E-Dergi Oku 

İzoder'in Öncelikli Hedefleri: Eğitim, Sosyal İlişkiler ve Üye Sayımızın Arttırılmasıdır

SÖYLEŞİ
7. Sayı (Temmuz-Ağustos 1997)

YALITIM: Orhan bey, bize öncelikle başkanı olduğunuz İZO-DER'in üye profili hakkında bilgi verir misiniz?

 

ORHAN TURAN: İZODER de değişik gruplar temsil ediliyor. Üretici firmalarımız var. Üretici firmaların bayiliklerini yapan satıcı firmalarımız var. Fakat iştigal konusu sadece yalıtım olan firmaları bünyemize alıyoruz. Üreten, satan ve uygulayan yalıtımla ilgili tüm firmaları kucaklıyoruz. Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ile ilgili ana faaliyet konusu yalıtım olan tüm firmalar bizim üyemiz. Son dönemlerde de çok üyelik başvurusu var. Her yönetim kurulu toplantısında mutlaka 2-3 firmayı üye yapıyoruz. Şu anda 92 üyemiz var. Bizim zaten hedefmizde bu yeni yönetimde İZODER üyelerini 250'ye ulaştırmak. Buna ulaştırabileceğimizi ümit ediyorum, çünkü her firmadan 2 kişi temsil etme durumu olduğu için bu sayı otomatik-man 180 kişi olur ki yoğun bir başvuru var. Ancak ilgi alanımızın dışında da başvurular var. Biz onları reddediyoruz. Çünkü bizim belli kriterlerimiz var. Yani standart dışı üretim yapan firmaların üyelik taleplerini kaPul etmiyoruz.

 

YALITIM: Yönetim kurulunuzun bu dönemde hedeflerini ana başlıklar halinde anlatır mısınız?

 

ORHAN TURAN: Şubat sonunda bir genel kurul yaşadık. Geçmiş yönetimden birkaç arkadaş var ve çoğu yeni arkadaşlardan teşekkül eden gerçekten hevesli ve yeni bir şeyler yapmak isteyen bir yönetim kurulumuz var. Bunlarla oturup hedeflerimizi belirledik ana başlıklarını da şöyle sıraladık;

 

1 Eğitim; Çünkü eğitim bizim için çok önemli. Üniversite Meslek Yüksekokullarının Mimarlık, inşaat ve Makina Bölümlerinde Yalıtım müfredat çalışmalarının yapılması ile ilgili faaliyetler bu eğitimin alt başlıklarından bir tanesi. Uygulamacılara yönelik eğitim çalışmaları düzenleyerek usta sayısının çoğaltılmasını hedefliyoruz. Bu anlamda Fırat Üniversitesi ile işbirliği yapmayı düşünüyoruz. DPT'nin onlara vermiş olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde işsizliği azaltmak ile ilgili bir programlan var.

 

Eğitim seminerleri yapmak istiyoruz. Yani her ay bir konu belirleyip o konuda çalışmalar yapmak istiyorum. Ayrıca teknik eleman ve satıcılar içinde eğitim programları düzenlemek hedeflerimiz arasında var. Eğitim dışında, sosyal ilişkiler ve üye geliştirme ile ilgili hedeflerimiz var.Yönetmelik ve standartların güncelleştirilmesi ile ilgili bir ana başlığımız var. Burada mevcut yapılarda ısı yalıtım yönetmeliğinin işlerlik kazandırılması ve buna bağlı olarak bankalarla temasa geçilerek bankalardan ısı yalıtım teşvik kredisinin çıkarılması ile ilgili çalışmalarımız var. Bir de yeni yapılarda ısı yalıtım yönetmeliklerinin güncelleştirilmesi ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. Avrupa norm ve standartlarının araştırılması bu başlık altında ve yurtdışındaki benzer derneklerle temasa geçilmesi yönetmelik ve

 

standartların güncelleştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız bunlar. Ayrıca basın ve yayınla ilgili hedeflerimiz var. İZODER'İ tanıtım rehberi ve İZODER el kitabı gibi konularla ilgili çalışmalarımız var. Tüzüğümüzü yenilemek istiyoruz. Tüzük değişiklikleriyle İZODER'İ kamuya yararlı hale getirmek istiyoruz bu anlamda üye sayımız yeterli olursa bölge komiteleri oluşturmayı düşünüyoruz. En önemli hedeflerimizden birisi de halkın bilinçlendirilmesidir. Bu çok önemli. Sonuçta halka yönelmemiz gerekiyor. Halka yönelik reklamlar vermeye başlayacağız. Bunu kısa süre sonra basında izleyebilirsiniz. Halkımızın yalıtım bilincinin arttırılması için, nihai tüketiciye yönelik İZODER olarak basında, dergilerde kampanya yapılmasını düşünüyoruz.

 

YALITIM: Orhan bey kaç komisyon bu çalışmaları yönlendiriyor?

 

ORHAN TURAN: Bu çalışmalar için yönetim kurulundan birer ikişer üye çalışmalar yapıyor. Onlar gerekli eleman veya üye takviyelerini üyelerimizden alıyorlar.

 

YALITIM: Geçmiş dönemde, basın olarak izlediğimiz kadarıyla Yönetim Kurulu Ankara'yı ziyaret etmişti. Oradaki üyelerle ilişkiler açısından bu tür etkinlikleri bu dönemde de planlıyor musunuz?

