E-Dergi Oku 

EKB ve Isı Yalıtımı

EKB ve Isı Yalıtımı

8 Aralık 2015 | KONUK YAZAR
141. Sayı (Aralık 2015)

Altan Hiçyılmaz Terraco A.Ş. Akdeniz&Güney Bölge Müdürü ahicyilmaz@terraco.com.tr

Enerji Verimliliği Kanunu ardından çıkan Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tüm binaların, ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak yenileneceği bilinmektedir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içerecek ve konutlar, beyaz eşyalarda olduğu gibi A’dan G’ye kadar sınıflandırılacaktır. Bu durum aynı zamanda binaların değerini de artıracaktır. Türkiye’de yaklaşık 18 milyon yapının yüzde 80’i ısı yalıtımsız durumdadır. Enerji Performans Yönetmeliği’nin uygulanması ve denetimiyle yılda yaklaşık 8 milyar dolar civarında ısı enerjisi kazancı ve tasarrufu sağlamak mümkün olacaktır. Yalıtımlı bina yalıtımsız binaya göre yılda en az yüzde 50 tasarruf sağlamaktadır.

Doğru Bilinen Yanlışlar
Birçoğumuzun aklına “Isı” denildiğinde sadece sıcaklık gelmektedir; öncelikle bu yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. Isı hem soğuk hem de sıcak ortamı ifade eder. Hiçbir sıva ve boya, ısı yalıtımını tek başına sağlayamaz, ancak ısı yalıtımına katkı sağlayabilir. Binanın içindeki küflenme ve yoğuşma ısı yalıtımı sayesinde çözülebilir. Kullanılacak ısı yalıtım levhası TS 825’in belirlediği kriterlere uygun olarak yapılmak zorundadır. Malzeme kalitesi çok önemli olmakla birlikte malzemelerin TSE, CE ve önemli olan test raporlarının olması son derece önemlidir. Isı yalıtımda malzemenin yoğunluğundan öte TS 825’e göre seçim yapmak gerekir. Isı yalıtımı, kışın kapalı ortamdaki sıcak havayı muhafaza ederek ısınmak, yaz aylarında da soğuk havayı muhafaza ederek serinlemek amacıyla yapılır ve her bölgeye gereklidir. Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka uzman ve deneyimli kişilerce incelenmeli ve gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. Eğitim almış ve ısı yalıtımı üretici fabrikaları tarafından onaylanan kişilerce yapılmalıdır. Isı yalıtımı sadece levha kalınlığına bağlı olmayıp, uygulama yapılan tüm katmanları ile bir bütündür. Isı yalıtım sistemi binayı 2-4 yıl arasında amorti etmektedir. Binada uygulanan gazbeton, bimsblok, tuğla vb. malzemeler ısı yalıtıma katkı sağlayabilir fakat tek başlarına mantolama vazifesi görmeleri mümkün değildir. Isı yalıtımı çok uç gereklilikler haricinde dıştan yapılmalıdır. Böylece donatı korozyonu ve gelebilecek ısı farklılıkları daha dışarıdayken engellenmiş olur. TS 825’e göre yapılan ısı yalıtımda en az yüzde 50 ısı yalıtımı sağlanır. Isı yalıtım sistemlerinde aranacak belgeler ETAG 004, TS EN 13499, TS EN 13500 gibi sistemi oluşturan ürünler bütününe verilir. Renovasyon işlemi sırasında eski yüzey incelenmeli, mantolama işlemine engel teşkil eden tüm bağlantılar (klima, çanak anten, kablo vs.) cepheden uzaklaştırılmalıdır. Yağmur iniş boruları mantolama yapım aşamasında sökülmeli, borular mantolama yüzeyine alınmalıdır.PVC pencere sektörünü hepimiz biliriz. PVC sektöründe profesyonel olarak çalışan firmalar dışında neredeyse her mahallede fazla sayıda bulunan ve ehil olmayan PVC atölyeleri 2014’e geldiğimizde nihai tüketicinin bilinçli yönlendirmesi ile daha profesyonel bir tutum sergilemeye başladı. Mantolama sektörü için de aynı duruma dikkat çekmek istiyorum. Zamanla tüketici mantolama konusunda daha bilinçli hale gelecektir. Bilinçli tüketiciler ısı yalıtımı yaptırmadan önce hem malzeme hem uygulama ile ilgili mutlaka detaylı araştırma yapıyor. Çünkü mantolamanın aynı cephede bir kez uygulanabildiğini, tamirinin çok güç olduğunu, değiştirmek istendiğinde ağır maliyet gerektirdiğini biliyor.

Türkiye’de ısı yalıtımı sektörünün büyüklüğü yaklaşık 8-10 milyon m2 civarındadır. Şu anda Türkiye ne yazık ki uygulama sıklığı ve kalitesi bakımından gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak derecede geri kalmış durumda. Kişi başına kullanılan yalıtım malzemesi Türkiye’de 0.04 m3 iken Avrupa’da 0.4 m3, ABD’de ise 1 m3 civarında. Yalıtımlı bina, yalıtımsız binaya göre yılda en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor.

Türkiye’de gerçekleştirdiği üretim ile Avrupa Teknik onayı alan ilk firma olan Terraco Türkiye’nin amacı, tüketicinin ısı yalıtımı konusunda bilinç kazanmasını sağlamaktır. Dünya üzerinde 17 ülkede üretim hattı bulunan Terraco’nun aldığı ETAG 004 belgesi, Avrupa Birliği standartlarında çevreci ve insan sağlığına duyarlı, kaliteli üretim yaptığının bir göstergesidir. Türkiye’ye 1988 yılında giriş yapan İsveç teknolojisi Terraco, çevreci ve yenilikçi ürünleriyle boya ve yalıtım sektöründe ilkleri gerçekleştirmeye devam edecektir.

 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

COP26 Glasgow İklim Konferansı

COP (Taraflar Konferansı), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 200'e yakın ülkeyi belirli dönemlerde bir ...
21 Şubat 2022

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı çok kısa bir özetle net sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanması hedefini içermektedir....
14 Ekim 2021

Yalıtım ve Yapı Kimyasalları Bir Uzmanlık Dalıdır

ısı-su-ses-yangın yalıtımı ve yapı kimyasalları, tasarımdan uygulamaya kadar tüm yönleri ile 'doğru detay' , 'nitelikli malzeme' ,'...
19 Nisan 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.