E-Dergi Oku 

Duvar ve Döşemelerin Onarım ve Su Yalıtımında lndex Ürünleriyle Soruna Özel Çözümler

UYGULAMA
13. Sayı (Temmuz- Ağustos 1998)

Su yalıtımı ve nem itici malzemeleri bünyesinde barındıran INDEX firmasının malzeme yelpazesi oldukça geniştir.

Binalarda nemden hasar görmüş duvarların onarımında ve duvar-döşeme su yalıtımlarının gerçekleştirilmesinde INDEX ürünlerinden kullanmak kullanıcıya, soruna özel çözüm olanağını, ekonomik çözümü ve kullanım kolaylığını getirmektedir. Binaların bodrum duvarlarında ve temellerde, havuzlarda, garajlarda, su depolarında yapılması gereken su yalıtımı bitümlü memb-randan farklı olarak çimento bazlı, sürme esaslı malzemelerle yapılabilir. Su itici ürün yelpazesinde yalnızca betona uygulanabilen Osmoseal, Betonrapid, Re-sinflex, Saturfix, Collaseal ve Flu-xan bulunmaktadır. Bu ürünlerden BETONRAPİD lokal olarak giren suyu ani olarak kesip su yalıtımı ürünlerini uygulamaya ortam hazırlamaktadır, içten yalıtılan betonarme bodrumduvarlarında, OSMOSEAL tek başına yeterli olacaktır, içten döşemeye uygulanan osmoseali koruma amaçlı dökülen şap içine mutlaka FLU-XAN ve SATURFIX ürünlerinden katkı amaçlı olarak eklenmelidir. Bu ürünler koruma betonunesneklik,işlenebilirlilik kazandırıp su/çimento oranını azaltarak suyun az kullanımına dolayısıyla da beton mukavemetinin artmasına neden olur.

 

Osmosealin COLLASEAL katkı maddesi ile kullanımı beton yüzeylerde direncin artışına sebep olur ve mükemmel yapışma sağlar. Eğer dıştan su yalıtımı yapılacaksa Osmasealin RESINFLEX katkılı kullanımı gerekmektedir. Su itici özelliği ve esnekliği geliştiren RESINFLEX katkısı ayrıca betona dayanım kazandırmaktadır. Duvarlarda nemlenme genellikle boruların kırılması sonucu veya diğer su kaynaklarından dolayı olur. Ben nem çatlağın onarılması ile önlenebilir. Kalıcı durumlarda koruyucu zırhlı boya DRYVVALL kullanılabilir.Ağır ve devamlı yağış, bir binanın dış yüzeyinde tuğlaya ya da sıva katlarına doğru işleyebilir. Bir binanın dış yüzeyine sadeleştirme ve yerleştirme yapılırken ki iyileştirme bu noktada başlar, özel ilerleme gücü yüksek, su itici ürün IDROCOAT ve/veya su itici, buhar geçirimine izin veren koruyucu boya ile yapılır. Kagir bina duvarlarının onarımında kullanılan ürünlerden PORO-VENT SYSTEM PRONTO iki aşamalı kullanımı ile ağır rutubet durumunun duvarlara vermiş olduğu hasarlar giderilir ve yeni sıva katının kalıcı olması sağlanır. De-umisan Pronto ise tuzlanmalardan oluşan hasarların onarımında kullanılır ve yeniden tuz oluşumuna izin vermez, binaların kuzey cephelerinde,  ortamdaki neme karşı, tuzlanmayı önleyici bir sıva katıdır.Bina duvarlarında onarım ve su yalıtım ürünlerinin kullanımında index ürünlerinin kullanılması nefes alan yüzeyler oluşturur, su itici ve üstüne gelecek sıva ve boya katlarına karşı yapışmayı arttırıcı yönde özelliklere sahip bu ürünlerin kullanım ve uygulama kolaylığının yanında çoğu zaman ekonomik çözümler oluşu da büyük avantajdır.index ürünlerinden en sık kullanım alanı bulanların özellikleri kısaca aşağıda anlatılmıştır.

