E-Dergi Oku 

Yalıtım Sektöründe Gelişim 2011'de de devam edecek...

15 Aralık 2010 | DOSYA
87. Sayı (Kasım-Aralık 2010)

Yalıtım sektörünün önde gelen firmalarının temsilcileri 2010 yılı değerlendirmelerini ve 2011 yılından beklentilerini Yalıtım dergisine özetlediler. Genel kanı, yasal düzenlemelerin etkinliğinin artmasıyla önümüzdeki yıl da gelişimin devam edeceği yönünde...
Abdullah Yurt
Yapı Teknik Grup Yönetim Kurulu Başkanı“Tüketici bilincinin artırılması ana hedeşerimiz arasında”
“Yalıtım sektörü Türkiye’deki genç, dinamik ve güçlü sektörlerden birisi. Biz de firma olarak bu genç yapının içindeyiz. Tüketici bilincinin her geçen gün artması, yalıtımın daha da güçlü bir pazar haline gelmesini sağlıyor. Biliyoruz ki teknik açıdan donanımlı, kaliteli ve hızlı hizmet veren firmalar yükselen bir ivmeyle ilerlemeye devam edecek. Son iki yılda enerjimizi yatırımlar kadar, tüketici bilincinin artması için de harcıyoruz. Bilinçli tüketici, sektörün kalitesinin ve aynı zamanda çevreye dost yaşam alanlarının artması demek. Yatırımlarına aralıksız devam eden firmamız işte bu nedenle sadece makine ve alan yatırımı ile yetinmiyor, tüm ekibin yalıtım bilinciyle donatılmasına da özen gösteriyor. Daha güçlü hizmet verebilmek için ürün çeşitliliğimizi artırma çabası içindeyiz. Isı yalıtım levhaları, drenaj levhası, membran ve shingle, tesislerimizde üretimi yapılan ürünlerden bazıları. 2011 yılında da gelişime devam edeceğiz. Tüketici bilincinin artması yine ana hedeşerimiz arasında olacak. Personelimizin her konuda daha donanımlı olabilmesi için hizmet içi eğitimleri de artırmayı hedeşiyoruz. Yatırım konusunda da makine parkurlarımızın daha verimli hale gelmesi ve kalite çalışmaları artarak devam edecek. Büyüyen sektörümüzde genç bir aile olan Yapı Teknik Grubu da her geçen yıl güçlenerek, ülkemizin dört bir tarafında hizmet verecek.”

Ali Murat Ekin
Fixa Yapı Kimyasalları Genel Müdürü“2010’da yüzde 40 büyüdük"
“Krizin inşaat sektörünü olumsuz etkilediği herkes tarafından biliniyor. Ancak yapı kimyasalları sektörü, inşaat malzemelerinin 2009 krizinden en az etkilenen kolu oldu. Bunun ana sebebi henüz daha yeni yeni tanınmaya başlayan birçok yapı kimyasalı ürününün inşaat girdileri içinde her geçen gün artan bir ivmeyle kullanılmasıdır. Özellikle su ve ısı yalıtımı ürünleri, enerji girdilerindeki artışlar sebebiyle ön plana çıkıyor. Enerji sınır değerlerini tutturamayan veya yoğuşma kriterlerine uymayan bina projeleri TS 825’e uygun olmadığından yapı ruhsatı alamıyor. Bu şekildeki yasal düzenlemeler ve yapı kimyasallarının öneminin herkes tarafından anlaşılması, sektörümüzü krizde bile büyüyen bir sektör konumuna getirmiştir. Sektörün büyüme ivmesi 2010 yılında daha da arttı. Fixa Yapı Kimyasalları olarak özellikle 2010 yılında yaklaşık yüzde 40 büyümek gibi iddialı bir hedef belirlemiştik. fiimdilik bu hedefi tutturmuş durumdayız. Bu durumdan da gayet mutluyuz. 2009 ve 2010 yılında yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla mevcut ürün gamımıza 26 yeni ürün ilave ettik...”
“Firmamız, Türkiye’deki tüm müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek için üretim tesisi sayısını 5’e çıkarmayı hedeşiyor. ‹stanbul Avcılar’daki merkezimizden sonra ikinci tesisimizi nerede kuracağımız konusunda düşünürken Çukurova Bölgesi, hem büyüme potansiyeli, hem de güney sınırımıza yakınlığı ve ihracat kolaylıkları sebebiyle bizim için ön plana çıkmıştı. Yatırım kararımızın ardından Adana tesisimizi kısa bir sürede tamamlayarak 2009 yılında hizmete soktuk. 2010 yılındaki hedeşerimizden biri üçüncü tesisimizin inşasına başlamak. fiubat 2010’da Ankara’da kurmaya karar verdiğimiz yeni tesisimizin arsasını Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldık. Proje aşaması tamamlanan ve inşasına başlanan tesisimizi 2011 yılında hizmete sokmayı hedeşiyoruz....”
“2010 yılının inşaat sektörü açısında yüzde 5-10, yapı kimyasalları sektörü açısından yüzde 10-20, Fixa Yapı Kimyasalları açısından da yüzde 40 büyümeyle geçeceğini düşünüyoruz. Ülkemizde her geçen gün yapı malzemeleri konusunda artan bilinç ve bu ürünleri Fixa Yapı Kimyasalları gibi yüksek kaliteyle birlikte uygun fiyatla müşteriye sunan üreticiler oldukça, kullanım oranlarının artacağına inanıyoruz. Yapı sektöründe özellikle yalıtım ürünleri, gelecek yıllarda tüketimi hızla artan ürünler olacaktır. Soğuk iklimlerle birlikte sıcak iklimlerde de ısı yalıtımının yapılması gerektiğini kanuni zorunluluklar ortaya koyacaktır. Böylece ülkenin her yerinde ısı yalıtımı ürünleri hızla kullanılmaya başlayacaktır. Komşu ülkelerde de zamanla bu bilinç oluşacak ve ısı yalıtımı ürünlerinde ihracat rakamları da artacaktır. Su yalıtımı ürünlerine gelince; deprem etkisi ve yapı sağlamlığı göz önüne alındığında kullanım ihtiyacı keyfiyetten çok zarurete dönüşecektir. Su yalıtımı yapının neredeyse her noktasında bulunmak durumundadır. Ürün olarak sadece çimento, poliüretan, bitüm, akrilik vb. temelli ürünler olarak çeşitlenecektir.”

