E-Dergi Oku 

CarboTech Enjeksiyon Reçineleri

ÜRÜN
14. Sayı (Eylül-Ekim 1998)

Mehmet Ali DİŞBUDAK İnşaat çalışmalarında sıkça karşılaşılan negatif su basıncı yapıya zarar vermektedir ve tamamen ortadan kaldırılması genellikle mümkün olmamaktadır. CarboTech enjeksiyon malzemeleri böyle durumlarda su gerilirini ortadan kaldırarak başarılı bir yalıtım yapılmasına imkan sağlamaktadır.

2.Giriş

 

CarboTech Berg-und Tunnelba-usysteme GmbH merkezi Alman-ya-Essen'de bulunan ve 1981'den bu yana enjeksiyon reçineleri ve ankraj elemanları konularında faaliyet gösteren bir firmadır. CarboTech ürünlerinin Türkiye ve Türki Cumhuriyetler genelinde dağıtım, satış ve uygulama temsilcisi Tekstar Ltd. Şti.'dir.

 

3.CarboTech ürünleriyle su yalıtımı

 

inşaat çalışmalarında kazı yapıldıktan sonra karşılaşılan su geliri sıkça görülen bir durumdur. Yeraltı ve yerüstü suları kazı yapılan alana dolar ve bu da inşaat çalışmalarının yavaşlamasına ve hatta tamamen durmasına neden olur. Sıkça karşılaşılan diğer bir durum ise temel veya yeraltı yapılarının inşaatı tamamlandıktan sonra betondaki inşaat derzlerinden ve çatlaklardan gelen su sızıntılarıdır. Bu tip durumlarda uygulanan klasik yöntem su gerili olan bölgelerde içten sürme kimyasallar veya membranlarla yapılan su yalıtımıdır. Ancak bu geçici bir önlemlidir ve genellikle başarılı olmamaktadır: Su zamanla yalıtım malzemesine zarar vererek veya kendine betonun zayıf bölgelerinde yeni bir yol bularak tekrar sızmalara neden olur. Su yalıtımında kullanılan CarboTech ürünleri tek ve çift bileşenli olarak iki çeşitttir ve her iki çeşitte enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. Yapılan enjeksiyonla malzeme köpürerek ve suyu iterek ilerlemiş ve tüm çatlak ve yarıkları kalıcı ve güvenli bir şekilde doldurmuş olur (Resim 1).

 

 

4. CarboTech ürünlerinin teknik özellikleri

 

CarboTech ürünlerinin uygulama alanları başlıca dört ana grupta toplanabilir. Bunlar sırasıyla Bu-lonlama, Yalıtım, Sağlamlaştırma ve Doldurmadır. Bu konularda birçok klasik ürün olmasına karşın bazı durumlarda bu klasik ürünlerden başarısız sonuçlar alınabilir. CarboTech işte böyle problemli durumlarda bile başarılı sonuçlar vermiştir. CarboTech ürünlerinin ve özellikle poliüretan ve silikat bazlı CarboTech reçinelerinin diğer klasik ürünlere göre bazı avantajları vardır. Bunlar kısaca üç ana grupta toplanabilir:

1.         Deformasyon

2.         Çatlak ve Yarıklara işleyebilme

3.         Sertleşme Süresi

 

4.1. Deformasyon

 

kuvvet etkisi altında, cismin komşu bölgeleri arasında mekanik ve fiziksel ilintilerin bozulmadığı boy ve biçim değişimidir. Bir cismin etkisi altında kaldığı kuvvete karşı gösterdiği dayanım, o cismin deformasyona karşı göstereceği dayanımı da belirler.

 

Deformasyona karşı gösterilecek olan direnci belirlerken basma ve çekme dayanımları baz alınabilir. Betonun basma dayanımı 8-25 N/nf'dir (BS 8, BS 20, BS 25). Püskürtme betonda ise bu değer 45 N/mm2 civarındadır. Büyük yapıların örneğin tünellerin bazı bölümlerindeki yüklerin etkisi altında bu değerler yetersiz kalabilir, bu da tünel duvar ve tavanında dökülmelere ve hatta çökmelere neden olabilir. CarboTech reçinelerin basma dayanımı ise 16-85 N/mm2 arasında, çekme dayanımı ise 16-75 N/mm2 arasında değişmektedir (Şekil 1).

 

4.2. Çatlak ve yarıklara işleyebilme

 

CarboTech reçineleri beton şerbeti, bentonit ve silikat bazlı başka   reçinelerle   kıyaslandığında çok daha ince daneli agregalara işleyebileceği görülür (Şekil 2). Şekilde de görülebileceği gibi beton şerbeti yaklaşık 0.6 mm genişlikteki çatlaklara işleyebilirken, reçine 0.1 mm'den daha ince çatlaklara bile işleyebilir. Bu reçinelerin diğer bir özelliği ise oto-enjeksiyondur. Köpüklen-me reaksiyon başlangıcı, CarboTech reçinelerinin en ince çatlak ve yarıklara işlemesini sağlar. Değişik CarboTech reçinelerinin işleyebileceği çatlak genişlikleri Şekil 3'de verilmiştir.

