Yalıtım Dergisi 198. Sayı (Temmuz-Ağustos 2021)

Yalıtım / Temmuz-Ağustos 2021 15 yalitim.net hükümet politikalarına bağlı olmuştur ve emisyonları azaltmanın devam etmesi için hükümet düzenlemesi ve desteğinin sürdürülmesi esas olacaktır. Örneğin, özelliklerin enerji performansı açısından değerlendirilmesini ve derecelendirilme- sini gerektiren devlet düzenlemesi, kötü veya iyi performans gösteren binaların yatırım değerleri üzerinde etkili olmuş- tur. İnşaat belgelerinin minimum Enerji Performans Sertifikası derecelendirmesi elde edildiğini görmek artık nispeten yaygın bir uygulamadır. Artık gayri- menkul ve inşaat işlerine karışanların müşterilere, yatırımcılara ve kiracılara ESG kimlik bilgilerini göstermeye çalış- tıkları bir dizi yol var. Uluslararası yeşil standartlar arasında onlarcası vardır. Bunlardan bazıları: Bir varlığın çevresel, sosyal ve eko- nomik sürdürülebilirlik performansını değerlendiren BREEAM (Yapı Araş- tırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) belgelendirmesi, İngiliz Yapı Araştırma Kuruluşu tarafından geliştiri- len standartları kullanarak. WELL Building Institute tarafın- dan geliştirilen standartları kullanarak binalarda insan sağlığı ve refah perfor- mansını değerlendiren WELL Building sertifikası. WiredScore'un ofis alanlarında ve erişim bilgilerinde internet bağlantısı- nın kalitesi konusunda şeffaflık sağlayan Kablolu Sertifikası (internet, maliyet ve konumla birlikte ofis alanı arayan kira- cılar için en önemli ilk üç faktör arasın- dadır). Binaların "yeşil kimlik bilgilerini" onaylamanın yanı sıra, inşaat sözleş- melerine toplum yararlarının dahil edil- mesi, inşaat içindeki sosyal, ekonomik ve çevresel faydaların en üst düzeye çıka- rılmasında önemli bir bileşendir. Çoğu kamu sektörü inşaat sözleşmesi ve bazı fon sağlayıcılar artık inşaat projelerinin bir parçası olarak toplum yardımlarının sunulmasını gerektirmektedir ve inşaat sözleşmelerinde toplum yararlarının tanımlanması, temin edilmesi, ölçülmesi, sunulması ve rapor edilmesi konusunda öneriler ve en iyi uygulama kılavuzlarını içeren araç setleri mevcuttur. Bu sertifikasyon önlemlerinin en yüksek standartlarına ulaşmak ve daha geniş ESG avantajlarının sunulması için inşaat sözleşmelerine hükümler ekleme ihtiyacı, geliştiricilerin varlıkla- rının finansmanında, izin verilmesinde ve satışında bu kimlik bilgilerinin başa- rısını taahhüt edebilmeleri ve göstere- bilmeleri için giderek daha önemli hale gelmektedir. Yeşil Mutabakatın Yol Göstericiliği Yeşil Finans ve Yatırım Avrupa Yeşil Mutabakatının bir diğer önemli noktası, yeşil finans ve yatırımın yanı sıra haklı bir geçiş sağlamakla da ilgileniyor. Avrupa Komisyonu, çerçevesi içinde, sürdürülebilir yatırımları destek- lemek için özel finansmanı birleştirecek bir Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı sunmaya çalışıyor. Bu, tüm AB prog- ramlarında iklimin yaygınlaştırılması için %25'lik bir hedef önerisiyle pekiş- tirilecek. AB H2020 kapsamında yürütülen “SMARTER Finance for Families” projesi COP25 - Madrid 2019 / Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=