E-Dergi Oku 

EPDM Bazlı Esnek Elastomerik Köpük

EPDM Bazlı Esnek Elastomerik Köpük

13 Nisan 2017 | ÜRÜN
157. Sayı (Nisan 2017)

Cansu Ece Kılınç - Eren Dağoğlu ISIDEM Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. info@isideminsulation.com

Giriş
Dünya üzerinde bulunan sınırlı kaynaklar ve günden güne artan enerji ihtiyacı, ancak enerjinin daha verimli kullanılmasıyla sürdürülebilir kılınacaktır. Gelişen teknoloji ve oluşan yeni sektörler yenilikçi, akılcı ve fonksiyonel yalıtım malzemelerine olan ihtiyacı sürekli olarak ortaya çıkarmaktadır. Isıdem Yalıtım, standartların gerekliliklerini gözardı etmeksizin, her türlü sektör gereksinimine yönelik çevreci ve inovatif ürünler geliştirmeyi sürdürmektedir. Bu çalışma alanlarından biri de yüksek sıcaklık ve zorlu fiziksel koşullarda üstün performans dayanımına ve yüksek yalıtım özelliğine sahip EPDM (etilen-propilen-dien monemer) esaslı Coolflex HT ürünleridir.

Isı Yalıtım Malzemelerinin Başlıca Özellikleri
Mekanik tesisat yalıtımı, bir sistemin ısıtılması, soğutulması veya sahip olduğu ısının korunması için harcanan enerjinin düşürülmesinde oldukça önemlidir. Sistemin gerekliliklerine uygun malzeme seçimi, doğru yalıtımın olmazsa olmazlarındandır. Enerji tasarrufu, akışkanın geçtiği yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılmak istenen yüzeyle ortam arasındaki sıcaklık farkına, ortamın bağıl nemine ve ısı yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır.
Bir yalıtım malzemesinde kullanım alanına göre gözönünde bulundurulması gereken özellikler:
- Isıl İletkenlik Katsayısı
- Su Buharı Difüzyon Direnci
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı
- Yangın Sınıfı
- Duman Yoğunluğu
- Standartlara Uygun Toleranslı Boyutlar
- Uygulama Kolaylığıdır.
Tüm bu özelliklerin birarada sağlanabilmesi ancak yüksek sıcaklık dayanımına sahip EPDM esaslı Coolflex HT ürünleri ile mümkün olmaktadır. Birçok yalıtım malzemesi, yukarıda bahsedilen bu özelliklerden bazılarını karşılarken, sıcaklık dayanımı bakımından istenilen performansı karşılayamamaktadır. Sektörde kullanılan bazı yalıtım ürünlerinin sıcaklık dayanım bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır.