Bülent Çolak
ODE Yalıtım Genel Müdürü

dokumanlar/HaberResmi/97e5a964-7645-4856-89d5-ea72e0d67a45.jpg

“Hedefimiz global bir marka olmak”

“Kriz ortamında camyünü yatırımımızı tamamladık ve 2009’da camyününde iyi bir satış başarısı yakaladık. Bunda kaliteli üretimimizin ve bayilerimizin rolü büyük oldu. 2009’da ODE olarak yüzde 40’lık bir büyüme oranına ulaştık ve ‹stanbul Sanayi Odası (‹SO) tarafından açıklanan ‹kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 207 sanayi kuruluşunu birden geride bırakarak 108’inci sıraya yerleştik. ODE, sıralamada en fazla yükselen 12. kuruluş olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu, tek başımıza gerçekleştirdiğimiz bir başarı değildi. Başarıda, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, bayilerimizin, yani takım oyununun etkisi büyük...”
“ODE yıllardır yalıtım sektörü için katma değer yaratan, kalite kıstaslarını belirleyen, tüketici bilincini geliştiren, sektördeki oyuncularla birlikte başarıyı arzulayan bir firma oldu. 2010 yılında da yüzde 30’luk bir büyüme gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. 2010 yılında, 2009’a göre çok daha verimliydik. Son çeyrekte bu verim daha da arttı. 2011’deki beklentiler de yalıtım ve inşaat sektörlerinin ortalama yüzde 15 büyüyeceğini gösteriyor. 2010 yılının son altı ayında Türk inşaat sektörü hareketlendi. Yalıtım sektöründe de yüzde 5’lik bir kıpırdanma oldu ama bu artış satış fiyatlarına yansımadı. Satış fiyatlarını artıramayınca da maliyetlere odaklandık, verimliliği ön plana çıkardık. fiu anda yalıtım sektöründe tamamıyla yerli sermayeli en yüksek ciroyu yapan, en fazla büyüme oranına ulaşan ve en fazla yatırım yapan firma ODE. Bu büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz. Bunu yapacak olan da insan kaynağımız. Son yıllarda önemsediğimiz en büyük faktör insan kaynağı oldu. Hedefimiz artık global bir marka olmak. Bu amaçla 2010 yılında birçok yurt dışı fuara katıldık. fiu an 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz...”
“2010 yılında pek çok yeni ürünü de ODE markasıyla piyasaya sürdük. ODE Rockşex Taşyünü, ODE Plan PVC Membran, ODE OnduDE Bitüm Oluklu Çatı Kaplama Levhaları ve ODE Shingle Okside Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Örtüsünü bu ürünlerden birkaçı. 2011 yılında da ürün gamımızı daha da genişletmeyi hedeşiyoruz. Ayrıca Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri kapsamında ODE Starşex Camyünü Boru ile Isı Yalıtımı Ürünü Ödülünü kazandık.  2011 yılında, camyünündeki pazar payımızın artacağını ve yılı yine başarılı geçireceğimizi tahmin ediyorum. Ayrıca Binalarda Enerji Performansı gibi yasal düzenlemelerin de etkisiyle yalıtım sektörünün 2011 yılında daha da büyüyeceğini umuyorum.”

