E-Dergi Oku 

Dış Duvar-Betonarme Konsol Balkon Döşeme Birleşiminde Isı Köprüsü Oluşumu ve Farklı Çözüm Önerilerinin Etkinliği

5 Ekim 2016 | TEKNİK MAKALE
150. Sayı (Eylül 2016)

Özge Sarı - Y. Doç. Dr. M. Cem Altun İTÜ Mimarlık Fakültesi

1.GİRİŞ

Bina dış kabuğunda, yapı elemanlarının biraraya geldiği çatı-dış duvar, dış duvar-döşeme gibi bölgeler, yapı elemanının tek başına gösterdiği ısıl ve nem ile ilgili performanstan, farklı ve genelde daha olumsuz özellikler taşıyabilmektedir. Aynı durum tek bir yapı elemanı bünyesinde de oluşabilmekte ve aynı yapı elemanının “tipik bölge”sine göre daha farklı ısıl ve nem ile ilgili özellikler gösterebilmektedir. Yapı elemanlarının, biçimsel özelliklerindeki farklar, kullanılan malzeme özelliklerindeki farklar ve malzeme katmanlarının konumlarındaki farklar, söz konusu durumun ortaya çıkmasına neden olan önemli etmenlerdir. “Isı köprüleri” olarak da isimlendirilen bu bölgelerde, ısı geçişinin artması ile bağıntılı olarak ısı kayıp ve kazançları artmakta ve iç yüzey sıcaklığının gerekli düzeyde olmaması nedeniyle iç ısıl konfor etkilenmektedir [1]. Yine bu bölgelerde oluşan “düşük” iç yüzey sıcaklığı nedeniyle meydana gelen yüzeysel yoğuşma, yapısal ve görsel bozulmalara neden olmaktadır. Nemin bu bölgelerde birikmesi ve uzun süre yapı elemanına etki etmesi, küf ve mantar oluşumuna sebep olarak kullanıcı sağlığına da olumsuz şekilde yansımaktadır [2]. Sıralanan olumsuzlukların tasarım sürecinde engellenmesi amacıyla “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nde [3] ısı köprülerinin engellenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, tasarım sürecinde yol göstermek amacıyla yapı elemanlarının bünyelerindeki ve birleşimlerinde oluşan ısı köprülerinin ısıl ve nem ile ilgili performansa etkilerini somut örnekler ve hesaplamalar ile ortaya koyan “katalog” tipi ulusal ve uluslararası çalışmalar da yapılmıştır [4], [5], [6]. Türkiye’de konut yapılarının büyük bir kısmını betonarme yapılar oluşturmaktadır. Betonarme yapılardaki taşıyıcıların sürekliliği ısı yalıtımlarının süreksizliğine sebep olduğundan bu bölgelerde “ısı köprüsü” oluşumuna neden olabilmektedir. Betonarme konsol balkon döşemeleri de taşıyıcı-döşeme birleşiminin sürekliliği sebebiyle ısı yalıtımını kesintiye uğrattığından, bu tip ısı köprüleri için tipik bir örnektir. Dış duvar-betonarme konsol balkon döşemelerin ısıl ve nem ile ilgili performansı farklı iklim koşullarında simülasyon programı aracılığıyla belirlenmiştir. Çalışmada betonarme taşıyıcılardan kaynaklı ısı yalıtımının süreksizliğinin ısı köprüsü oluşumuna etkisi, ısı yalıtımının biçimsel ve konumsal değişikliklerinin ısı köprüsü oluşumundaki etkinliğinin belirlenmesi ve tasarım sürecinde kullanılabilecek genel ilkelerin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Makalenin devamı için tıklayınız...


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Yeşil Sahalarda, Emülzer İmzası

İnsanlar yaşadıkları mekânlarında, gerek artan arsa fiyatları gerekse gelişen inşaat teknoloji bilgisi ile doğanın vazgeçilmezi yeşille daha fazla bi...
23 Haziran 2022

Teknik Yalıtım Neden Başarısız Olur? En Çok Karşılaşılan 5 Sorun

Uzmanlar tarafından tespit edilen yetersiz endüstriyel teknik yalıtımın en yaygın beş nedeni aşağıdaki şekilde tanımlanabilir....
16 Aralık 2021

Çatıların Teknik Kriterlerle Değerlendirilmesi

Genellikle köylerden kentlere göç nedeniyle atıl kalan müstakil evler pandemi dönemiyle önem kazandı....
16 Aralık 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.