E-Dergi Oku 

Enerji Tasarrufu ve Temiz Hava İçin Isı Yalıtımı

ÜRÜN
1. Sayı (Temmuz-Ağustos 1996)

Yük.Mim. Durmuş TOPÇUDow Türkiye A.Ş. Teknik Müdürü Isı yalıtımının önemini hepimiz biliyoruz. Ülkemizde yıllardır çeşitli ısı yalıtım malzemeleri kullanılmakta. Dünyada gelişen teknolojiye paralel olarak, ısı yalıtım malzemeleri konusunda da çeşitli gelişmeler sağlanmıştır.

Bu yazıda1940'lı yıllarda Amerika'da Dovv Chemical Company tarafından keşfedilen ve 19601ı yıllarda bugünkü gelişmesine ulaştırılarak tüm dünyada yaygın olarak ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya başlanan mavi renkli haddeden çekilmiş polisti-ren sert köpük ısı yalıtım malzemesini ve uygulamalarını tanıtmaya çalışacağız. 1994 yılında yalnızca Avrupa'da

 

1.500.000 m3 kullanıldığını örnek olarak vermek istiyorum. Burada verilen bilgileri, bundan sonra son kullanıcı denetleyici, satınalmacı uygulamacı ve proje-ci olarak bu ürünü kullanmaya karar verdiğiniz anda bir kılavuz olarak kullanmanızı öneriyoruz. Burada verdiğimiz bilgiler ve teknik özellikler ile ilgili olarak her zaman tüm dünya standartları ve teknik dokümanlar doğrultusunda ve gerekli belgeler ile gelebilecek sorulara cevap vereceğimizi ve bilimsel test metodları ile ispat edeceğimizi bilmenizi istiyoruz.Bildiğiniz gibi binalarda ısı yalıtımı; iç hacimlerle dış hava veya farklı sıcaklıktaki hacimler arasında ısı akışını azaltıcı önlemlerin tümüdür.Isı daima sıcak ortamdan soğuk ortama doğru kaçmaya çalışır. Bu yolculuk esnasında sıcak havanın içinde bulunan su buharı soğuk bir yüzeye (10-15 °C) temas ettiği anda yoğuşur ve suya dönüşerek ısı yalıtım malzemesinin ıslanmasına ve ısı yalıtım değerini kaybetmesine neden olur, ayrıca bu yoğuşma iç hacimde oluşuyor ve dış tarafa atılamıyor-sa yaşama mekanında rutubet ve küflenmeye neden olur ve konforsuz bir yaşam mekanı oluşturur. Ülkemizde bu durum genellikle dış taraftan su girdiği şeklinde yorumlandığından su yalıtımı ile çözülmeye çalışılır ve bir türlü sonuç alınamaz. Kısaca iyi bir yalıtım malzemesini tanımaya çalışalım:

 

 

?          Bünyesine su almamalı ve yalıtım değerini bina ömrü boyunca korumalı.

?          Basma yüklerine dayanmalı zamanla çökme sünme ve yığılma yapmamalı.

?          Isı iletkenlik değeri (lamda) düşük olmalı 0.060 W/K değerinden yüksek lamda değerine sahip malzemeler dünya literatüründe ısı yalıtım malzemesi olarak kabul edilmezler.

?          Buhar kesici gerektirmemen ancak nefes almalı.

?          Uygulanması ve işçiliği kolay olmalı fire vermemeli.

?          Isı köprülerini önlemeli ve deforme olmamalı.

?          Kaşınma ve alerji yapmamalı ve kanserojen olmamalı.

?          Zehirli gaz neşretmemeli, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemeli.

?          Çatı, duvar, döşeme ve bodrumlar için yapı fiziğinin gerektirdiği özelliklere uygun farklı ürünler sunmalı.

?          Detay bazında ekonomik olmalı.

?          Yangın dayanımı uluslararası yönetmeliklere uygun olmalı. Böylece kaliteli bir ısı yalıtımı;

 

Mimarlarımıza;

 

?          Sadece malzeme değil, çözülmüş ve denenmiş bina fiziğine uygun detaylar sunar.

?          Yapım sırasında uygulanabilir detaylar sunar revizyon gerektirmez.

?          Konforlu mekan tasarımı sağlar.

?          Binaların dış kabuğunu korur sürekli estetik sağlar.