Emrullah Eruslu
Eryap A.Ş. Genel Müdürü“2010, olumlu bir yıl oldu”

“2010 yılı, sektörümüz ve firmamız açısından geçtiğimiz yıla kıyasla iyi bir yıl olarak geçti. Son üç yıldır yaşanan kriz, inşaat sektörünün de küçülmesine neden olurken, bu yılın ilk çeyreği ile verilen büyüme sinyalleri, sektörün 2. ve 3. çeyrekte beklenenden hızlı büyümesini sağladı. Bu gelişme yalıtım, cephe ve çatı sektörüne yönelik hizmet veren firmamızı da olumlu yönde etkiledi”  
“16 milyon konut stoğu bulunan ülkemizde yapıların yüzde 90’ının yalıtımsız olduğu bilinen bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkarak yapıların dış cephelerinin önümüzdeki yıllarda yalıtılacağını hesaba katarsak, inşaat sektörü içerisinde yalıtım sektörünün, yalıtım sektörü içerisinde de dış cephe ısı yalıtımı (Mantaloma) sektörünün ciddi bir ivme kazanacağı aşikar. Bu ivmeyi tetikleyecek bir diğer konu ise Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesinin 2011 yılı itibariyle yeni binalarda, 2017 sonuna kadar da mevcut binalarda  zorunlu olması. Enerji Kimlik Belgesi için en önemli koşul ise ısı yalıtımı”.
“Her sektörde olduğu gibi üretimini yaptığımız yalıtım malzemeleri sektörü de kendi içinde birçok soruna sahip:
 1. Kaliteli ürün: Pazardaki payını artırma isteğinde olan ve rekabeti haksız olarak uygulayan firmalar, maliyetlerini düşürebilmek için kaliteden ödün     veriyor.
 2. Fiyat: Yapılarında ısı yalıtımı yapmak isteyen şahıs ve kurumlar farklı fiyat politikalarından dolayı
 3. kararsızlık yaşıyor, ucuz olan sistemlerin kalitesiz olduğunu düşünüyor ve bu nedenle ısı yalıtımının gerekliliğini sorguluyor.
 4. Uygulama: Yanlış ve hatalı uygulamalar oldukça yaygın.
 5. Ekonomik Yapı: Belirli bir maliyeti olan ısı yalıtımını, genellikle belirli bir gelir seviyesi üzerindeki bölgeler yaptırıyor.
 6. Reklam: Yeterli reklam ve tanıtım yapılmıyor.”
“Tabi ki bu sorunlar göz ardı edilemeyeceği gibi, çözüm odaklı adımlar da atılmalı:
 1. Kaliteli Ürün: Zorunlu standartlar getirilmeli. Haksız rekabet engellenmeli.
 2. Fiyat: Üreticiler, ekonomik yapıya uygun taban ve tavan fiyat belirlemeli.
 3. Uygulama: Sürekli usta eğitimleri verilmeli.  
 4. Ekonomik Yapı: Düşük gelir seviyesindeki bölgeler için banka kredili veya benzeri ödeme kolaylıkları sağlanarak ısı yalıtımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak alternatişer  üretilmeli.
 5. Reklam: Televizyon ve dergilere yönelik tüm üreticiler, amaç birliği yaparak güçlü bir şekilde reklam yapmalı.”
Harun Hasyüncü
İzober Genel Müdürü“En büyük taşyünü üretim  kapasitesine sahip firma olacağız”

