E-Dergi Oku 

Yeşillendirilmiş Düz Çatı'da Yalıtım

UYGULAMA
13. Sayı (Temmuz- Ağustos 1998)

Çattıları yeşillendirmenin çevre ve bina için bir çok avantajı vardır. Ekolojik ve ekonomik vantajları;

 

?          Bina ikliminin iyileşmesi.

?          Bitki, hayvan ve insanlar için ek yaşam alanı.

?          Hava ve yağışlar sayesinde toz ve alüvyon tutulması.

?          Özel programlar ile finansman teşviki.

?          Binanın değer artışı.

?          Çatı konstrüksiyonunun UV-ışınlarından ve aşırı sıcaklıktan korur.

?          Çatı yalıtımını mekanik zararlardan (dolu) korur.

?          Çatının ömrünü uzatır.

?          Isı yalıtımını arttırır enerji masraflarını düşürür.

?          Ses yalıtımını iyileştirir ve yaşam kalitesini arttırır.

 

Çatı yeşillendirmesinde iki temel sistem vardır:

 

-          Yaygın yeşilendirme

-          Yoğun yeşillendirme

Az bakım gerektiren yaygın yeşillendirmede özellikle kurağa dayanıklı,kendi kendine yetişen bitkiler kullanılmaktadır, bunlar ince zemin tabakasına ihtiyaç duyarlar ve ucuz temin edilebilirler. Çatı bahçesi olarak da kullanılabilmen yoğun yeşillendirmede ise daha fazla bakım isteyen bitkiler söz konusudur. Planlama ve  uygulama için önemlidir:Alman Çatı Zanaatkarları derneğinin düz çatılara dair hükümleri.

 

Planlamada özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar:

 

?          Alt yapının sağlamlığı ve yeterli yangın emniyeti ispat edilmelidir.

?          Yapı malzemelerinin yüklenebilirliğinde su doyumu göz önünde bulundurulmalıdır.

?          Yeşillendirilmiş çatılar ateşe ve ısıya dayanıklı olmalıdırlar (sert çatı örtüsü).

?          Çatı ustaları ve yeşillendiricilerin görevleri birbirinden ayrılmalıdır.

?          Tüm çevrede 50 cm genişliğinde çakıl veya karo şerit olmalıdır.

?          Bu şeritler yangına karşı koruyucu görev üstlenmektedirler ve aynı zamanda rüzgâr etkisine karşı önlemdirler.

?          Yeşillendirilmiş alanlara kolayca ulaşılabilinmelidir.

?          Çatı yüzeyinin yakınında bir su bağlantısı olmaladır.

?          Muhtemel sızıntıları tespit edebilmek için büyük alanlı çatılar küçük drenaj alanlarına bölünmelidir

 

Düz çatı yapıları ve yeşillendirme imkanları

 

Hemen hemen tüm düz çatı türleri, statik koşulları uygun olduğu taktirde yeşillendirmeye uygundur. Her çatının asgari % 2 eğimi olmalıdır. Düz çatılar şu şekilde sınıflandırılırlar:

?          Geçirimli çatı (eskiden "soğuk

 

?          Geçirimsiz çatı (eskiden "sıcak çatı").

?          Dönüşlü çatı, kaplama üzeri ısı yalıtımlı.

?          Duble çatı, kaplama iki kat ısı yalıtımlı.

 

Tek cidarlı geçirimsiz çatılarda yüksek değerli buhar tutucular kullanılmalıdır.

 

Çatı işleri ve yeşillendirme işleri ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çatı yapısında şunlara dikkat edilmelidir.

-          Tek cidarlı çatıda buhar tutucu kullanılmalıdır.

-          Çatı döşenmesi esnasında içeride nem kalmamasına dikkat edilmelidir, çünkü bu nem daha sonra çıkış yolu bulamaz.

-          Yalıtımın itina ile yapılması gerekir ve mümkün ise diğer katmanların döşenmesinden önce su testi yapılmalıdır.

-          Çatı yeşillendirilmesi yeterli ağırlığı oluşturmadığı taktirde çatı yapısını sağlamlaştırıcı mekanik önlemler alınmalıdır. Dönüşlü çatı yeşillendirilmiş çatı yüzeyi için uygundur. Oluşan yük çatı yapısını fırtınaya karşı korur, bu sayede katmanlar serbest olarak döşenebilirler. Yalıtım çeşitli tabakalarla mekanik zararlara karşı korunur. Yapıştırma veya sabitleme gibi işler gerektirmediğinden yapılan iş kolaylaşır. Yağışlı havalarda bile döşenebilir.Çatı yapısı ucuza mal olur. Köklerin tehdit ettiği kritik yerler bantların yüzden çatı membranı-nın itina ile kaynaklanıp döşenmesi gerekmektedir.

 

Bitkiler

Bitkiler, çatı yapısının elverdiği şartlarda seçilmelidir. Yukarıdaki çatı yapısı;

?          Yosunlu çatı

?          Çalılık çatı

?          Çim çatı

şeklindeki yaygın yeşillendirmeye uygundur.

 

Bitki zemini

Bu katman bitkilerin yaşam alanıdır. Nem oluşarak köklerin hava almasını önlememesi için, fazla suyun sızabilmesi gerekir. Zemin verimliliği yeşilliğin sağlığı için önemlidir.

Bitki zemini yeşilliğin türüne bağlıdır; birikinti su ile temas etmemesi gerekir.

 

Filtre tabakası

Filtre tabakası, sık örgülü keçedendir ve fazla suyu dışarı sızdırıp toprağı tutar. Biyolojik ve kimyasal etkilere mukavim olması gerekir

 

Drenaj tabakası

Fazla su drenaj tabakasının içinden tahliye olmaladır. Yeterli eğim mevcut ise bir sorun ortaya çıkmaz.

