Yalıtım Dergisi 198. Sayı (Temmuz-Ağustos 2021)

Yalıtım / Temmuz-Ağustos 2021 39 yalitim.net çalışmalarında öne çıkan belediyelerden konuşmacıların yer alacağı ZeroBuild Türkiye’21’de Brno Teknoloji Üniversite- si’nden Cleaner Production Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Jiří Jaromír Klemeš, Netaji Subhas Teknoloji Üniversitesi (NSUT) Elektrik Mühendisliği Bölümü’n- den Dr. V S K H Harish, Alman Enerji Ajansı (DENA) Uluslararası Enerji Verimli Binalar Uzmanı Mimar Paula Baptista, Baş Mühendis Mesut Avcı, GTALLIANCE Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı Ali Gizer, KU Leuven Tekno- loji Mühendisliği Fakültesi’nden Araştır- macı Dr. Nuri Cihan Kayaçetin, Selanik Aristotle Üniversitesi Proses Ekipman- ları Tasarım Laboratuvarı Direktörü Prof. Agis Papadopoulos, forumda yer- lerini alacak ve bilgilerini paylaşacak 110 değerli isimden sadece birkaçı. Sektöre ve takipçilere hangi faydaları sağlayacak, forumun öneminden bahseder misiniz? Uzmanlık gerektiren birçok alt baş- lığı Sıfır Enerji Binalar üst başlığı altında toparlayan ZeroBuild Türkiye’21’de her bir günün ertesinde konuşulan konular özetlenmiş olarak okurlar ile paylaşı- lacak ve sunulan bilgilerin, görüşlerin, somut örneklerin eşliğinde, Sıfır Enerji Binaların aslında hiç de uzak, zor ve pahalı olmayan, sadece ihmal edilmiş ve önemsenmemiş bir kavram olduğu gerçek örneklerle sunulacak. İklim krizinin sonucu olan devasa ölçekte orman yangınları, son günlerde ormanlarımızı, hayvanlarımızı, evleri- mizi, doğup büyüdüğümüz yerlerimizi bizlerden hızla koparmaya başladı. Bu gerçekleri her yıl artan ölçekte yaşama- mak için, yaşam şeklimizi hemen şimdi alanına katkı sağlamak için bilgi payla- şımı yapılacak. Ayrıca bu yıl forumumuzda gençler de bizlerle. Forumun son günü gerçek- leşecek büyük kapanış oturumunda ZeroBuild Üniversiteler Ağı’nı temsilen gençler değerlendirmelerde buluna- caklar ve geniş katılımlı bir kampanyayı başlatacaklar. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ZeroBuild Türkiye’21 ile 2020 yılında ulaşılan ağ sayısın iki katına çıkartarak daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaşmayı hedefledik ve çalış- malarımızı bu doğrultuda ilerlettik. Katılımcıların, konuşmacıların ve takipçilerin profilini tanımlar mısınız? Tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık, mühendislik, malzeme, inşaat bilgisi ve üretim, sanayi kabiliyet- leri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığının ortaya konulacağı ZeroBuild Türkiye’21; yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalı- tım, havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, finans, mimarlık ve müşavirlik hizmet- leri gibi tüm ilgili disiplinler ve teda- rikçileri ortak bir platformda bir araya getirecek. Yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, gazeteciler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil top- lum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi buluşturacak. ZeroBuild Türkiye’21, 35 ülkeden 110 fikir önderi tarafından ve her biri Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans verilecek 30 otu- rumda hayata geçirilecek. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve enerji verimliliği

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=