E-Dergi Oku 

Thermaflex-Form Genel Müdürü Tevfik Ceritoğlu

SÖYLEŞİ
15. Sayı (Kasım-Aralık 1998)

"TS 825 ve Isı Yalıtım Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girmesi İle Türkiye'de Isı Yalıtım Malzemeleri Kullanımı Hızla Artacaktır"

 

Yalıtım: TS 825 ve binalarda ısı yalıtım yönetmeliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

 

Tevfik Ceritoğlu: Thermaflex-Form bildiğiniz gibi tesisat ısı yalıtım malzemeleri üretmektedir. TS 825 içeriğine baktığınızda yapı yalıtımı ile ilgili olduğu görülecektir. Buna rağmen bir yalıtım üreticisi olarak yalıtım adına yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek istiyoruz. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nda Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğinin TS 825'de paralel olarak revize edilmesi için Ankara'da yapılan ilk toplantıda yer aldık. Isı iletkenlik katsayısı 0.060 W/mK üzerinde olan malzemelerin yapı malzemesi olduğunun İZODER olarak altını çizdiğimizden bu yana TS 825 konusunda olsun buna bağlı olarak Isı Yalıtım Yönetmeliğinin revizesin-de olsun birtakım engellerle karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle belirtmek isterim ki aynı kuşakta yer aldığımız Fransa'da üretilen yalıtım malzemeleri miktarı Türkiye'nin 18 katıdır.Fransa'da da yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

 

Fakat kesinlikle ısı yalıtım malzemesi olarak nite-lendirilmemektedir. Tüm dünyada bu böyledir. TS 825 ve Isı Yalıtım Yönetmeliği-nin yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye'de ısı yalıtım malzemeleri kullanımı hızla artacaktır. Özellikle altını çizerek belirtiyorum; yapılan binaların kontrolü masa başında proje üzerinden yapılmamalıdır. Bu konuda görev belediyelerinse, ki öyledir o zaman  belediyelerimiz eleman vecihaz açısından güçlenmelidir. Biraz daha açarsak belediyeler bu görevi icra ederken sadece masa başında, proje başında kontrol ile yetinmek yerine denetimde daha etkin olmalıdır. Her zaman örnek veriyorum. İGDAŞ bunu en güzel şekilde uyguluyor. İGDAŞ teknik donanıma sahiptir. Dolayısı ile her proje için yerinde kontrol yapılıp ondan sonra onay veriliyor. Bunu çok doğru bir uygulama olarak görüyorum. Benzer bir çalışmanın binalarda ve sanayideki yalıtım uygulamaları için de gerçekleşmesini arzu ediyorum. Yönetmelikler çerçevesinde denetimin sadece projede kalmayıp, uygulamanın da fiilen denetlenmesini daha doğru buluyorum.

 

Yalıtım: 1998 yılında hedeflerinize ulaşıyor musunuz?

 

Tevfik Ceritoğlu: Satış hedeflerimize % 80 civarında yaklaştık. 1998 yılının başında en büyük hedefimiz 14 ilde yalıtım konusunda ve Thermaflex yalıtım ürünleri hakkında seminerler vermekti. Kasım ayının ilk haftasında seminerlerimiz tamamlanmıştır. En önemli hedefimiz Adapazarı-Hendek fabrikamızı taşımaktı. 1998 yılı Aralık ayında büyük bir aksilik olmazsa Hendek'te üretim başlayacaktır.

 

Yalıtım: Satış hedeflerinizi % 100 olarak gerçekleştirememenizin sebepleri nelerdir?

 

Tevfik Ceritoğlu: Yalıtım malzemesi üreticileri de bana katılacaklardır. En önemli sebep olarak haksız rekabeti görmekteyim. Katalog değerlerinde ısı iletkenlik katsayısı X= 0.040 W/mK diye belirten rakiplerimizin ürünlerinin ısı iletkenlik katsayıları 0.050 ile 0.066 W/mK arasındadır. Bu yüzden de fiyatları düşüktür. Ayrıca, bulunmaktadır. Hem kalitesiz ürün hem de illegal satışlar pazarı etkilemektedir. Merdiven altı üreticilerinin sayısının artması ile pazara kalitesiz ürünleri girmesi de hızla sürmektedir.Ayrıca Asya ve Rusya krizleri de satışlarımızı olumsuz yönde etkilemiştir.

 

Yalıtım: Haksız rekabeti önlemek için neler yapıyorsunuz?

 

Tevfik Ceritoğlu: TSE'de Polieti-len Köpük izole Boru ve Lev-ha'nın bir standardı olması için ilk çalışmayı biz başlattık. Raportör olarak CEN (European Commit-tee For Standardization) paralel olarak TSE ile birlikte standardı hazırladık. 1999 yılında yürürlüğe girecektir. Bu standart ile birlikte önüne gelen TSEK alma yolunu bırakacaktır.diğer teknik değerlerin önemini belirtiyoruz. Bu yıl içinde tüm bayilerimiz ile koordinasyonumuzu arttırdık. 1999 yılında bunu daha da güçlendireceğiz.

 

Yalıtım: Haksız rekabetten bahsederken taklit ürün veya isim benzerliği gibi diğer yansımalarına da değinebilir misiniz?

 

Tevfik Ceritoğlu: Tabi. Biliyorsunuz ülkemizde Türk Patent Enstitüsü var. Ve görüyoruz ki burada yüzlerce dosya davalıdır. Maalesef ülkemizde kurnazlık ödüllendiriliyor. Siz bir dünya markası ile ortak yatırım yapıyorsunuz, ama bir "A" firması sizin henüz T.P.E.'ne müracat etmediğinizi düşünerek kurnazca sizin adınızdan istifade amacıyla haksız bir isim tescili yaptırmış olabiliyor. Ancak ülkemizin hukuk sistemi içinde bu haksız girişimlerin so-nuçta cezalandırılacağına ben inanıyorum.