 

Tesisat Mühendislerimize;

 

?          Ekonomik ısıtma ve soğutma tesisatı çözümleri sunar.

?          Diğer disiplinlerle uyumlu bir çalışma imkanı sunar.

?          Yaşama mekanında konforlu bir hava hareketi temin eder.

?          Bina ömrü boyunca aynı kon for şartlarını korur.

 

Müteahhitlerimize;

 

?          Isıtma ve soğutma ilk yatırım maliyeti azalır.

?          Tesisat ilk yatırım maliyetinden edilen tasarruf ısı yalıtım maliyetini karşılar.

?          Uygulanabilir detaylar şantiyede detay çözümü gerektirmez.

?          Kaliteli ısı yalıtımı satış avantajı sağlar.

?          Toplam detay ve işçilik maliyetleri azalır.

?          Bina fiziğine uygun detaylar, geçici ve kesin kabul risklerini ortadan kaldırır.

 

Kullanıcılara;

 

 

?          Daha iyi ısınma.

?          Daha az yakıt ve işletme masrafı.

?          Rutubetsiz ve konforlu bir yaşam.

?          Bina ömrü boyunca yenilenme ve tekrar masraf gerektirmez.

?          Dış kabuğu korur ve daha az bakım gideri sağlar.

 

Ülkemize;

 

?          Enerji tasarrufu sağlar. Dışa bağımlılığı azaltır.

?          Tasarruf edilen kaynaklar kalkınmaya yönelir.

?          Doğal kaynaklar gelecek nesillere aktarılabilir.

?          Daha az yakıt, hava kirliliğini ve ozon tabakasının tahribatını önler.

 

Isı yalıtımından bahsettikten sonra ülkemizde kullanılmakta olan ısı yalıtım malzemelerinin önemli bir özellik olan su emme davranışlarını inceleyelim. Sıvı haldeki su havadan 25 kat, buz ise 100 kat daha iletkendir. Bu nedenle bünyelerine su emmeyen malzemeler kesinlikle daha iyi ısı yalıtım malzemeleridir. Ülkemizde 2 yıla yakın bir zamandır üretilmekte olan bir malzeme olmasına rağmen bu ürüne ait bir Türk Standardı yoktu. Üretime başlamadan 3 ay önce Dow Türkiye A.Ş. TSE'ye müracaat ederek bu ürüne ait bir standart oluşturulması için harekete geçti. Gümrük Birliği dolayısıyla bu konuda var olan Avrupa Standartı tercüme edilerek birtakım itirazlara rağmen 01 Nisan 1996 tarihinde teknik kurulda onaylandı ve Dow Türkiye TSE Marka ve Belgelendirme Müdürlüğüne müracaat ederek TSE markasını kullanma isteğini bildirdi. Avrupa'da zaten yasak olan ve ozon tabakasını tahrip eden CFC gazının yasaklanması, Alman normlarına göre yangın dayanımı sınıflandırması ve test metodlarının ilavesi, çok önemli bir özellik olan yoğunluğun ilavesi ve mutlaka ürün üzerine malzeme tipi yazılması ısrarlarımız dikkate alınarak hazırlanmış olan bu stan-dartın hazırlanmasında emeği geçen herkese burada teşekkür etmek istiyorum.Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Aynı ürüne ait farklı firmaların

 

broşürlerini incelediğinizde birbirinden farklı test metodları ve değerler görebilirsiniz. Hatta aynı firmanın aynı ürün için farklı ülkelerin test metodlarını kullandığını dahi görebilirsiniz. Bundan sonra ülkemizdeki her üretici TSE markasını kullanmak istiyorsa aynı test metodları ile değerlerini tüketici ve teknik elemanlara sunmak zorundadır. Ülkemizde Ekim 1995 tarihinden bu yana üretilmekte olan ürün yelpazemizi ve bu ürünlerle yapılan uygulamaları birlikte gözden geçirelim.

