E-Dergi Oku 

Yalıtımın Toplam Kalite Yönetimi ile Olan Anlamlı İlişkisi - 1

Yalıtımın Toplam Kalite Yönetimi ile Olan Anlamlı İlişkisi - 1

22 Ocak 2016 | KONUK YAZAR
142. Sayı (Ocak 2016)

Murat Karademir İnşaat Müh. / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Uzmanı mrtkarademir@hotmail.com

Daha önce yazmış olduğum “Yalıtım Sektöründe Pazarlama Faaliyetleri” isimli yazı dizisinde, sektörümüzdeki pazarlama faaliyetlerine ve yalıtım mantığının aslında pazarlama ile ne denli örtüştüğü üzerinde durmuştum. Bu yazı dizisinde de modern pazarlamanın “olmazsa olmaz”ı Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’nin yalıtım ile olan olumlu ilişkisini incelemeye çalışacağım. Birinci bölümde ise kalitenin ana mantığından bahsederek yalıtım ile olan mantıksal bağlantısına kabaca değineceğim. Önümüzdeki sayılarda da TKY’ye ve her bir ilkesinin yalıtım ile olan ortak noktalarını incelemeye çalışacağım. Bu incelemelerden önce ilk olarak kaliteyi daha yakından tanımaya çalışalım.

Kalite Nedir?
Geçen ay uygulama kalitesinin öneminden bahsederken kaliteye ve TKY’ye az da olsa değinmiştim. Hepimizin zihninde kaliteye dair birtakım tanımlar mevcuttur. Örneğin bir üründen bahsederken, onun ne kadar kaliteli ya da kalitesiz olduğundan sıklıkla söz ederiz. Eğer o ürün yüksek niteliklere sahip ve dayanıklı ise hemen kaliteli olduğunu düşünürüz. Tam tersi olduğunda da “kalitesiz” deriz. Kalitenin amaçlara olan uygunluk ya da kişisel istek ve ihtiyaçlara cevap vermek olduğunu düşündüğümüzde, kalitenin dozu aslında, bizim arzularımıza ne kadar cevap vermesi ile ilgilidir. Yani kalite, ilgili ürünün (somut ya da soyut) bize ne kadar olumlu cevap verdiği ile alakalıdır. Bu noktadan kalitenin göreceli bir kavram olduğu da görülecektir. Gerçekten de bize olumlu gelen ve bizi mutlu eden şeyler bizim için kaliteli olacaktır.
Çok klasik bir bakış açısından bahsetmek istiyorum. Üst sınıf ve alt sınıf iki farklı markaya ait iki arabayı karşılaştıralım. Hepimizin bildiği gibi, üst sınıf arabanın konforu, performansı, güvenliği, dayanıklılığı ve algılanan marka kalitesi alt sınıf arabaya göre daha fazladır.

Peki sizce hangisi kalitelidir?
Belki pek çoğumuz “tabii ki üst sınıf araba” diyecektir. Aslında, gerçekten de üst sınıf araba bize daha çok şey vaat etmektedir. Ama kalite algısı bu kriterlerle sınırlı değildir. Eğer bizim o üst sınıf arabayı alacak paramız yoksa ya da o arabanın hitap ettiği müşteri kitlesi içerisinde değilsek ya da bir başka açıdan bakıp, araba konforlu dahi olsa bize konforlu gelmiyorsa (örneğin dar gelebilir ya da çok büyük gelebilir vb.) sebepler var ise o üst sınıf araba, bizim için her zaman kaliteli olamayacaktır. Zaten bu sebepledir ki farklı tip, boyut ve renk gibi ürün çeşitliliği oluşturulur. Herkes aynı rengi ya da aynı tip arabayı sevmek zorunda değildir.
Kalitenin tanımına tekrar geri dönecek olursak, bir ürün ne kadar istek ve ihtiyaçlarımızı karşılıyorsa bizim için o kadar kalitelidir. Bu ürün her zaman somut ürün olmaz, bazen de soyut olur. Örneğin siyasi akımlar, sosyal ilişkilerdeki yöntemler (toplum, aile vs.), hatta ikili ilişkiler vs. Bahsi geçen bu soyut ürünleri tercih yöntemimizi düşündüğümüzde, bize hangisi hitap ediyorsa biz onun tarafındayızdır. Bu da bizim, kaliteyi bize göre tercih etme sebebimiz olacaktır.
Firmalar, kalitenin bu tanımından yola çıkarak, kendi içerisindeki yönetimlerinden tutun da ürünlerinin üretim süreçlerine kadar kaliteyi belirli standartlar çerçevesine yerleştirmiş ve müşterilerine verdikleri sözü (özellikle üzün bazında) yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Örneğin ISO (International Organisation for Standardisation) standartları. Neredeyse her seferinde aynı özelliklere sahip ürünler ortaya çıkabilmesi ve üründe belirli fonksiyonların yerine getirilmesini sağlamak adına belirli standartlarla üretim yapılmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra seri üretime geçişle birlikte standartlaşmaya gidilmiş ve kalitenin önemi daha da ortaya çıkmıştır.
Kalitenin genel mantığıyla beraber, sevdiğim birkaç kalite kavramından da bahsetmek istiyorum.Sürpriz Kalite

