal Su Yalıtımı”nı mı tercih ediyor? Yapı ve çevre açısından Yapısal Yalıtım konusunu biraz daha açabilir miyiz? Ve Yapısal Su Yalıtımının avantajları nelerdir?

YASİN ALAKUŞ: Binalarda Su Yalıtımı konusunda tüm dünyada halihazırda yürürlükte bulunan en kapsamlı standartlardan biri hiç kuşkusuz İngiliz Standardı “British Standard BS8102:2009”dur. Binalarda su yalıtımı, özellikle de toprak altında su yalıtımı ile ilgili düzenlemelerde bu standarttan yararlanılması kaçınılmaz ve oldukça doğal. Halihazırda hazırlık çalışmaları süren ve yönetmeliğin açıklayıcı eki niteliğindeki su yalıtım kılavuzunda da bu standarttan sıklıkla yararlanılmaktadır. Söz konusu standartta diğer tüm yalıtım sistemleri derinlemesine tariflendiği gibi “Yapısal Su Yalıtım Sistemlerinin” önemi ve avantajları da defalarca vurgulanıyor. Özellikle küresel ısınma konusundaki duyarlılığın arttığı, çevre dostu Yeşil Ürünler ile yapı üretmeminin gündemde olduğu bir dönemdeyiz. Çevreyle ilgili konuların başında da karbon salımını azaltmak ve petrol türevi malzeme kullanımını da en aza indirmek geliyor. Bu konu ile ilgili yapılmış en önemli açıklamalardan biri de 2009 senesinde Obama’nın Beyaz Saray’da yaptığı bir basın açıklamasıdır. Bu açıklamada betonu kütlesel olarak yalıtan teknoloji ile köprülerin, yolların ve binaların ömrünün uzamasının ekonomiye olan katkısı belirtilmiştir. Bu söylemler gerek inşaat sektörü, gerekse yalıtım sistemleri üreticileri için büyük bir mesajı ve gelecek için atılması gereken doğru adımları içermektedir.

Yapısal Su Yalıtımının çok sayıda avantajlarından birisi de, betonun dökülebildiği her türlü hava şartında yalıtımın da yapılıyor olması. Betonla beraber döküldüğü için ayrıca bir zamana ihtiyaç duyulmuyor. Zamandan ve işçilikten büyük bir tasarruf sağlanıyor. Performans olarak da Yapısal Yalıtım ürünleri betonun bir parçası oldukları için betonun ömrü kadar ömre sahip oluyorlar. Halbuki bazı örtü türü malzemeler toprak altında yok oluyorlar.

Yapısal Su Yalıtımında kullanılan, PRAH (Hidrostatik basınç altında yalıtım özelliğini kaybetmeyen Hazır Beton katkısı) tipi kristal oluşturan katkıların diğer bir büyük avantajı da, beton çatladığında su ve nem ile reaksiyona girerek o çatlakların kapanmasıdır. Suyun bir iğne deliğinden bile kolayca geçebileceğini düşünürsek, su yalıtımında detaylar ve çözümler ne kadar basit ve uygulaması kolay olursa başarılı olma ihtimali de o kadar yüksektir. Örtü yalıtım sistemlerinde birleşim noktaları, dönüşler vs. üzerinde durulması gereken detaylar oldukça fazlayken, Yapısal Su Yalıtımı, betonun bir parçası olduğu için uygulaması çok kolaydır. Yapısal Su Yalıtımı’nda tek bir yöntemle bu detaylar kendiliğinden çözülebilmektedir.

YALITIM: Derneğin kısa vadede hayata geçirmeyi düşündüğü çalışmalar hakkında biraz bilgi verir misiniz?

YASİN ALAKUŞ: “Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği” ile sektörün en büyük eksiği olan su yalıtımının önemi bir kez daha vurgulandı. Bu konunun ülkemizde tam anlamıyla benimsenmesi ve su yalıtımın doğru uygulanması adına Bakanlığımıza destek olmak, bilinçlendirici çalışmaları ülke geneline yaymak konusunda bizlere de büyük görevler düşüyor. YAPSUDER, doğru su yalıtımı ürünleri ve uygulamaları ile ilgili bilincin yayılması, konunun ehli ustaların yetişmesi amaçlı eğitim programları ve seminerler kanalıyla ülkemiz genelinde binalarda “Yapısal Su Yalıtımı” anlayışının benimsenmesi adına çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

YALITIM: Su Yalıtım Yönetmeliği ile ilgili bazı sorunlar olduğunu dile getiriyorsunuz... Nedir bunlar?

YASİN ALAKUŞ: Hem sektör hem Dernek olarak ülkemizde Su Yalıtım Yönetmeliğinin çıkarılmış olmasından son derece memnunuz. Su Yalıtım Yönetmeliği, bütün yalıtım kalemleriyle beraber yapısal su yalıtımı tarafını da düzenlemeyi amaçlıyor. Fakat bu düzenleme sırasında kamuda yeteri kadar bilgi olmaması bazı sorunlar yaratıyor. Yönetmeliğin hayata geçişi sırasında, sürece dahil olmayı ve sektörümüz ve çözümlerimizle doğru, sağlıklı bilgileri Bakanlığa sunmaya çalışıyoruz. Yönetmelikte bazı sorunlar olduğunu da dile getirmek gerekiyor. 

Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliğinde, Bakanlığın çıkardığı “Yangın Yönetmeliği”, “Enerji Verimliliği” ve “Isı Yaltım Yönetmeliğinden” farklı olarak su yalıtımında kullanılması öngörülen ürünlerin cins ve özellikleri tarif ediliyor. Mesela Isı Yalıtım Yönetmeliğinde yalıtım malzemesi belli U değerini sağlıyorsa kullanılmasında bir engel bulunmamakta, yalıtım malzemesi EPS, XPS veya taş yünü olacak diye belirtilmemekte, ürünün ısı yalıtım katsayısı önem arz etmektedir. Bahsettiğim diğer tüm yönetmeliklerde de benzer şekilde ürün performansı ön plana çıkmışken, Su Yalıtım Yönetmeliğinde maalesef ürünün hammaddesi, ne cins bir ürün olduğu ön plana çıkıyor. Öyle ki yönetmeliğin ilk taslağında yapısal su yalıtım tek başına yapılamaz denilmekte, bitüm ve PVC esaslı ürünlerden başka hiçbir ürüne izin verilmemekteydi. Yaptığımız itiraz sonucu Bakanlık isteklerimizi mantıklı buldu ve Yapısal Su Yalıtımını Yönetmeliğin bir parçası haline getirdi. 

Su Yalıtım Yönetmeliğinde, diğer yönetmeliklerde olduğu gibi performans değerleri ön plana çıkarılmadan doğrudan belli ürünlere yönlendiriliyor olması ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistemin bu hali ile inovasyon ve Ar-Ge’nin de önünü keseceğini düşünüyoruz. Performansı çok yüksek yeni bir ürün geliştirilse bile yönetmelik performansa dayalı olmadığı için ürünün kullanım şansı olmayacak, durum böyle olunca da firmalar Ar-Ge’ye bütçe ayırmayacaklardır. 

Yönetmelikte Yapısal Yalıtımcılar açısından sorun olarak gözüken bir diğer nokta da, üretimini ve uygulamasını yaptığımız Yapısal Yalıtım sistemleri tüm dünyada betona şantiyede transmikserde veya beton santrallerinde katılabilmekteyken, yeni yönetmelikte maalesef bu ürünlerin şantiyede katılmasının önünün kesilmiş olması. Biz bunun pratikte bazı sorunlara yol açabileceğini düşünüyoruz. Öncelikle betoncuya, uzmanlık alanı olmayan yalıtım işi de yükleniyor, bununla beraber, yalıtım konusunda uzman olan bizlerin de müşteriyle doğrudan ilişkisi koparılıyor ve müşterinin ürün seçme özgürlüğü elinden alınıyor. Tüm bunlarla beraber şantiyenin su yalıtım detay çözümlerinin sorumluluğu da betoncuya verilmiş oluyor. Oysa Hazır Betoncuların sorumluluğu pompanın ağzına kadar. Betonu şantiyeye ulaştırıp döküm noktasına getirdiğinde hazır betoncunun sorumluluğu sona eriyor. Ondan sonra betonun dökülmesi, yerleştirilmesi, iyileştirilmesi, kusurlarının giderilmesi gibi işler şantiyenin sorumluluğunda kalıyor. Dolayısıyla yapısal su yalıtımı malzeme üretici ve uygulamacılarının devreden çıkarılması ciddi bir boşluk yaratacak. Bu detayları yönetecek birinin olması gerekiyor. Bu rolü halihazırda yalıtımcı üstleniyor. İnşaat, temelden anahtar teslimine kadar birbirine entegre bir sistemdir. Birçok kurum, kuruluş ve STK’nın birlikte çalıştığı bir sektördür. Aradan bir taneyi çıkartmak sistemi bozar. 

Ayrıca en önemli konu şu ki, bildiğiniz gibi sektörümüzde Avrupa standartlarını kullanıyoruz. Bazı durumlarda Avrupa standartlarına ek olarak Türkiye’ye uyum açısından bazı standartları Avrupa standardına ek olarak kendimiz çıkarıyoruz. Aslına bakarsanız Avrupa standartlarını ülkemiz şartlarına uyumlu hale getirmek için kullandığımız bu tip standartlar zaman zaman bazı karışıklıklara sebep olabiliyor. Ülkemize özgü TS 13515 de tüm dünyadan faklı olarak ürünlerimizin beton mikserlerinde katılması konusunda sorun teşkil ediyor. Bu bağlamda Bakanlık ve diğer otoritelerden ürünlerimizin tüm dünyadaki uygulamalar paralelinde uygulanabileceği düzenlemeleri yapmalarını bekliyoruz. Konunun diğer paydaşları ile yürütülecek çalışmalar ile uygulama koşul ve kurallarının belirlenebileceğini bu sayede inşaat müteahhitlerinin doğru yalıtımdan mahrum kalmadan faaliyetlerine devam edebileceğini düşünüyoruz. Burada konunun düzenleyicisi konumundaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın paydaşları biraraya getirmesini umuyoruz.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geliştirme Müdürü Volkan Keskin: "Çevreci Bir Sistem Oluşturmak Orta Vadeli Planlarımız Arasında"

'Fotovoltaik sistemlerle ürün yelpazemizi genişletiyor, yeşil enerji üreticisi olmaya hazırlanıyoruz' diyen Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geli...
23 Haziran 2022

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan: "2022 Mottomuz: ODE Seninle Güçlü"

Başarılı bir dönemi geride bırakan ODE Yalıtım 2022-2024 yıllarını kapsayan üç yıllık stratejik planını uygulamaya başladı....
23 Haziran 2022

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun: "Her Geçen Yıl Ar-Ge Çalışmalarımız ve Yerli Üretimlerimizle Ürün Gamımızı Genişletiyoruz"

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, şirketlerinin başarılı performansını, geliştirdikleri yeni ürünleri ve hedeflerini dergimize a...
25 Nisan 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.