 

Çatılarda;

Roofmate SL: Teras çatılarda Roofmate PS-I: Kırma çatılarda Duvarlarda; Shapemate GR: Dıştan ve içten sıva altı yalıtımlarında. Styrofoam IB: Dıştan ve içten sıva altı yalıtımlarında. VValImate CW: Sandviç duvar ve giydirme cephe uygulamaları. Döşemelerde;Floormate 200: Ofis ve konut döşemelerinde, yerden ısıtma sistemlerinde.Floormate 500: Otopark, soğuk depo ve endüstriyel yük taşıyan döşemelerinde.Her iki yüzeyi pürüzlü ve oluklu bir Shapemate GR levhası Bodrum temel ve dış duvarlarında; Perimate TR: Su yalıtımı üzerinde koruma ve ısı yalıtımında kullanılır. Haddeden çekilmiş polistiren sert köpük ısı yalıtım levhaları ile her karşılaştığınızda lütfen aşağıdaki özellikleri sorgulayınız

 

Yoğunluk:

 

Duvar ürünlerinde minimum 25 Kg/m3 (Alman DİN normu). Yoğunlukta mı? Ayrıca nefes alabilmesi için 25 ile 30 Kg/m3 arası(Alman DİN normu) yoğunlukta mı? (Daha yüksek yoğunluklar duvar uygulamaları için tavsiye edilmemektedir.) Çatı ürünlerinde minimum 30 Kg/m3 yoğunlukta mı? (Alman DİN normu). Hücre Büyüklüğü ve Konumlandırılması:

 

Yoğunluğun fazla olmasına rağmen altıgen şeklinde hücrelerin konumlandırması ürünleri kul-lanıldığı detaya uygun basma dayanımı sağlıyor mu? Isı İletkenlik Değeri (Lamda) ve Isı

 

Geçirgenlik Direnci:

 

Isı iletkenlik değeri (lamda) ve ısı geçirgenlik direnci (R) 10 °C referans sıcaklığında ölçülmüş ve üretildikten 90 gün sonraki değer midir? (Çok önemli). 25 ile 45 Kg/m3 yoğunluklarda mı? (Bu yoğunluklardan daha düşük ve daha yüksek yoğunluklarda lamda değeri kötüye doğru gitmektedir.)

 

Basma, Sünme ve Bükülme Dayanımı:

 

Teras çatı uygulamaları için % 10 deformasyonda min 30 ton/m2 basma dayanımına sahip mi?Kırma çatı uygulamasında % 10 deformasyonda minimum 40 ton/m2 basma dayanımına min 600 KPA bükülme dayanımına sahip mi?Kalınlığına göre iki mertek arasında tek ayak alanında 165 Kg yük taşıyor mu? Uzun süreli yüklerde 10.000 gün sonunda max % 2 sünme yapmalıdır. Yük taşıyan döşemelerde % 10 deformasyonda min 50 ton/m2 basma dayanımına sahip mi?Sıva altı uygulamalarında sıva ile arasında 0.5 Kg/cnf-0.6 Kg/cm2 çekme dayanımına sahip mi?

 

Su Emme:

 

Difüzyonla su emme, tam daldırma ile uzun sürede su emme ve donma çözülme sonucunda özellikle suyla direkt temas eden ters çatı, bodrum duvarı vb. de-taylarda % 1 ve altında mı?Buhar geçirgenlik değeri (jt) yapı fiziği ve nefes alma açısından kullanıldığı detaya göre 80- 200 arasında mı?

 

Yangın Sınıfı:

 

Alman DİN Normuna göre (DİN 4102) B1 zor alevlenebilir yapı malzemeleri sınıfında mı?Bu konuda Alman BerlinBa

-utechnik Enstitüsü'nden belge almış mı? Sonuç olarak ülkemizde de doğru ve kaliteli malzemelerin doğru yerde ve doğru şekilde uygulandığı sağlıklı ve konforlu binalar üretilmesini diliyoruz.     
 


R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Banyo ve Lavabo Dolabı Nasıl Seçilir?

Banyolarda kullanacağınız tüm malzemeleri titizlikle seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz....
26 Nisan 2023

Knauf'tan Yüksek Performanslı Akustik Çözümler

Konforlu, huzurlu ve verimliliği arttıran mekanlar için son derece önemli bir faktör olan mekansal akustik, günümüz modern şehirleri için bir lüks olm...
4 Nisan 2022

Kalekim Ultralastic ile Yapılarda Su Yalıtımına Hızlı ve Güçlü Çözüm

Kalekim, su yalıtım ve beton koruma harcı Ultralastic ile suyun zararlı etkilerine karşı yapılara hızlı, uzun ömürlü ve güvenilir çözüm sunuyor....
19 Kasım 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.