Yalıtım Dergisi 198. Sayı (Temmuz-Ağustos 2021)

14 Yalıtım / Temmuz-Ağustos 2021 yalitim.net DR. DUYGU ERTEN, P.E. Sürdürülebilir Konut Platformu Başkanı, Taxonomy Komitesi (2019-2020)-Brüksel İMU İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi Direktör Yardımcısı A vrupaKomisyonu, Aralık 2019'da hem Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) uygulamak için gereken temel politika ve önlemlerin ilk yol haritasını ortaya koyan “Avrupa Yeşil Mutabakatını” yayınladı. Avrupa Birliği'ni (AB) 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma yolundaki yaptırım haritası, 2050 yılına kadar iklim nötr bir ekonomi elde etme yarışında "kimseyi geride bırakmama" sözü de veriyor[1]. Avrupa Yeşil Mutabakatının çeşitli hedefleri, iklim nötr bir Avrupa olma hedefi altında, döngüsel ekonomi ve bina yenilemesi gibi iki çok önemli konuyu ajandanın ilk maddeleri yapa- rak inşaat sektörüne dokunmaktadır. Bu mutabakat, girişimlerin başlatılması- nın yanı sıra, özellikle uygulanması ve verimli uygulanması açısından mevcut mevzuat ve politikaların gözden geçi- rilmesini içermektedir[2]. Avrupa Komisyonu (AB), "Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayi sefer- berliği" başlığı altında, inşaatta zorunlu geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ikincil hammadde pazarını artırmak için yasal gerekliliklerin göz önünde bulundurul- ması ve üreticilerin sorumluluğunu ürü- nün ömrünün sonunda geri dönüşüm veya yeniden kullanım da dahil olmak üzere ürünlerinin tüm yaşam döngüsüne genişleten genişletilmiş üretici sorum- luluğunu güçlendirmek de dahil olmak üzere iklim nötr ve döngüsel ürünler için lider pazarların gelişimini teşvik etmek için yeni bir döngüsel ekonomi eylem planının kabul edilmesini planlamakta- dır. Ayrıca, kamu alımlarında çevre kri- terlerini artırmak için yeşil kamu satın alımına (green procurement) ilişkin daha fazla yasa ve rehberlik konulu bir öneri de inceleniyor [3]. Aslında, enerji ve kaynak tasarruflu bir şekilde inşa etmek ve yenilemek, AB Yeşil Anlaşması'nın temel taşla- rından biridir. Avrupa Komisyonu'nun temel hedefi, şu anda %1 civarında olan binaların yenileme oranını "en az ikiye hatta üçe katlamak" olup, binaların enerji performansıyla ilgili mevzuatın titizlikle uygulanmasını sağlamak için “Üye Devletlerin” ulusal uzun vadeli yenileme stratejilerinin bir değerlendir- mesini yapacaktır. Ayrıca, yeni ve yenilenmiş binaların tasarımının her aşamada döngüsel eko- nominin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak ve yapı stokunun dijitalleşme ve iklime dayanıklı olmasını sağlamak için İnşaat Ürünleri Yönetmeliği'nin göz- den geçirme süreci öngörülmektedir [3]. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ESG, halka açık şirketleri çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim kriterlerine dayalı önceden tanımlanmış hedefler için tarayan bir yatırım yaklaşımıdır. Bu tür ilkelere uymayan firmalardan veya fosil yakıtlar gibi felsefi olarak karşıt olan endüstrilerde faaliyet gösteren firmaları ifşa etmekte bir yol göstericidir. Çevre- sel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) sorunları- nın kamu ve kurumsal gündemleri yukarı taşımaya itici güç olmak onları yatırım kararlarında önemli bir itici şirket haline getiriyor. Sosyal açıdan sorumlu veya ahlaki açıdan doğru kararlar almanın yanı sıra, şirketler ve yatırımcılar ara- sında artan ESG entegrasyonu eğilimi, inşaat sektöründeki sürdürülebilirlik ve toplumsal sorunları ele alma ihtiyacını giderek daha önemli hale getirmektedir. İklim değişikliğine en büyük kat- kıyı sağlayan inşaat sektörü, emisyon- ları azaltmak için en büyük fırsata ve sorumluluğa sahiptir. Bugüne kadar, bu çabalar büyük ölçüde enerji kullanımını ve ilişkili emisyonları azaltmaya odak- lanmıştır. Bu kısmen, inşa edilen çevreyi daha iklim dostu hale getirmek isteyen YEŞIL MUTABAKAT VE ESG'LER YEŞIL BINALARIN ZAMANI İŞTE TAM ŞIMDI GELDI! DOSYA / MAKALE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=