 

Osmoflex

 

Beton yapılar mekaniksel ve dinamik basınçlara dirençli olacak şekilde tasarlanırlar; ama zemin oturmalarından, sıcaklık değişimlerinden ve titreşimlerden kaynaklanan sürekli yapısal oynamalar sebebiyle düzensiz çatlakların oluşması uzun vadede ortaya çıkabilir. (Şekil 1) Osmoflex toz ve sıvıdan oluşan iki bileşenli su yalıtım kaplaması olup bir elastoplas-tiktir. Osmoflex, üzerinde, gezilmeyen ancak dinamik yüklere maruz kalan teras çatıların su yalıtımında ve yüzey düzeltmelerinde kullanılır. Uzun vadeli hava yalıtımı gereken su geçirmeyen yapılarda ve özellikle basınç ile sarsıntı ihtimali olan yapılarda kullanılır (örnek: su tankları, yüzme havuzları). Betonun düzlenmesi ve şekillendirilmesinde, yük altında deformasyona maruz kalan yapılarda veya küçük çatlaklı sıvalarda tavsiye edilir. Osmoflex, köprü ve viyadüklerdeki beton yüzeyleri tuzlardan kaynaklanan kimyasal etkilerden korumak için veya sülfatlar ve kimyasallardan etkilenme ihtimali bulunan yeraltı duvarlarını korumak için kullanılabilir. (Şekil 2) Osmoflex, aynı zamanda duvar ve döşemeler arasında, eşik ve döşeme arasında, boru ve tuğla arasında esnek file ile kullanılabilir. Aynı zamanda seramik yüzeylere yapışabilir. Osmoflex ya mekanik olarak bir sprey pompa yardımıyla veya paslanmaz çelik bir mala ile harcın hem yatay hem dikey olarak bir katı en fazla 2 mm olacak şekilde uygulanır. Zorlanan alanlar için özel Osmoflex 4x5 mm hücreler şeklinde camtülü -sıva filesi-ile güçlendirilmelidir. Tavsiye edilen kalınlık en fazla 2 mm/kat olmasıdır ve 1 mm kalınlık için 1.6 kg/m2 malzeme kullanılmalıdır

 

ldrofix

 

Solvent bazlı yapıştırma ürünlerinin kullanılamayacağı XPS, EPS gibi yalıtım panellerini iç duvarlara hızlı yapıştırma gerektiğinde su bazlı bitümlü idrofix yapıştırıcı kullanılır. Kullanımı kolaydır ve çabuk kurur. ldrofix, iç yüzeylerin beton, tuğla, asbestli çimento ve kereste olduğu tavanlarda veya hem yatay hem düşeyde poliüretan veya polistiren panellerin süratli sabitlenmesinde kullanılır.Yüzeylerin gevşek parçalardan, kırıntılardan arındırılması, kuru olması ve yağlardan temizlenmesi gerekir. Tozlu yüzeyler bir kat boyanmış olmalıdır. Noktalı yapıştırmada (Şekil 3), ldrofix yalıtım panellerinin dört köşesine ve orta noktasına spatula ile uygulanır. ldrofix uygulamasının başarılı olması için yalıtım panellerine basınç uygulanır (Şekil 4). Bu noktasal yapıştırma uygulamasında yaklaşık sarfiyat 200 g/nf'dir. (5 nokta m2).

 

Dryvvall

Dryvvall, özel ekler ve solventler, nem tutucu bağlayıcılar, mineral dolgular, reçine özütünün birleşiminden ortaya çıkarılmıştır. Bina yüzeylerine işlemiş küf ve nemden oluşan kabarmaları iyileştirmede kullanılır. Küflü yüzey sert kıllı fırça ile iyice temizlenir (Şekil 5). Öncelikle kurumuş, Drywall boyası sağlam bir küf itici tabaka oluşturur. Bu boyamanın temel özelliği nemli yüzeylere düzgün olarak, yüzeye film tabakası kalınlığında yapışma sağlayan reçinenin derine işleme kapasitesidir. Dryvvall, sıvanın nemini kapayan mineral dolgular içerir. Bu nemli yüzeylerde, küf ve bakterilerden oluşan kabarmaların dökülmelerinden dolayı su bazlı boyalar daha sonra uygulanabilir. Dryvvall, nemli yüzeylerin ilk kat yalıtım gibi genelde iç yüzeylerin nemini önlemede, gıda fabrikalarında, yeraltı ve su basma duvarlarındakullanılması önerilir. Ahırlar ve endüstriyel mekanlarda da kullanılabilir. Birinci boya katı % 20 tiner ile inceltilmelidir. 24 saat sonra % 10 tiner ile inceltilmiş 2. kat uygulanır. Kaplamanın etkin kullanımı genellikle bir litresi ile iki kat olarak 3-4 m2'lik yer kaplanabilmek-tedir (Şekil 6).