 “2010 yılının başından itibaren küresel krizin etkileri yavaş yavaş azalmaya başladı. Özellikle yılın ikinci yarısında ekonomideki büyümenin hız kazanmasıyla beraber iç piyasada canlanma daha fazla arttı. Bu canlılığın piyasalara yansıması hızlı oldu ve birçok sektörde olduğu gibi yalıtım sektöründe de etkisini gösterdi. Bizim açımızdan özellikle 2010 yılının ikinci yarısı daha parlak geçen bir yıldı. Tahminime göre daralmadan durağana geçen 2010 yılı ekonomisi önümüzdeki yıl durağandan yükselişe geçecek, piyasalar daha dinamik ve daha canlı bir hal alacak. Geçtiğimiz bir yılın verilerine bakıldığında önümüzdeki yıl için daha iyimserim ve parlak bir yıl olarak geçeceğine inanıyorum. Planlarımızı da bu yönde yapıyoruz...”
“2008 yılında üretime başladığımızda küresel krize yakalanmıştık. Yabancısı olduğumuz bir sektöre adım attık ve bu adım küresel ekonomik krize denk geldi. Bizim için zor bir dönemeçti; ancak hem firmamızın sektörde yeni olması hem de küresel krizi yaşamamız bize çok tecrübe kazandırdı. O yıllarda pazarda payımız yok denecek kadar azdı ve bundan dolayı pazar payımızı kaybederiz endişesi yoktu. Ancak diğer tarafta ise yapmış olduğunuz yatırımı geri döndürmemiz gerekiyordu. 2008 yılı için planladığımız satış rakamlarına ve kârlara ulaşamasak bile 2008 yılı sonu elde edilen kâr ve pazar payı, hedeşenenden çok da uzak değildi...”
“Bugün itibariyle yüzde 29 pazar payına sahip olan firmamız, bu payı 2011 yılının sonunda yüzde 40’lara çıkarmayı hedeşiyor. fiu an itibariyle 20 bin ton yıllık kapasitesi olan ‹zober, kapasitesini yeni kuracağı 40 bin ton yıl kapasiteli ilave yatırımı ile 2011 yılı 4. çeyreğinde 60 bin tona çıkaracak ve Türkiye’de sektöründe en büyük taşyünü üretim kapasitesine sahip firma konumuna gelecek. 2010 yılı toplam satışları içerisinde ihracat oranımız yüzde 21 olup, yeni yatırımla beraber katma değeri yüksek ürün üretimleriyle ihracat oranını yüzde 35’lere çıkarmayı hedeşiyoruz...”
“Hükümetin bugüne kadar sektörümüzle ilgili almış olduğu kararlar olumlu olmasına rağmen bu karar ve çıkartılan yönetmeliklerin uygulaması konusunda sıkıntılar yaşandı. Ümit ediyorum ki bu yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilir. 2011 yılında piyasaların açılması ve küresel krizin etkilerinin tamamen ortadan kalkmasına ilave olarak çıkartılan yönetmeliklerin uygulanması konusunda gösterilecek hassasiyet, yalıtım sektöründe daha dinamik bir pazar oluşturacak.”

Kadir Ertorun
Entegre Harç Satış & Pazarlama Direktörü“Yüzde 20 büyüme hedeşiyoruz”

“Entegre olarak 1978 yılında kireç üretimiyle başladığımız faaliyetlerimize, sektör ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz yenilikçi ürünlerle devam ettik. 2008 yılında senelerdir toz grubunu ürettiğimiz dış cephe ısı yalıtım malzemesi tecrübemizle paket sistem pazarındaki yerimizi Turuncu Paket adıyla aldık. Firmamız, ülkemizdeki yalıtım bilincinin artmasına paralel olarak ürün geliştirmede önceliğini ısı ve su yalıtım malzemelerine de verdi. Özellikle halk arasında mantolama olarak bilinen ve birden fazla katmandan oluşan dış cephe ısı yalıtımında, sistem içerisindeki ürünlerin birbirleri ile uyumu son derece önemli. Tüketicinin mutlak suretle sistem üreticilerini tercih etmeleriyle oluşabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmiş olacak...”
“Her yıl yapı stoğumuza eklenen yeni yapıların yanında mevcut binalarımızın da istenen yalıtım sınışarına kavuşması için yapılması gereken çalışmalar, önümüzdeki yıllarda da ısı yalıtımı pazarımızın kat be kat artarak devam edeceğinin göstergesi. Biz üreticilere düşen görev, rekabet şartları nasıl olursa olsun ülkemizin menfaatleri doğrultusunda topluma kalite ve konfor şartlarını sağlayan ürünler üreterek ekonomimize katkıda bulunmaktır...”
“‹çinde bulunduğumuz 2010 yılını ülkemiz açısından 2009 yılına göre daha iyi, ancak küresel krizin etkilerinin hala hissedileceği bir yıl olarak öngörüp, sene başında planlamalarımızı da bu doğrultuda şekillendirmiştik. Aldığımız önlemlerle, seçkin personel kaynağımız, güçlü bayi yapımız, geniş ürün yelpazemiz ve yüksek ürün kalitemiz sayesinde 2010 yılını, hedeşediğimiz bütçeler doğrultusunda kapatacağız. Özellikle 2010 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren gelen olumlu ekonomik veriler, önümüzdeki yılın ekonomik açıdan daha olumlu olacağını ve buna paralel olarak da inşaat sektörünün daha hareketli geçeceğini düşünmemize neden oluyor. Türkiye genç ve dinamik bir ülke. Türkiye gibi genç bir nüfusa sahip, gelişen ve büyüyen bir ülkede inşaat sektörünün önemi de çok büyük. Geçmiş son 20 yıla baktığımız zaman bizim sektörümüzde inişli-çıkışlı seneler olmuştur. Ama trend hep yukarı doğru gitmiştir. Dolayısıyla inşaat sektörünün büyümesini sürdüreceğini düşünüyoruz.”
“2011 yılı için beklentilerimiz çok daha olumlu. fiirketimiz açısından 2010 yılına göre asgari yüzde 20 civarında büyüme hedeşiyoruz. Ülkemiz inşaat piyasasındaki mevcut koşullara rağmen özellikle dış cephe yalıtım pazarı artış hızı katlanarak büyümeye devam edecek ve sektörün üzerinde seyredecek.”

