Yalıtım Dergisi 198. Sayı (Temmuz-Ağustos 2021)

38 Yalıtım / Temmuz-Ağustos 2021 yalitim.net RÖPORTAJ ZEROBUILD TÜRKİYE’21 GENEL SEKRETERİ YASEMİN SOMUNCU: İklim acil durumumunu ve Sıfır Enerji Binalar ile çözümleri yansıtmayı amaçlayan çevrimiçi bir sanal etkinlik olan ZeroBuild Forum, çok uluslu lider uygulayıcılardan ve yüksek kaliteli ağ oluşturma fırsatlarından birçok oturum aracılığıyla yüzlerce ilham verici sunumu içeriyor. ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, bu sene 22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve yenilikleri dergimize anlattı. “SIFIR ENERJİ BİNALAR HER YÖNÜYLE ZEROBUILD TÜRKİYE’21’DE ELE ALINACAK” ZeroBuild Forum ‘21 nedir? Ne zamandan beri, hangi amaçla düzenleniyor? Tüketilen enerjinin büyük kısmının ithal edildiği, enerji tasarrufunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ediyoruz. Enerji verimliliğinin arttırılması, fosil yakıt kullanımının minimuma indi- rilmesi ve aynı anda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması herkesin gündeminde. Dünyada birçok başarılı örneği bulunan ve aynı zamanda birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalara dönüşüm bu neden- lerle bu yıl ikincisi düzenlenecek Zero- Build Türkiye’nin merkezini oluşturuyor. ZeroBuild Türkiye’21 ile enerji tasar- rufunda büyük önemi olan Sıfır Enerji Binalar konusunda gerçekleştirilmiş örnekleri paylaşarak, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi, farkındalığın yaygınlaş- ması ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Dünya örneklerinin payla- şımı ile tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-finans bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını bu yıl tekrar vur- gulayacağız. Açılış oturumuna sıfır enerji binaların sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ile başlayacak olan ZeroBuild Tür- kiye’21’e bakanlıklar düzeyinde konuş- macı katılımı sağlanacak. Enerji verim- liliği finansmanı konusunda oturumun konuşmacıları olan finans kurumlarının görüşleri ve TurSEFF değerlendirmeleri konu edilecek. Bu yıl forum kapsamında ilk kez ZeroBuild Akademi Günü yer alacak. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Projesi” kapsamında gerçekleştirece- ğimiz günün programında mesleki ve teknik lise öğretmenleri ile sıfır enerji binalar özelinde mesleki ve teknik eğitim

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=