 

Plastoliquid sv

Beton veya poliüretan çatılar kış döneminde suya karşı izole edileceği zaman veya yağmur varsa, suya dayanan bir ürün, çamur, yağmur veya donma-çözülme gibi atmosferik olaylardan dolayı uygun olmayabilir. Bu zamanlarda, dolayısıyla yüzey nemli olsa bile çabuk kuruyan ve eğimli çatılarda biriken suya en fazla direnç gösteren bir kaplama kullanılması gereklidir. Plastoliquid SV çözünür tabanlı akrilik reçine, mineraller, fiberler, önemli pigmentler mineral oksitler içeren ışığa dirençli bir su yalıtım maddesidir. Plastoliquid SV özel bir öncül madde olmadan her tür yüzeye yapışır ve atmosferik saldırılara karşı, ultraviyole radyasyonuna ve asitlere karşı dayanıklıdır. Plastoliquid SV tabakası büyük atmosferik nemde, nemden etkilenmiş yüzeylerde bile birkaç saat içinde kurur. Plastoliquid SV birçok yüzeye yapısal bir elas-toplastik su engelleyici tabaka oluşturur. Plastoliquid SV kullanıma hazırdır ve kullanmadan önce sadece karıştırılması gereklidir. Uygulama bir fırça, rulo veya havasız sprey, spatula veya mala yardımı ile yapılabilir. Plastoliqu-idin özelliği uygulanacak yüzeyin özelliğine bağlıdır. 0.5-1 mm iki kat kuru tabaka elde etmek için ortalama 1-2 kg/m2 gereklidir. Yüzeylerin küçük çatlaklardan etkilendiği durumlarda SANTEX ile güçlendirilmiş polyester donatı kullanmakta yarar vardır. Polimer bitümlü membranlarla veya bitüm emdirilmiş membranlarla su yalıtımı yapılmış yeni yüzeylerde, sıvı ile sıcak veya soğuk uygulanmış, Plastoliquid SV film tabakası yüzeysel hidrokarbon çiçeklenmesi gibi bazı zorluklar ler membran uygulanmasından iki ay sonra boyanmalıdır. Bu bekleme süresi bitüm emdirilmiş membranların oksidasyonuna izin vermektedir ve bu yüzden yıkama ile hidrokarbon cevherlerin ortaya çıkışı önlenmektedir. Nemli hava, ultraviyole ışınlarına, temel mineral oksitlere (maks. % 10 konsantrasyonlu) karşı dayanıklıdır

 

Betonrapid

Yeterli su yalıtımının olmadığı veya su tablasından dolayı su basıncının olduğu yerlerde çatlaklardan, betondan, açılmış çeliğin arasından, v.b. yerlerden veya boşluklardan su sızması oluşabilir (Şekil 8). Betonrapid, hızlı sertleşen, su geçirmeyen, kullanıma hazır katkı maddeleri içeren bir çimentodur. Su ile karıştırılır ve çekmez yüzeye tam olarak yapışarak yapıyla tek vücut hale gelir. Betonrapid, özellikle su kaybını anında önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Basınç altında sızan suyu anında önlemek için delikleri, çatlakları vs. hemen doldurur, tam su yalıtımı ancak ozmotik bir su yalıtımı çimentosu olan OS-MOSEAL kullanılarak sağlanır. Betonrapid sürekli yapısal harekete maruz kalan dilatasyonlar ve kırıklarda kullanılmamalıdır. Duvarlardaki kırık dökük, zayıflamış yerleri çıkarak yüzeyi düzgünce temizleyin (Şekil 9). Delikler en az 2 cm derinliğe kadar açılmalı ve kanarlar daha iyi bağlanmanın sağlanması için genişletilmelidir.Betonrapid uygulanmadan önce yüzey mutlaka ısla-tılmalıdır.Bir kaba su koyun. Betonrapid ekleyin, sıva kıvamına gelene kadar karıştırın ve eldiven giyerek el ile bir top şeklini alana kadar yuvarlayın (Şekil 10). Sertleşme süresi kullanılan suyun sıcaklığına bağlı olarak 30-60 saniye arasında değişmektedir. Az miktarda malzeme hazırlanır ve delik veya çatlağa ufak top halindeki Betonrapid, su sızması durana kadar el ayası yardımı ile yüksek basınçla uygulanır (Şekil 11). Sertleştikten bir saat sonra duvarlara OSMO-SEAL uygulanabilir. Dikey açıklıklarda Betonrapidi her zaman yukarıdan aşağıya doğru uygulayınız. Betonrapidin 1 litresi 1.5-2 kg/litredir.