Levent Özgür
Atermit Yönetim Kurulu Üyesi“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ülkeye çok şey kazandıracak”

“Artık ısı yalıtımının ne olduğu biliniyor, tüketici eskisine göre daha bilinçli; fakat bu bilinç düzeyini daha da artırmamız gerekiyor. Eksikleri şöyle sıralayabiliriz: Isı yalıtımı aile/kurum bütçesine fayda sağlayacak bir etken olarak görülüyor. Bu doğru, fakat eksik bir bilgi. Isı yalıtımı enerjiye harcanan parayı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlar. Isı yalıtımı doğal kaynakların tüketilmesini engelleyerek dünyamızın kaynaklarının korunmasına, çevre kirliliğini azaltmaya katkı koyar. Isı yalıtımı, bina içindeki ısının dengeli olmasını sağlayarak sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşmasına imkan verir. Kış mevsimi uzun olan illerde ısı yalıtımının önemi kavranmış durumda ve lüks olarak değil, ihtiyaç olarak görülüyor. Maalesef aynı şeyi, kışın kısa geçtiği daha sıcak iklim bölgeleri için söylemek mümkün değil. Ege ve Akdeniz kıyıları gibi sıcak bölgelerde ısı yalıtımı hem kış hem de yaz mevsiminnde fayda sağlıyor. Diğer çok önemli bir konu ise ısı yalıtım kalınlıkları. Bugün ülkemizde yalıtım kalınlıkları duvarlarda 4-5 cm’lerde. Kuzey Avrupa’da ise yalıtım kalınlıkları 15-20 cm ortalamalara çıkmış durumda. Ülkemizde kalınlıkları 4-5 cm’lerden 8-10 cm’lere çıkarmamız gerekiyor. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Kartlarıyla birlikte kalınlık önem kazanmaya başlayacak. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin ülkemize çok şey kazandıracağına inanıyorum...”
“Atermit 1956 yılında lişi-çimento oluklu çatı kaplama levhası üretmek için Adana’da kurulmuş bir firma. fiu anda Adana, Gebze, ‹zmir ve Mersin’de üretim tesislerimiz var. Gıda ambalajı ve otomotiv yan sanayi ürünlerimiz olmasına rağmen üretimimizin yüzde 90’lık kısmı yapı ürünleri. Bu cironun büyük kısmı Atermit Oluklu Levha, Sandviç Panel ve Isı Yalıtım Ürünleri olmak üzere 3 ana üründen oluşuyor. Ana ürünlerimizin hepsinde pazarın ya en büyüğü ya en büyüklerinden biriyiz. Birçok konuda ilkleri gerçekleştirdik. Atermit markasıyla sattığımız lişi çimento oluklu levhaların Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. Bu ürünü asbestsiz olarak üreten Türkiye’deki ilk ve tek firmayız. EPS’li Sandviç Panel üreten ilk üreticiyiz. EPS ve B‹MS’ten kompozit ‹zotermit duvar bloğunu üreten ilk üreticiyiz. Türkiye’de EPS’li Sandviç Paneli üreten ilk firmayız. Sandviç panellerimizde 15 yıl ayrılmazlık garantisi veriyoruz. Ayrıca sandviç panellerimizdeki alınkapama detayı faydalı modeli bize ait bir detay. Gümüşpanel ismini verdiğimiz Gri EPS’li sandviç panel, yalıtım ihtiyacının daha fazla olduğu yerler için çıkardığımız bir ürün ve yüzde 20 daha iyi ısı yalıtımı sağlayabiliyoruz. Atermit oluklu levha lişi çimentodan mamul asbest içermeyen çatı kaplama levhası. Atermit markasıyla bilinen ürünümüzle ilgili aslında eksik bilinen çok şey var. Atermit levha birçok özelliğiyle mükemmel bir çatı ve cephe kaplama ürünü. 2006 yılında teknolojimizi yenileyerek asbestsiz levha üretimine geçtik. Asbest içermeyen formülümüzle birlikte ürünün kırılganlığı da ortadan kalktı. Aterpan düz levha ise yine lişi çimentodan mamul, asbest içermeyen cephe kaplama levhası. Ağaç desenli ve taş desenli seçeneklerini de çıkardığımız Aterpan levha esnekliği, kesilebilmesi ve çivi çakılabilmesiyle benzerlerinden öne çıkıyor. Aterpor, Gümüş Aterpor, Aterpor Neo, Aterboard gibi ısı yalıtım ürünlerimiz ise ısı yalıtım sektörüne hizmet veriyor. Çatı ve cephe kaplama sektörüne getirdiği yenilikler ve buluşlarla öncülük eden Atermit, Yalıtımlı Sandviç Panel dünyasına yeni bir ürün daha kazandırdı. Atermit Hijyenpanel, sandviç panelin tüm özelliklerini bir arada bulundururken sektöre bir de yenilik sunuyor. Yeni projelerimizi ise ısı yalıtımı sektörü ağırlıklı olarak yapıyoruz. 2011 yılında hem Gebze hem de Mersin tesisimizde ısı yalıtım kapasitesi artışı yapıyoruz.”