 

Ayrıca yapı ürünü ile yalıtım ürününün ayrı şeyler olduğunun artık herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ülkemizde bazı yapı elemanı üreticilerin ürünlerinin yalıtım özelliğini belirtirken biraz daha özenli olacaklarını ümit ediyorum. Esasen onlarında iyi niyetle reklamların da bu ibareyi kullandıklarını düşünüyorum. Ancak "yalıtıma yardımcı yapı elemanı" olma özelliğinin daha özenle değerlendirileceğine ben inanmak istiyorum. Böyle olursa bugüne kadar şahit olduğumuz anlaşmazlıkların ortadan kalkacağına inanıyorum. Dünyada bu ayrım çok nettir. Yalıtım malzemesi ve özellikleri TS 825 ve bağlı olarak yenilenme çalışmaları yapılan "Binalarda ısı yalıtım yönetmeliği" bugün için ülkemizde bu net ayrımı belirginleştirecektir.

 

Yalıtım: Adapazarı/Hendek'e fabrikanız taşındıktan sonra hedefleriniz nelerdir?

 

Tevfik Ceritoğlu: 500 ton/yıl olan kapasitemizi tam kullanmak ve arttırmaktır. Thermaflex-Hollanda ortaklı olan firmamız Hollanda'da-ki tüm yenilikleri Hendek'teki fabrikasında gerçekleştirecektir. Kalite konusunda ödün vermeden üretimlerimiz sürecektir. Laminasyonlu ürünlerimizin yanında şu anda belirtmek istemediğim sürpriz ürünler devreye girecektir.

 

Yalıtım: 1999 yılının ekonomik açıdan sıkıntılı geçeceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

 

Tevfik Ceritoğlu: Yalıtım sektörü açısından baktığımız da 20.9 trilyon lira tutarında 20 projenin teşvik kapsamına alındığını öğrendik. Teşvik kapsamına alınan projelerin 9'u komple yeni yatırım olarak belirtilmiştir. Ayrıca projelerde 41.3 milyon dolarlık dış kaynak kullanılacağı söylenmektedir. Özel sektör dünyayı yenilikler açısından takip etmeye çalışmaktadır. Üzülerek belirtmeliyim ki medyadan takip ettiğimiz kadarıyla ortaya çıkan yolsuzluk ve çete meseleleri halkı olduğu kadar özel sektörün de şevkini kırmaktadır. Yapılan seçimlerden çıkan hükümetler güçsüzdür. Cesaretle, kararlılıkla, doğrulukla özelleştirmeler yapılamamaktadır. Ülke menfaatleri açısından yararlı olan kişilerin özel gayretleriyle yapılabilmektedir. Bu tablo içinde de 1999'da sıkıntı var diye 40 kere söylerseniz olacak sıkıntının boyutunu daha da büyütürüz. Bu yüzden 1999 yılına biz daha iyimser bakıyoruz.

 

En azından geçen senenin hedeflerine dolar bazında ulaşacığı-mız inancındayız. Hollandalı ortağımız da Türkiye'yi ve yalıtım pazarını çok olumlu değerlendirmektedir. Adapazarı-Hendek'de-ki yatırımımız da bu bakış açılarının kanıtıdır. Türkiye'nin dinamik yapısı Türki Cumhuriyetler ve diğer komşularımıza ihracat imkanı, gelecek açısından yalıtım sektörümüzün umut vaad ettiğini gösteriyor. Dolayısı ile bir Hollandalı firma ortağı olan bir yalıtım firması olarak Türkiye pazarını çok olumlu değerlendiriyor ve kesinlikle moral bozmaya yer olmadığını, tam tersine olumlu bakmak gerektiğini düşünüyoruz.

 

Yalıtım: Tevfik bey yalıtım dergisine zaman ayırarak bu güzel söyleşi olanağını yarattığınız için teşekür ederiz. Bizlere moral verdiniz.Umarım okurlarımız da açıklamalarınızdan olumlu etkilenecektir. Yeni yılın bu duygular içinde hepimize uğurlu gelmesini diliyoruz.

 

Tevfik Ceritoğlu: Ben de size teşekkür ediyorum. Sektörümüzde ciddi yayıncılık yapan ve ilkelerini koruyan Yalıtım dergisine ihtiyacımız var. Elbirliği ile dergilerimizin daha çok okunur olmasını sağlamılıyız. Üreticilerimiz, bayilerimiz,müteahhitlik firmalarımız ve yalıtım uygulamacıları, elbirliği ile bilgi iletişimini, sektörel bilinci yaygınlaştırmalıyız. Burada Yalıtım

dergisine de büyük görev düşüyor. Sizlere bu uğraşınızda başarılar diliyorum
 


R E K L A M

İlginizi çekebilir...

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: 'Yalıtımlı Bir Bina %60'ın Üzerinde Enerji Tasarrufu Sağlar'

Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amaçlı tüketildiğini ifade eden İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, sadece yönetmel...
24 Ekim 2022

Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geliştirme Müdürü Volkan Keskin: "Çevreci Bir Sistem Oluşturmak Orta Vadeli Planlarımız Arasında"

'Fotovoltaik sistemlerle ürün yelpazemizi genişletiyor, yeşil enerji üreticisi olmaya hazırlanıyoruz' diyen Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geli...
23 Haziran 2022

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan: "2022 Mottomuz: ODE Seninle Güçlü"

Başarılı bir dönemi geride bırakan ODE Yalıtım 2022-2024 yıllarını kapsayan üç yıllık stratejik planını uygulamaya başladı....
23 Haziran 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.