 

Porovent system pronto

Nem ve etkileri yaşama ve çalışma yerlerini sağlıksız ve yaşanıla-maz hale getiren durumlar yaratabilir. Yükselen nem genellikle binaların, özellikle eski binaların duvarların geri dönülmesi imkansız sıva aşınmalarına neden olmaktadır. Bu durum genellikle yer altında bulunan boşluklu yapı malzemesinin suyla temasından kaynaklanır. Bu durum, teknik olarak su yalıtımının yapım aşamasında yapılmadığı temellerde ortaya çıkar. Sonuç olarak, nemli duvarlar su ile taşınan uzun, tuğlanın dış yüzeylerinde kristalleşmesinden dolayı pürüzleşen sıvada çiçeklenmeler oluşarak hasara uğrarlar. Hatta sıvanın kırılmasına ve kristallerin hacim geniş-letmesiyle sıvaların bozulmasına sebep olurlar (Şekil 12).

 

Porovent System Pronto nem önleyici büyük boşluklu, buharlaşma mekanizması boşlukların (özel boşluklu katkı maddeleri ile sağlanan) özel yüzeylerine uyabilen bir uygulamadır. Bu, özel yüzey normal bir sıvanınkinden yirmi kat daha fazladır. Bu havalandırma durumu suyun emilişinden daha hızlı buharlaşmasına neden olur ve en güç koşullarda bile duvarın drenajı sağlanır. Bütün nem uzaklaşana kadar bu devam eder (Şekil 13).

Porovent System pronto iki üründen oluşur:

1.         Porovent Quick Drying Primer (Gözenekli Hızlı Kuruyan Astar)

2.         Porovent Quick Drying Plaster (Gözenekli Hızlı Kuruyan Sıva) Porovent quick drying plaster, gözeneklerinin mükemmel dağılımı ve yüksek boşluk oranından dolayı bir kez uygulandığında, duvarların çevre atmosfer ile dengeye gelmesini sağlar. Bu büyük boşluklu yapı sıvada kristalleşmenin yarattığı hacim genişlemesinden dolayı olursa gerilmeleri göğüslemesini sağlar (Şekil 14).Eski sıva nemin oluştuğu yerin 1 metre üstüne kadar kazınmalıdır.

 

Dökülmüş, zayıflamış malzemeyi yağları, tozu ve kiri fırça veya yüksek basınçlı su ile temizleyin. Boşlukları tuğla parçaları ve düşük çimento oranları harç ile doldurun.Astar sarfiyatı: 7 kg/m2. 0,5 cm Porovent Quick Drying Primer. Sıva sarfiyatı: 13 kg/m2 cm.Porovent Quick Drying Plaster. Boya yaparken duvara nefes alma imkanı sağlayan kireç veya alçı içeren duvar boyası veya dış işler için Decorfine, iç işler için Rasocal  gibi  dekoratif mineral kaplamalar kullanılmalıdır. Karışımlar:

4,5-5 litre su x 25 kg Porovent Quick Drying Primer. 6 litre su x 25 kg Porovent Ouick Drying Plaster.

 

Osmoseal

Beton prizini aldıktan sonra kılcal damarlar (kapilarite) ve içinde oluşan boşluklardan dolayı bünyesine su almaya başlayabilir. Ayrıca beton içinde boylu boyunca delikler açabilecek kalıp demirleri gibi farklı malzemelerin açmış olduğu delik birleşim yerleri en kritik su kaçış noktalarıdır (Şekil 15). Bu sorun ortaya su yalıtımı gerekliliğini koymaktadır. Su yalıtımı yapmadan kullanılan malzeme tiplerinden birisi de kristali-ze su yalıtım malzemesi Osmose-al'dir. Osmoseal su ile karıştırıldığında Ca (OH)2 ile tepkimeye girerek suda çözünmez kararlı kris-talize birleşimler oluşturur. Bu birleşimler en genel anlamda beton içindeki boşluk ve kılcal damarları doldurarak suyun geçişine izin vermezler.Osmoseal, bodrum ve sığınaklarda, temellerde, yeraltı garajlarında, su depolarında, tünellerde, rögarlarda, yeraltı otoparklarında kullanılır. Osmoseal kullanılacak yüzey üzerindeki gevşek parçalar kırılıp, varsa demir çubuklar kesildikten sonra yüzey fırçalanmalı ve basınçlı su ile temizlenmelidir (Şekil 16). Daha sonra RESISTO TIXO tamir harcı ile hasarlı yerler onarılır ve köşeler pah yapılarak yuvarlatılır (Şekil 17). Sarfiyatı 2 kg/m2 olan iki kat Osmoseal sürülerek yalıtım tamamlanır

 