Levent Pelesen
MARDAV A.Ş. Genel Müdürü“Konut sektörü önümüzdeki yıl  daha canlı olacak”

“2008 yılında başlayan global kriz etkilerini özellikle gelişmiş ekonomilerde sürdürüyor. Ekonomik krizlerin sektörel olarak etkilenmeleri de farklılıklar gösteriyor. Bununla beraber global krizin tetikleyicisi konut sektörü olmuştur. Ülkemizde de inşaat ve konut sektörü krizden çok hızlı etkilendi. Hem ruhsatlar, hem izinler, hem de konut satışlarındaki düşme son üç yıldır sürmekteyken, 2010 yılında ruhsatlarda gözlemlediğimiz artış, konut sektörünün önümüzdeki yıl daha canlı olacağına işaret ediyor.”
“MARDAV olarak ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı konularında uzman olarak ve çözülmüş sistemler ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2008’i yüzde 5 büyüme ile, 2009 yılını ise krize rağmen küçülmeden tamamlamıştık. Son ayı içinde olduğumuz 2010 yılında da bütçemizde öngördüğümüz yüzde 20 büyüme hedefimizin gerisinde, fakat küçülmeden tamamlayacağız. Bunda, son kullanıcıda artan yalıtım bilinci ve enerjinin hem verimli kullanılması hem de korunması yönündeki devlet politikaları etkili oldu. Özellikle yenileme projelerinin devam etmesi yalıtım sektörünün ısı yalıtımı ve mantolama tarafında canlılık yaratıyor. Türkiye yalıtım sektörüne öncelikle kalite bilincini getiren ve sonrasında çözülmüş paketlerle sektörün önünü açan MARDAV bu canlılıktan hak ettiği payı alamıyor. Standart dışı üretim ve tüketicideki bilgi eksikliğinin sonucunda ucuza yönelmeler bunda etken oluyor. Yola çıktığımız günden bu yana ‘doğru malzeme, doğru detay ve doğru uygulama’ sloganı ile hizmet veriyoruz. Bu da sektördeki 22 yıllık geçmişimiz ve geleceğe güvenle bakmamızdaki yol arkadaşımız olan bayilerimiz ile beraberce hedefimiz. Haksız rekabet ile mücadele, etik olmayan ticari davranışları tenkit, gelecekte de politikamız olmaya devam edecek. Usta eğitimlerimiz ile ara insan gücü yetiştirmeye devam edeceğiz. Enerji verimliliği ve korunumu konusunda sektörümüz profesyonellerini sürekli eğitecek ve bilgilendireceğiz...”
“2011 yılı ürün bazlı bütçelerimizi hacimsel olarak yüzde 10 ile 30 oranında değişen oranlarda büyüme öngörüsü ile hazırladık. BEP-TR uygulamaları ile binalara verilecek enerji kimlik kartlarının sektörümüze getireceği canlılık ve bunun sonucunda hem ülke hem de aile bütçelerinin sağlayacağı kazancı şimdiden görüyor ve bunun heyecanını duyuyorum...”
“Bir, RAVAGO ve DOW iştiraki olan MARDAV olarak, servis ettiğimiz ürün ve hizmetler ile Türkiye inşaat sektörünün en iyi çözüm ortağı olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz.”
“Tamamlayıcı ürünleri bünyemize katmaya devam edeceğiz ve ‘Yapılara Artı Değer’  olarak belirlediğimiz son yıllardaki sloganımız, ‘‹nsan Yaşamına Değer Katmak’ yönündeki misyonumuzu gerçekleştirmemizde yardımcımız olacak.”

Murat Savcı
Baumit Genel Müdürü“Hızlı bir büyüme süreci  geçiriyoruz”

