E-Dergi Oku 

Polistiren Köpükten Yapılmış Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı (Özet)

DOSYA
3. Sayı (Kasım-Aralık 1996)

Yük.Mim. Ecvet BINYILDIZ (Yapı Fiziği Uzmanı) Ülkemizde yaygın olarak STYROPOR adı ile tanımlanan malzemenin stan-dartıdır Aslında yukarıdaki başlıktaki tanım eksik olup, "Genleştirilmiş" sözcüğünün baş tarafa getirilmesi ile gerekirdi.

Nitekim, Extrude "haddeden çekilmiş" olan Polistiren sert köpük (XPS) standartı daha vardır ki, TS 11989 no.'lu ve çok yeni (Nisan 1996) olan o standartı 1 sayımızda yayınlamıştık. Genelde Expanded Polistiren EPS, Extrude Polistiren de XPS rumuzları ile gösterilir

EPS'e ait olan TS 7316 no.'lu standartı tanıtmadan önce bu standartın geçmişinden bahsetmek gerekir: 1977 yılında TSE, 2193 no.'lu bir standart yayınla mıştı. Bu standart tek bir malzemeye ait olmayıp Expanded Polistiren (EPS), Poliüretan (PU), Polietilen Köpüğü (PE) ve Fenol Köpüğü (PhE) malzemelerini kapsıyordu. Ne var ki, o sırada ülkede EPS ve PU'dan başka plastik yalıtım malzemeleri üretilmiyordu. Mevcut EPS ve PU üreticileri de büyük olasılıkla bu standartın varlığından habersizdi. Çünkü mevcut standart üreticilerin görüşleri alınmadan hazırlanmıştı. Bu yüzden de bazı eksiklik ve yanlışlıkları havi idi. 1982 ve 1986 yıllarından pazara yeni giren iki EPS üreticisi, TSE Belgesi almak için müracaat ettiklerinde TS 2193'deki bu eksiklik ve yanlışlıkları görüyor, önce ilave bir föy ile bu yanlışlıkları düzelttiriyorlar sonra da EPS için ayrı bir standart yapılmasını öneriyorlar Bu öneri kabul edilerek EPS, TS 2193'den çıkartılıyor ve TS 7316 no ile şimdiki standart oluşuyor Japon standartları örnek alınarak oluşturulan TS 7316, her ne kadar Türk insanının alışık olduğu Avrupa standartlarından farklı olsa da, yine de ülkemiz gerçeklerine daha uygun bir standart kimliği taşımaktadır

 

Bu arada plastik köpüklerden yapılmış malzemelerle ilgili standartları bir kez daha özetleyelim: Expanded Polistiren Sert Köpük (EPS/Styropor): TSE: 7316 Extrude Polistiren Sert Köpük (XPS):TS 11989

 

Poliüretan, Polietilen ve Fenol Sert Köpükleri: TS 2193

 

TS 7316 (Özet):

Standartın yayın tarihi Mayıs 1989'dur. Başlangıçta gerekli tarifler yapıldıktan sonra bu malzemeleri levha ve kokil olarak iki türde ele almaktadır. Levhalar 30, 25, 20, 15, 10 kg/m3 yoğunlukta olmak üzere beş ana gruba, kokiller ise sadece 30 ve 25 kg/m3 yoğunluklarda iki ana gruba ayrılmaktadır. (Not: Ülkemizde EPS kokil üretimi fazla olmamakla birlikte üretilenler genellikle 10 kg/m3 yoğunluktadır. Bazen 15, 20 kg/m3 yoğunlukta üretim özel istek üzerine görülmekle beraber 25, 30 kg/m3 kokil üretimi ve talebi hemen hemen hiç yoktur.) TS 7316'nın bundan sonraki bölümlerinde kokillere ait teknik çizelge ile muayene, deneyler, numune alma usûlleri, deney cihazlarının şemaları verilmekte ve deneylerin nasıl yapılması gerektiği anlatılmakta, son olarak ambalajlama ve piyasaya arz şekilleri belirtilmektedir

 

Editörün TS-7316 hakkındaki bazı görüşleri

1.         TS 825 ve lağvedilen TS 2193'de EPS'nin ısı iletkenliği tüm yoğunluklar için geçerli ve sabit olarak X= 0,034 kcal/mh°C olarak verilmişken, bu standardta A/nın yoğunluklara göre alabileceği azami değerin farklı olabileceği görülmektedir.

2.         Ara yoğunluklarda malzeme üretimi için eski standardta olduğu gibi bu stan-darta da belirginlik yoktur. Örneğin 18 veya 26 kg/m3 yoğunlukta mal üreten üretici standarta aykırı mı davranmış sayılacaktır? Kanımıza göre çizelgenin altına "ara yoğunluk üretimi mümkün olup bunlara ait değerler in-terpolasyonla bulunur" denilse idi doğru olacaktı.

3.         TS 7316'nın eski TS 2193'den en önemli farkı, eski standart kapsamının en az 15 kg/m3'den başlamasına

karşılık yeni standardta 10 kg/m3'den başlamış olmasıdır. Böylece ülke gerçekleri göz önünde tutulmuştur.

(TS 7316 Standartının tamamı TSE'den temin edebilir).
 


R E K L A M

İlginizi çekebilir...

nZEB 101

Bu ay ki dosyamızı nZEB konusuna ayırdık. Yapacak çok şeyimiz var, yolumuz uzun ve zamanımız kısa. İş dünyası, hükümet ve sivil toplum arasındaki işbi...
23 Haziran 2022

Sürdürülebilir Konut

Sürdürülebilir konut dosyası...
21 Şubat 2022

Yeşil Mutabakat ve ESG'ler Yeşil Binaların Zamanı İşte Tam Şimdi Geldi!

Avrupa Komisyonu, Aralık 2019'da hem Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) uygulamak için gereke...
10 Ağustos 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.