Resisto tixo

Geliştirilmiş, adezyonu yüksek, lif takviyeli, çekme dayanımlı tamir harcıdır. Köşelerde pah yapmak için (Şekil 17), bozuk yüzeylere doğru olarak, tamir amaçlı (Şekil 19), çakıl yuvalarının sıvanmasında, her türlü betonarme elemanının tamirinde, anti-karbonize karakterli sıvalarda, çeliğin okside olduğu kolon kiriş ve cephe tamirinde kullanılır. Gevşek parçalar kırılarak tamir için gerekli işlemler yapılarak (Şekil 20). Özellikle bu kısım donatılı bir beton taşıyıcı ise açıkta kalmış çelik donatılar ko-rozyona karşı boyalar ile korunur

 

(Şekil 21).Boşluk ve delikler Resisto Tixo ile doldurulur (Şekil 22).Harç yoğunluğu  1.85 kg/l olan Resisto Tixonun yüzey sarfiyatı 18.5 kg/m2 cm'dir.

 

Resisto unifix

Geliştirilmiş, adhezyonu yüksek, çekme dayanımlı düzeltme harcıdır. Her türlü beton ve betonarme elemanın restorasyonunda, tamir amaçlı (Şekil 23), sıva amaçlı, düzgün yüzeylerin elde edilmesinde kullanılır. Yüzeydeki her türlü artık ve gevşek partikül fırçalanarak ve basınçlı su ile temizlenerek donatı demirlerine gerekli korozyon önleyici tedbirleruygulanır (Şekil 24). Birbiri ardına yapılan her tabaka en fazla 4 cm olabilir (Şekil 25). Harç yoğunluğu 1.85 kg/l, sarfi yatı 19 kg/m2 cm'dir. 

 

NH/Armaflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü

 

Armstrong Hevac tesisleri için yeni bir ürün geliştirdi. Bu ürün bir yandan Hevac tesislerinde enerji tasarrufu, kondensasyon kontrolü ve ko-rozyon önlemini temin ederken diğer yandan da bugüne kadar gözardı ettiğimiz yangın konusunda güvenliği sağlıyor. Bu ürünün adı NH/ARMAFLEX. NN/Armaflex elastomerik kauçuk-köpüğü malzemeler içerisinde yandığı zaman zehirli maddeler ve kalın, opak duman çıkarmayan ilk ve tek üründür. Esnek, kapalı hücreleri, yapısında CFC, halojen maddeler (klor, brom gibi) ve PVC içermeyen, siyah renkli elastomerik kauçuk köpüğü  yalıtım  malzemesidir.   Bu

 

özellikleri sayesinde savaş ve ticaret gemilerinde, ulaşım sistemlerinde (özellikle metrolarda), iş ve eğlence merkezleri hastaneler, havaalanları gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde özellikle yangın durumunda duman ve zehirli gaz yayılmasını minimize etmek için Armstrong tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda Östenitik paslanmaz çelik boru ve tanklarda ilave Alüminyum folyo kullanımı gerektirmeksizin güvenli olarak kullanılabilir bir üründür. Düşük ısı iletim katsayısı ile birlikte yüksek su buharı direncine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde; sıcak ve soğuk su tesisatlarında, soğutma sistemlerinde kondensasyon kontrolü ve enerji tasarrufu için ideal bir üründür. Standart yangın testleri uygulanarak ürün değerlendirildiğinde yüzeyden alev yayılımı düşük (Class 1), düşük oranda ısı bırakır ve yangına katılımı düşüktür.

 

Uygulama alanları:

Borular, havalandırma kanalları, tanklar, vanaların yalıtımında ve korunmasında kullanılır. Halojen içermeyen malzemelere ihtiyaç duyulduğu ve yüksek yangın standartlarının gerektiği uygulamalar için ideal bir malzemedir. NATO denizcilik sektörü, gemi in-şaa, bilgi işlem odaları, insanların yoğun olarak bulunduğu iş ve eğlence merkezleri temel uygulama alanlarıdır.
 


R E K L A M

İlginizi çekebilir...

4 Adımda Dış Cephe Boyama İşlemi

Binaların dış cephelerinin boyanması ile iç mekan boyama çalışmalarının birbirinden çok farklı olduğunu biliyor musunuz?...
14 Ocak 2023

"Yalıtım ve Yapı Kimyasalları Bir Uzmanlık Dalıdır"

ısı-su-ses-yangın yalıtımı ve yapı kimyasalları, tasarımdan uygulamaya kadar tüm yönleri ile "doğru detay" , "nitelikli malzeme" ,...
9 Mart 2021

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü'ne BTM Optigreen ile Spesifik Çatı Çözümü

Yapı malzemeleri sektörünün öncü markalarından BTM; yapımı 2018 yılında tamamlanan Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü projesinde tercih edilen BTM Opti...
19 Şubat 2020

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.