“Baumit, merkezi Avusturya’ da olan ve Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren, özellikle ısı yalıtım sistemleri sıvalar, seramik yapıştırıcısı ve şaplar konusunda uzmanlaşmış, yüz yılı aşkın geçmişi bulunan bir holding bünyesindeki bir şirket. Bu holdingin bünyesinde yaklaşık doksan şirket faaliyet gösteriyor ve 4500 civarında insan istihdam ediliyor. Holding’in 2009 yılı cirosu yaklaşık 1,2 milyar euro civarında...”
“2009 yılında ülkemizde hem genel ekonomi hem de inşaat sektörü şiddetli bir daralma yaşadı. 2009’da ekonomimizdeki küçülme yaklaşık yüzde 5 değerine yaklaşırken, inşaat sektörü çok daha şiddetli bir daralma ile yüzde 16’dan fazla bir küçülme göstermiştir. ‹nşaat sektöründe ayrıca krizin kendini göstermeye başladığı 2008 yılında da yaklaşık yüzde 8’lik bir küçülme yaşanmıştı. Yani ekonomimizin temel sektörlerinden olan inşaat sektörü hem 2008 yılında hem de 2009 yılında oldukça şiddetli bir küçülme döneminden geçmiştir. Bu şiddetli kriz dönemine rağmen Baumit Türkiye hem 2008 yılında hem de 2009 yılında büyüme göstermeyi başarabilmiştir. 2009 yılındaki büyümemiz bir önceki yıla göre yüzde 15 civarında gerçekleşmiştir. Özellikle 2009 yılında ana faaliyet alanımız olan dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin yanı sıra seramik yapıştırıcıları, sıvalar ve şaplar ürün gruplarında ürettiğimiz ürünlere de ağırlık vererek kendimizi geliştiriyoruz. Krizin etkilerini azalttığı 2010 yılında ülkemizin ekonomisi kendini hızla toparlayarak tekrar bir büyüme süreci içine girmiştir. 2010 yılının ilk altı ayında ülke ekonomimiz yaklaşık yüzde 11’lik bir büyüme göstererek tüm dünyanın ilgi odaklarından biri haline gelmiştir. ‹nşaat sektöründeki büyüme ise daha da yüksek bir ivmeyle gerçekleşmiş ve inşaat sektörü bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 15 civarında bir büyüme göstermiştir. Ancak bu noktada şunu da belirtmek gerekir, inşaat sektörü henüz 2008’in ve 2009’un kayıplarını telafi ederek 2008’deki noktaya gelmiş değildir. Baumit Türkiye ise 2010 yılında yine hızlı bir büyüme dönemi geçirmektedir. 2010’da gerçekleştirdiğimiz büyüme oranı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 75 civarındadadır. Gebze’deki modern üretim tesisimiz 2008 yılı sonundan beri faaliyette bulunmaktadır. Genç bir şirket olmamıza rağmen özellikle ısı yalıtım sistemleri pazarında Türkiye’deki ilk beş şirketten birisi olduğumuzu da söyleyebilirim. Türkiye’nin ısı yalıtımı yaparak çok büyük bir enerji tasarrufu yapabileceğini vurgulamak isterim. Isı yalıtımı konusundaki çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ayrıca yine önümüzdeki yıllarda Baumit Türkiye olarak ısı yalıtımının yanı sıra sıvalar, seramik yapıştırıcıları, hazır şaplar ve tamamlayıcı harç ürünleri konusunda da faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Hedefimiz orta ve uzun vadede bu saydığım tüm ürün gruplarında Türkiye’deki ilk üç şirkettir biri olmak”
“Hızlı geçen 2010 yılından sonra, 2011 yılında da ekonomimizin büyüme göstereceğini düşünüyorum. 2010 yılındaki büyüme rakamları yüzde 6’yı aşabilecektir. 2011’de de yine yüzde 4 civarında bir büyüme beklediğimizi düşünürsek, bu büyümenin inşaat sektörüne de yansıyacağını söylemek mümkün. Buna paralel olarak Baumit Türkiye olarak 2011 yılında da 2010 yılında yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeyi planlıyoruz.”

Savaş Rehber 
Sanifoam Satış Müdürü“Olumlu tablo devam edecek”

“Otomotiv, sanayi, marin, inşaat yalıtımı başta olmak üzere ses yalıtımı ve akustik düzenlemeye dönük ürün teminiyle çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren Saniofam, ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı 2009 yılı sonrası çok hızlı bir toparlanma süreci yaşadı. 2009 yılında özellikle sanayi ve otomotiv sektörlerinin yanında özellikle Avrupa’da daha yoğun yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ihracat satışlarımızda da gerileme oldu. 2009 sonu yaklaştığında, özellikle iç piyasada beliren olumlu hava ve alınan ekonomik tedbirler,  2010 yılının çok daha iyi geçeceği umudunu bizlerde oluşturmaya başlamıştır. Tabii ki müşterilerimizden gelen verileri, daha önceki kriz ve sonrası çıkış bilgilerini ve firmamız ile çalışanlarının deneyimleri de 2010 yılının hem sektör hem de firmamız açısından çok daha iyi geçeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Ve nitekim öyle de oldu... 2010 yılı fiubat ayı ile başlayan hızlı toparlanma süreci sonrası 2010 yılını kriz öncesi cirolarımızın da üzerinde bir meblağ ile kapatacağız. Müşteri portföyümüz açısından da değerlendirdiğimiz de bu iyileşme sürecinde yalıtım sektörünün başı çektiği görülüyor. Bu sonuca ülkemizde inşaat ve dolayısıyla emlak sektörünün dinamik yapısı, artarak devam eden yatırımlar ve bununla eş giden talep artışının neden olduğunu görüyoruz. Türk yatırımcıların özellikle yurt dışındaki uluslararası düzeydeki projelere imza atması ve devam edecek yeni projeler alması da inşaat sektörümüz, dolayısıyla yalıtım sektörü açısından da çok olumlu sonuçlar doğuruyor. Özellikle bu pazardaki ürün taleplerinin sadece fiyat odaklı olmayışı, kalitenin ön planda tutulması da yalıtım sektöründeki kaliteli ürün üreten oyuncuları ayrıca kamçılıyor...”
“2011 yılında da, 2010 senesindeki veriler ve önümüzdeki yıla ait ekonomik öngörüler dahilinde bu olumlu tablonun devam edeceğini umuyoruz. Avrupa’daki bazı ülkelerdeki ekonomik verilerin çok kötüye gitmesi olumsuz bir hava yaratsa da, büyük oyuncuların aldığı önlemler, özellikle ABD’nin uyguladığı,  piyasalara likidide aktarmaya dönük politikaları çerçevesinde de değerlendirdiğimizde ülkemizi etkileyecek ağır bir problem yaşanmayacağı anlaşılıyor. Tüm bu değerlendirmelerin yanında, ülkemizin iç dinamikleri çerçevesinde de hep olumlu tablolar karşımıza çıkıyor. Yalıtım sektörünün de bu gelişmelerin paralelinde yine inşaat sektörünün ortalamasının üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz.”