 

Malzeme: gözenekli kil ve arduaz lav, pomza veya styropor

Drenaj etkisi sürekli olmalıdır, bu yüzden gözenekli malzeme veya çakıl kullanılmamalıdır. Malzeme hava şartlarına ve dona mukavim olmaladır. Bitkilere zararlı olabilecek maddeler ihtiva etmemeli ve kimyasal etkilere mukavim olmaladır

 

Koruyucu tabaka

Koruyucu tabaka, kaplamayı kök büyümesi gibi zararlara karşı korumalıdır. Kaliteli plastik esaslı çatı membranları kök delme testini (FLL-testi) geçmiş olmalıdır. Yine de tek katlı bant yeterli olmayabilir. Bunlar bantları dikiş veya ek yerleri olabildiği gibi bant üzerindeki küçük çentiklerde olabilir ve kökün geçmesi için uygun ortamı sağlarlar. Koruyucu membran her bağlantı kısmında veya bitiş yerlerinde iyi dö-şenmeli ve bitki zemininden en az 15 cm yüksekte olmalıdır. 8-10 cm tabaka kalınlığı yaklaşık 9,0 kg/cm zemin ağırlığı. Mineral esaslı karışım, lav ve pomza gibi doğal vulkanize malzeme.

Çatı bahçesi işlerinde ve kök büyümelerine karşı kaplamanın mekanik zararlara uğramaması için özel bir koruyucu bant gereklidir. Çizimde görüldüğü gibi uygun bir uygulama 0.25 mm. kalınlığındaki iki katlı polietilen folyo-dur. iki kısmın üst üste bindiği kısım 30 cm olmalıdır ve ikinci tabaka birinciye göre yarı genişlikte kaydırılmalıdır. Yaygın ve yoğun yeşillendirilmiş bölgelerin birbirlerinden ayrı olmaları tavsiye edilmektedir. Küçük ve yavaş büyüyen bitkilerin alana yayılmasıyla ve büyük ve bakım gerektiren bitkilerin ise bitki kasalarına yerleştirilmeleri ile bu ayrım yapılabilir. Bu kasalar suyu tutarlar ve fazla suyun tahliyesi için savakları vardır. Kasaların altları kapalı olduğu için kök zararlarına karşı ayrı bir koruma sağlamaktadır.

 

alvvitra® - Bitki elemanlar

 

Yaygın yeşillendirilmiş alan yüksek çalılar ve ağaçlıklar; için bitki kasaları uygundur. Bu kasalar bitki zemini kalınlığına göre yapı-landırılabilirler.

Ancak çalılıkları bitki kasalarında yetiştirmek tavsiye edilmektedir. alwitra®-Bitki kasaları şu bakımlardan avantajlıdırlar.

-          Hava şartlarına dayanıklıdırlar.

-          Bitki kökleri zarar veremez.

-          Kademeli olarak yapılandırılabilirler.

-          Fazla su sızabilir ve bitki zemini daha fazla katmanda oksijenle beslenebilir.

-          Zemin asitlenmez.

 

Kenar oluşturulması alvvitra® Düz çatı profili ile hareketli bağlantı.

 

alvvitra® - Çatı membran yan duvarda yükseltilip dışa doğru tamamen yapıştırılır veya mekanik olarak tespit edilir. Kök koruma bandı kaplama üzerine döşenir ve çakıl yüksekliğince yan duvarda yükseltilir. Bağlantı bandı kenar profiline sıkıştırılır. Çatı seviyesi üzerinde çatı membranıyla kaynatılır veya yapıştırılır. Ardından kök koruma membranı üzerinden serbest olarak çatı yüzeyinin en az 25 cm içine sokulur.alwitra®-Duvar bağlantı profili ile kenar oluşturulması alwitra®-Çatı bandı çakıl seviyesinden 15 cm yukarıda bağlantı şeridiyle duvara sabitlenir. Kök koruyucu membran çakıl seviyesindedir. Bağlantı şeridi çakıl seviyesi üzerinde yalıtım membranlarıyla kaynaklanır veya yapıştırılır ve kök koruyucu bandın üzerinden serbest olarak en az 25 cm çatı içine sokulur.

 

Çatı kenarında kenar bağlantısı betonarme yapı üzerinde dönüşlü çatı

 

alwitra®-Düz çatı bağlantı profili ile hareketli bağlantı alvvitra®-Çatı bandı ahşap bordur üzerinden uzatılarak mekanik tespiti yapılır. Koruyuu membran kaplama üzerine serbest olarak döneşir. Bağlantı membranı bağlantı profilinde serbest olarak durur. Çakıl seviyesi üzerinde çatı membranı ile kaynaklanır veya yapıştırılır ve koruyucu membran üzerinden yalıtım tabakası altına sokulur.
 


R E K L A M

İlginizi çekebilir...

4 Adımda Dış Cephe Boyama İşlemi

Binaların dış cephelerinin boyanması ile iç mekan boyama çalışmalarının birbirinden çok farklı olduğunu biliyor musunuz?...
14 Ocak 2023

"Yalıtım ve Yapı Kimyasalları Bir Uzmanlık Dalıdır"

ısı-su-ses-yangın yalıtımı ve yapı kimyasalları, tasarımdan uygulamaya kadar tüm yönleri ile "doğru detay" , "nitelikli malzeme" ,...
9 Mart 2021

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü'ne BTM Optigreen ile Spesifik Çatı Çözümü

Yapı malzemeleri sektörünün öncü markalarından BTM; yapımı 2018 yılında tamamlanan Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü projesinde tercih edilen BTM Opti...
19 Şubat 2020

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.