 

4.3.      Katılaşma süresi

 

CarboTech reçinelerinin diğer bir avantajı da katılaşma süreleridir. Bu reçinelerin katılaşma ve prizlerime süreleri sahadaki ihtiyaçlara uygun olarak ayarlanabilir. Ama kabaca belirtmek gerekirse farklı tip reçinelerde katılaşma süresinin 3 dakika ile 6 saat arasında değiştiği söylenebilir (Betonda bu süre yaklaşık 8 saattir) (Şekil 4).

 

4.4.      Diğer özellikler

 

Yukarıda sözü edilen üç ana maddeden başka, CarboTech reçinelerinin diğer avantajları ise şunlardır:

 

?İyi yapışma özelliği: Yukarıda basma ve çekme dayanımının yanı sıra, CarboTech reçineleriyle 2.5 N/mm2'ye kadar çıkabilen bir yapışma dayanımına ulaşmak mümkündür.

 

?Düşük viskozite: CarboTech enjeksiyon reçineleri düşük viskoziteye sahip olduklarından uygulandıkları betona ya da zemine daha iyi işleyebilir.

 

?Hacimsel genişleme: CarboTech reçinelerinin köpüklenme etkisi, boşlukları doldurmak için gereken malzeme miktarını azaltarak gerekli malzeme ve taşıma masraflarını da azaltır.

 

?Plastik ve esnek davranış: Daha sonra yapı içinde oluşacak hareketlere rağmen, reçine yüksek dayanımı nedeniyle çatlak içinde enjeksiyon yapılmış bölge boyunca sağlamlığını korur.

 

?Yapısal elemanların aşırı olarak yüklendiğinde ek güvenlik:Reçine sağlam ve elastik özellikleri nedeniyle, aşırı yüklenme sonucu oluşan yenilenmeleri birdenbire değil, yük taşıyıcı sistemdeki hareketlerle belirlenen bir şekilde, aşamalı olarak gerçekleştirir.

 

 

?Kloro-floro karbonlar (CFC), çözücü ve plastikleştirici maddeler içermez: Reçine sertleşmesi sırasında oluşan reaksiyonlarda ortaya çıkan maddeler, karbondioksit (CO2) hariç, kimyasal olarak tutulurlar.

 

?Dayanıklılık: Reçineler, mikrobiyolojik etkiler dışında, sülfatlar, asitler ve bazlara karşı da dayanıklıdırlar.

 

?Ekolojik duyarlılık: Raporlar malzemenin çevresel uyumluluğunu belgelemektedir.

?Uygulama alanları: Su yalıtımının yanı sıra CarboTech reçineleri geniş uygulama alanına sahiptir. Bunlar kısaca üç ana grupta toplanabilir: inşaat Mühendisliği, Tünel inşası ve Çevresel Koruma.Malzeme inşaat mühendisliğinde borulama nedenli göçüklerden korunma için yapılan enjeksiyonlarda, akan suya karşı perdelemede, inşaat temeli, kanal, baraj ve kanal havuzlarının yalıtımında, temel ayakları ve temellerin ank-rajlanmasında, köprü ve baraj gibi yapılar içindeki çatlakların enjeksiyon ile kapatılmasında ve barajların onarılmasında kullanılır. Tünel inşasında gevşek kaya kütlesinin saplama uygulaması (bu-lonlama) ile duyarlılığının sağlanmasında, gaz ve su gelirine karşı yalıtımında, kademeli kazı ile tü-nelcilikte olduğu gibi göçük ve düşmelerin önlenmesi için ayna ilerisinin stabilizasyonu ve kaya saplamaları ile desteklenmesinde ve tünel yapılarının onarılmasında; ve son olarak çevresel koruma çalışmalarında atık su kanallarının onarımında, drenaj borularının tamirinde, çöp işleme fabrikalarının yalıtımında, zehirli atık depo alanlarının muhafazasında kullanılır.

 

6. Sonuç

 

CarboTech ürünleri yukarıda da değinildiği üzere teknik olarak çok başarılı bir üründür. Doğaldır ki malzemenin ulaşabileceği başarı aynı zamanda uygulamadaki başarıya bağlıdır. Tekstar Ltd.Şti. Carbo Tech enjeksiyon reçineleriyle ilgili olarak her türlü konuda dağıtım, uygulama ve müşavirlik hizmeti vermektedir.       

 

Yararlanılan kaynaklar

 

1.         CarboTech Berg-und Tunnel bausysteme GmbH çalışmaları.

2.         Tekstar Ltd. Şti. çalışmaları.

3.         Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği Kürsüsü, Kaya Mekaniğinde Kavramlar ve ilkeler, İTÜ Maden Fak., 1982.
 


R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Banyo ve Lavabo Dolabı Nasıl Seçilir?

Banyolarda kullanacağınız tüm malzemeleri titizlikle seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz....
26 Nisan 2023

Knauf'tan Yüksek Performanslı Akustik Çözümler

Konforlu, huzurlu ve verimliliği arttıran mekanlar için son derece önemli bir faktör olan mekansal akustik, günümüz modern şehirleri için bir lüks olm...
4 Nisan 2022

Kalekim Ultralastic ile Yapılarda Su Yalıtımına Hızlı ve Güçlü Çözüm

Kalekim, su yalıtım ve beton koruma harcı Ultralastic ile suyun zararlı etkilerine karşı yapılara hızlı, uzun ömürlü ve güvenilir çözüm sunuyor....
19 Kasım 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.