Selahattin Özüpek
Köster Yapı Kimyasalları Türkiye Satış Müdürü“Bölgesel etkinliğimizi pekiştireceğiz”

“Ekonomik göstergelerle moral bulan inşaat sektörü, 2010 yılının ilk altı ayında yüzde 15 seviyelerinde büyüme göstererek yılın ikinci yarısı için olumlu sinyaller verdi. Bu büyüme, dünyada gelecek vaat eden ülkeler içerisinde yer alan Türkiye için önemli bir büyüme olarak görülebilir. 2009 yılında inşaat sektörünün yaşadığı küçülme dikkate alındığında, 2010 yılında gerçekleşen büyüme, sektörümüzde de etkili olmuştur. Bu şekliyle, büyüyen ve önem arz eden yalıtım sektörü sadece inşaat sektörü içerisinde değil, üretim sektörü içerisinde de değerlendirmeye açıktır. Özellikle enerji konularında karşılaşılan sorunlar, yaşanılan dışa bağımlılık ve döviz kaybı, yaşam standartları, yaşanabilir çevre parametreleri, yalıtım bilincinin gelişiminde olumlu rol oynamıştır...”
“Köster, Türkiye organizasyonundaki 18. yılına girerken marka bilinirliği ve marka güvenirliği kavramlarını tam anlamıyla gerçekleştirmiştir. Ekstrem seviyelerde farklılık gösteren inşaat ve yalıtım sektörü ekonomik verilerine rağmen bu süreci fırsat olarak değerlendirmiş, hem pazar payını arttırmış hem de reel büyüme kaydedebilmiştir. Önümüzdeki süreçte Köster, yeni üretim tesisi ile birlikte bölgesel etkinliğini de pekiştirecektir. Yapı kimyasalları ve su yalıtımı sektöründeki faaliyetlerine paralel olarak yıllardır sistem bileşenleri ile ısı yalıtımı sektörüne hizmet veren Köster, Köster Comfortherm markası ile ısı yalıtımı sektörüne üstün nitelikli bir sistem paketi kazandırmıştır. Alternatişi yapıştırıcı ürünlerinden başlayarak, son kat kaplama ve boya ürünlerini de kendisi üreten Köster, önümüzdeki süreçte ısı yalıtımı sektörüne de katkı sağlayacaktır. Köster Comfortherm, aynı üretim tesislerinde Köster uzmanlığı ile üretilen ve on yılı aşkın süredir cephelerdeki performansı ile kendisini kanıtlamış ürünlerin bir araya geldiği, kalite kavramının esas alındığı bir sistem paketi olarak Köster’in sektördeki faaliyetlerini destekleyecektir. 2010 yılı sonlarına doğru ürün portföyüne yeni eklenen ürünlerine ek olarak 2011 yılının ilk aylarında sektörün beğenisine sunulacak ürünleri ile Köster, pazar etkinliğini korumakla kalmayacak, sektörden daha büyük pay alma hedefinde olacaktır.”

 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

nZEB 101

Bu ay ki dosyamızı nZEB konusuna ayırdık. Yapacak çok şeyimiz var, yolumuz uzun ve zamanımız kısa. İş dünyası, hükümet ve sivil toplum arasındaki işbi...
23 Haziran 2022

Sürdürülebilir Konut

Sürdürülebilir konut dosyası...
21 Şubat 2022

Yeşil Mutabakat ve ESG'ler Yeşil Binaların Zamanı İşte Tam Şimdi Geldi!

Avrupa Komisyonu, Aralık 2019'da hem Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) uygulamak için gereke...
10 Ağustos 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.