 

ORHAN TURAN: O dönemde ben de Ankara'ya bir kez gitmiştim. Biz zaten sektördeki arkadaşlarımızla değişik vesilelerle bir arada oluyoruz. Biz sosyal aktivite-lerin yanında mesleki aktiviteler yapmayı düşünüyoruz. Zamanımızın büyük bir bölümünü bu tür çalışmalara ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü zamanımız kısıtlı. Çünkü bu yönetim kurulunda çalışan arkadaşlar ya firma sahibi ya profesyonel yönetici. Bu arada adresimiz değişti. Eleman sayımızı ve teknik donanımızı arttırdık. Bilgisayara geçtik. Daha geniş bir mekana taşındık. Bir dokümantasyon birimi kurduk. Mayıs ve Haziran ayında ısı yalıtım malzemeleri üreten üretici üyelerimizle toplantı yaptık. Onların sorunlarını ve sektördeki son durumu tartıştık.İZODER olarak neler yapabiliz bunu tartıştık ve birtakım kararlar aldık. Bu kararlarımızı da kısa zamanda hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

 

YALITIM: Orhan bey biliyorsunuz 1997 istanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından Isı Yalıtımı Yılı ilan edildi. Teknik toplantılar devam ediyor. Ayrıca bazı firmalar tarafından afiş gibi çalışmalar yapıldı. İZODER'in bu konuda çalışmaları var mı, hedefi nedir?

 

ORHAN TURAN: Bu çalışmalar bizim yönetim kurulu değişim sıralarında geldi. Ama ilgiyle izliyoruz. Bu toplantılara bizim üyelerimizde katıldı. Mustafa beyle ayrıca görüştük ve kendilerine bir yönetmelik taslağı hazırlanması konusunda teklif götürdük ve cevabını bekliyoruz. Ümid ediyorum ki gerçekleşir. Bu yönetmeliği en iyi şekilde objektif, bağımsız ve pratiğe yönelik somut bir şekilde yapabilecek kuruluş İZO-DER'dir. İZODER dışında başka bir kuruluştan beklemek abesle iştigal olur. Çünkü ısı yalıtım firmalarının tümü bünyemizdedir ve bilgi birikimi İZODER'dedir ve çağdaş, güncel, Türkiye'de üretilen ısı yalıtım malzemeleriyle ilgili yapacağımız detaylar pratiğe yöneliktir ve kesinlikle sonuca gidecek detaylardır. Yani bu anlamda istanbul Belediyesiyle belki örnek olacak daha sonra da tamamen tüm Türkiye'de uygulanacaktır. Ağustos sonuna kadar bu çalışmayı başlatmayı düşünüyoruz.

 

YALITIM: istanbul yönetiminden öte belki bakanlıklarla yönelik çalışmalarınız da olacak herhalde?

 

ORHAN TURAN: Şu anda belli çalışmalarımız var. Bizden fikir istiyorlar. Belli platformlarda İZODER olarak varız. TSE 825'in revizyonu olsun, Elektrik Etüd olsun, Belediye olsun bu tür yerler bizden görüş istiyorlar. Biz de sektörün bir derneği olarak ısı yalıtımı ile ilgili görüşlerimizi iletmeye çalışıyoruz ve mümkün olduğu kadar da o platformlarda kendimizi temsil ediyoruz.

 

YALITIM: Dernek olarak önemli bir çalışmanız da Aralık ayında düzenleyeceğiniz sempozyum olacak. Sempozyumla ilgili hazırlıklarınız nelerdir?

 

ORHAN TURAN: Bildiğiniz gibi düzenlediğimiz sempozyumu iki yılda bir periyodik olarak yapıyoruz, ikincisini de 12-13 Aralık'ta Askeri Müze'de yapacağız. Bununla ilgili duyurularımız başladı, ilkinde olduğu gibi ikincide de görev aldım. Üniversitelerden, yerel yönetimlerden, sektör içerisinden veya yurtdışı temsilciliğini yaptığımız firmalardan konuşmacılar davet ediyoruz. Geçen sempozyumda da çok yoğun bir faaliyet olmuştu, iki gün sürmüştü. Gelip gidenlerin toplamı 600'e ulaştı. Tahmin ediyorum ikincisi daha yoğun bir ilgi görecek. Çünkü üye sayımız yüze ulaştı. Katılımın daha iyi olacağı bilimsel konuların tartışılacağı ciddi bir sempozyum olacağına inanıyorum ve gelenekselleşip her iki yılda bir, dünyada ve Türkiye'de yalıtım sektöründeki gelişmelerin tartışıldığı ve bir sonuca bağlandığı bir etkinlik olmasını ümit ediyorum. Yalnız bu sempozyumu biraz daha farklı yaptık. Geçen seferki gibi fuar alanı yapmayıp, salt sponsor firmalara 4 m2'lik alanlar şeklinde verip talep olursa sponsor firmaların destekleriyle bu sempozyumu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

 

YALITIM: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
 


R E K L A M

İlginizi çekebilir...

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: 'Yalıtımlı Bir Bina %60'ın Üzerinde Enerji Tasarrufu Sağlar'

Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amaçlı tüketildiğini ifade eden İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, sadece yönetmel...
24 Ekim 2022

Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geliştirme Müdürü Volkan Keskin: "Çevreci Bir Sistem Oluşturmak Orta Vadeli Planlarımız Arasında"

'Fotovoltaik sistemlerle ürün yelpazemizi genişletiyor, yeşil enerji üreticisi olmaya hazırlanıyoruz' diyen Selena Türkiye Su Yalıtımı İş Geli...
23 Haziran 2022

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan: "2022 Mottomuz: ODE Seninle Güçlü"

Başarılı bir dönemi geride bırakan ODE Yalıtım 2022-2024 yıllarını kapsayan üç yıllık stratejik planını uygulamaya başladı....
23 Haziran 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.