EPDM Esaslı Coolflex HT Ürünlerinin Özellikleri
EPDM, etilen ve propilenin kopolimerizasyonu sırasında bir dien monomerinin ilave edilmesiyle elde edilen kauçuk türüdür [1]. Isıya, oksidasyona, ozona ve atmosfer koşullarına dayanıklı olması sebebiyle tercih sebebidir. EPDM bazlı Coolflex HT hamur karışımında farklı koajan türlerinin kullanılmasıyla, ürünlerin reolojik, fiziksel ve yaşlanma özellikleri iyileştirilmiş, yüksek sıcaklık dayanım yeteneği kazandırılmıştır.
Isıdem laboratuvarlarında ve uluslararası akredite laboratuvarlarda TS EN 14707 standardına göre gerçekleştirilen analizlerde, 150 °C sıcaklıkta, kalınlıktaki yüzdesel değişim, standardın belirlediği azami değerin oldukça altındadır. Bu sıcaklıkta elastikiyet özelliğini koruyarak uzun yıllar boyunca tesisatın güvenli ve verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır. EPDM esaslı Coolflex HT ürünler, özel kükürtlü pişirme metotları ile vulkanize edildiklerinde, yüksek yırtılma direncine sahip olurlar. Coolflex ürünler, özel olarak geliştirilen Coolfix yapıştırıcı ürünleriyle uygulandıklarında ise yaşlanma, ozon, ultraviyole ışın, atmosferik şartlar, su buharı ve yüksek sıcaklıklara mükemmel dayanım gösterirler.
Ayrıca, fosfat ve ester bazlı akışkanlara, glikol esaslı yağlara karşı dirençleri oldukça iyidir. Bu bahsedilen özelikleri sayesinde EPDM esaslı Coolflex HT, NBR esaslı Coolflex ürünlerine göre daha yüksek sıcaklıklarda çalışılan uygulama koşullarında kullanılmak için tasarlanmıştır.
EPDM esaslı Coolflex HT ürünleri, uygulama sırasında yüksek elastiklik kabiliyetleri sayesinde her alanda diğer yalıtım malzemelerine göre çok büyük avantaj sağlamaktadırlar. EPS, XPS, poliüretan köpük, camyünü gibi sert yalıtım malzemeleri, uygulama sırasında uzun mekanik sistemlerin birleşme alanlarında ve köşelerde zorluklara, kopmalara ve yırtılmalara neden olmaktadır. EPDM esaslı Coolflex HT ürünleri üstün elastik özellikleriyle ve yüksek kopma dayanımları ile hızlı ve kolay uygulama sağlamaktadır. Yapıları ve standartlara uygun ebat toleransları sayesinde uygulama yapılan yüzeye tam temas eder, boşlukların oluşmasını engeller ve verimli yalıtımı sağlarlar. Mekanik tesisatların kurulumunda veya mevcut tesisatlarda kolayca uygulanabilirler.
Daha yüksek sıcaklıklara kadar dayanabilen mineral esaslı ısıl yalıtım malzemeleri, insan sağlığı gözönüne alındığında Coolflex ve EPDM esaslı Coolflex HT ürünleri düşük toksik etkisi ile ön plana çıkarmaktadır. Mineral bazlı yalıtım malzemeleri, ortamda partikül oluşumuna, gözde ve deride tahrişe neden olmaktadır [2]. Bu malzemeler arasında bulunan hava boşlukları, uygulandıkları alanlarda neme ve suya maruz kaldığında, bu hava boşlukları su ile dolar ve suyun ısıl iletkenlik katsayısı nedeniyle yalıtma özelliklerini kaybederler [3].
Hava, içerisinde bir miktar su buharı bulundurur. Su buharı, sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak, kısmi basınç ile yüksek nem oranına sahip ortamdan, düşük nem oranına sahip ortama akar. Bu akış gerçekleşirken, malzemelerin yapısı gereği buhar, bir direnç ile karşılaşır. Havanın buhar geçirgenliğinin malzemenin buhar difüzyon direncine oranına su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) denir [4]. Buhar difüzyon direnci, tesisatta yoğuşma olup olmayacağını doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelir.
Son yıllarda ısı yalıtım altındaki korozyon (CUI: Corrosion Under Insulation) mekanik tesisat yalıtımlarının hayati konu başlıklarından biri olmuştur. Bu, mekanik tesisatların öngörülen kullanım ömrünü düşüren, çalışma alanlarında hayati risklere ve çok büyük maddi kayıplara neden olabilen bir durumdur [5].
Açık gözenekli ve düşük su buharı difüzyon direncine sahip ürünler bu kayıpları artırırken, yüksek su buharı difüzyon direncine sahip kapalı gözenekli ürünler, nemin ve suyun tesisatla temasını keserek korozyonu önlemektedir. Mekanik tesisatta açık gözenekli ısı yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda, yoğuşmanın engellenmesi için ekstra olarak dıştan buhar kesici bir malzeme ile kapatılması gerekir [6]. Coolflex, kapalı gözenekli yapısı sayesinde fazladan bir işleme gerek olmaksızın yoğuşma ve korozyon oluşumunu engeller. Coolflex HT ürünler ise bu özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıklarda yoğuşma ve korozyon oluşumunu engellemek için geliştirilmiştir.
Isıl iletkenlik katsayısı, bir yalıtım malzemesinde öncelikli aranan özelliktir. Ancak, iyi ısı yalıtım malzemesinin sadece düşük ısıl iletkenlik katsayına sahip olması değil, aynı zamanda bu özelliğini uzun yıllar boyunca tüm zorlu fiziksel şartlara rağmen koruyabilmesi gerekmektedir. Bu da ancak düşük ısıl iletkenlik katsayısı-yüksek su buharı difüzyon direnci katsayısı kombinasyonuyla mümkündür.
Bazı malzemelerin ısıl iletkenlik katsayısı ve su buharı difüzyon direnci katsayısı değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir.
Coolflex HT, en uygun µ ve l değerleriyle ısının en verimli şekilde korunmasını sağlarken, yüksek sıcaklıklardaki üstün performansıyla mekanik tesisatları korozyona karşı korur ve uzun ömürlü kullanımıyla tasarruf sağlar.
Enerji tasarrufunu ve doğanın korunmasını hedefleyen yeşil binaların mekanik tesisatlarında da güvenle kullanılan Coolflex HT, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikalı tesislerde üretilmektedir. Bu sayede, enerji maliyetini düşürerek bina sahiplerine ekonomik bir yarar sağlar. Ayrıca, lif içermeyen yapısı sayesinde çevre ve insan sağlığı için oldukça uygundur.

Sonuç
Bir ısı yalıtım malzemesinin tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri bir bütün halinde birbirlerini destekleyici ve optimum değerde olmalıdır. Coolflex HT, düşük ısıl iletkenlik katsayısı, yüksek çalışma sıcaklığı, yüksek su buharı difüzyon direnci, uygulama kolaylığı sağlayan mükemmel elastikiyeti ve çevre-insan sağlığına uygun yapısı ile alternatifi olmayan bir ısı yalıtım malzemesidir. 

Kaynakça
[1]     EPDM Bazlı Karışımlar İçerisinde Kullanılan Karbon Siyahi Partikül Büyüklüğünün Vulkanizasyona ve Nihai Ürünün Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yedinci Kimya mühendisliği Kongresi 2006, A. M. Eroğlu, İ. Aydın, M. Eren, M. A. Gürkaynak
[2]     Yalıtım Teknolojisi Sunumu, Öğretim Görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi, Tekin Tezcan
[3]     TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Tesisat Yalıtımı ve Uygulamaları Sunumu, Ali İnce
[4]     Soğutma Sistemleri yalıtımında Malzeme Seçimi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 2013, Ali Alançay, Metin Aktaş
[5]     Soğutma Sistemleri Yalıtımında Malzeme Seçimi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi.2013] Ali Alançay Metin Aktaş
[6]     Tesisatlarda Isı Yalıtımı, İZODER

 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Banyo ve Lavabo Dolabı Nasıl Seçilir?

Banyolarda kullanacağınız tüm malzemeleri titizlikle seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz....
26 Nisan 2023

Knauf'tan Yüksek Performanslı Akustik Çözümler

Konforlu, huzurlu ve verimliliği arttıran mekanlar için son derece önemli bir faktör olan mekansal akustik, günümüz modern şehirleri için bir lüks olm...
4 Nisan 2022

Kalekim Ultralastic ile Yapılarda Su Yalıtımına Hızlı ve Güçlü Çözüm

Kalekim, su yalıtım ve beton koruma harcı Ultralastic ile suyun zararlı etkilerine karşı yapılara hızlı, uzun ömürlü ve güvenilir çözüm sunuyor....
19 Kasım 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.