Satın aldığımız ürünlerle bazen mutsuz olurken bazen de fazlasıyla mutlu oluruz. Bir ürünü satın alırken, beklediğimiz kalitenin altında olduğunda (istek ve ihtiyaçlarımız tam olarak karşılanmadığı için) o üründen tatmin olmazken, bazen de beklediğimiz kalitenin üzerindeki özellikleri fark etmemiz ile bize sürprizler yapmaktadır. Bu da sürpriz kaliteyi getirecektir. Örneğin bir mantolama uygulamasında, ısı yalıtımı avantajı beklerken aynı zamanda deprem etkilerinin zararının azaltmasını sağlayacağını görmeniz, size bir sürpriz kalite sağlar.

Algılanan Kalite
Adından da anlaşılacağı üzere sunulan değil, algıladığımız kalitedir. Kaliteyi bizim istek ve ihtiyaçlarımıza göre tanımladığımıza göre algılanan kalite de bu doğrultuda öznel olarak karşımıza çıkar. Algılanan kaliteyi ortaya çıkaran en büyük güç “marka”dır. Eğer biz, ilgili ürünün markasını zihnimizde kalite ile özdeşleştirmişsek, o üründeki algımızın kalitesi de yüksek olacaktır. Algılanan kaliteyi daha iyi anlamak için öncelikle marka yönetimini doğru bilmeliyiz.

Yalıtım ve Kalite İlişkisi
Yalıtım mantığından yola çıkarak ve severek kullanmış olduğum “zararlıların geçişini önlemek” tanımı, yalıtımı çok kabaca özetlemektedir. Bu mantıkla hareket ettiğimizde dünyadaki hiç kimsenin zararlıların geçişinin önlenmesine itirazının olmayacağı açıktır. Herkesin ortak olarak istediği ve herkese yararlı olan bir şeyin kalitesiz olma ihtimali de söz konusu değildir.
Herhangi bir ısı yalıtımı (örneğin mantolama, temel vb.), su yalıtımı (temel, çatı vb.), ses yalıtımı (hacimler arası ses geçişini önleme, hacim içi akustik düzenleme vb.), yangın yalıtımı (mantolama, çatı vb.) olarak tüm bu yalıtımlar, kişilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Dolayısıyla yalıtım yapmak doğal olarak kaliteyi getirir. Yani yalıtım kalitelidir.
Bu yapılan yalıtımların kendi içerisindeki sunduğu avantajların seviyesi, doğrudan sundukları kalitenin seviyesini belirler. Bu seviye ne kadar yüksekse o kadar kalitelidir, diyebiliriz. Çünkü istenen şartlar doğrultusunda ne kadar yalıtım yapılırsa, kalite de o kadar artacaktır. 
Bu noktada yalıtım yapan ürünlerin kalitesi, kendi içerisinde sınıflandırılabilir. Örneğin şu anki şartlarda mantolamada ortalama %50-60 arası ısı tasarrufu yapılabilmektedir. Kim istemez ki bu tasarruf %100 olsun. Eğer %100 yapılacak bir şekilde mantolama yapılırsa, bu daha kaliteli olacaktır. Eminim ki yıllar içerisinde tam ısı yalıtımı sağlayacak nitelikte ve kalınlıkta malzemeler üretilecektir. Özellikle enerji girdi maliyetlerinin sürekli artması bunu destekleyecektir.
Yalıtımı daha önce de tanımladığımız gibi sadece somut ürün değil, aynı zamanda soyut ürün olarak tanımladığımız uygulama ile beraber düşünmemiz gerekir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi ürün kalitesinin yanında uygulama kalitesi de büyük önem arz eder. Tüm ürünler gibi sektörümüzün ürünleri de tek başlarına değil, ancak uygulandıkları zaman kalitelerini ortaya koyabileceklerdir. Bu yüzden kalitenin mantığı olan istek ve ihtiyaçları karşılama ancak ürün ve uygulamanın toplam kalitesiyle oluşacak ve yalıtım ancak o zaman kalitelidir, diyebileceğiz. Tüm bu mantığın çerçevesinde yalıtımı kalite ile özdeşleştiren ve bu vizyonda hareket eden firmalar, hem markalarının hem de sundukları hizmetlerin algılanan kalitesini artıracaklardır ve bu da pazar paylarını artıracaktır.

 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

COP26 Glasgow İklim Konferansı

COP (Taraflar Konferansı), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 200'e yakın ülkeyi belirli dönemlerde bir ...
21 Şubat 2022

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı çok kısa bir özetle net sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanması hedefini içermektedir....
14 Ekim 2021

Yalıtım ve Yapı Kimyasalları Bir Uzmanlık Dalıdır

ısı-su-ses-yangın yalıtımı ve yapı kimyasalları, tasarımdan uygulamaya kadar tüm yönleri ile 'doğru detay' , 'nitelikli malzeme' ,'...
19 Nisan 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.