Yalıtım Dergisi 91. Sayı (Temmuz-Ağustos 2011)

16 YALITIM • TEMMUZ - AĞUSTOS 2011 haber & röportaj Standart, Avrupa’da Fabrika Satın Aldı Standart İzolasyon A.Ş., Avusturyalı bir sentetik örtü üreticisinin Bulgaristan Sofya’da bulunan modern üretim tesisini satın alarak önemli bir yatırıma imza attı. Böylece sentetik örtü pazarında bir ilki gerçekleştiren Standart İzolasyon, yaptığı yeni yatırımla PVC, TPO, HDPE, LDPE ve ECB gibi sentetik örtülerin de üretimine başladı. Standart İzolasyon Satış ve Pazarlama Müdürü Levent Çeki S tandart İzolasyon A.Ş., Avus- turyalı bir sentetik örtü üre- ticisinin Sofya’daki üretim tesisini satın aldı. Standart İzolasyon Satış ve Pazarlama Müdürü Levent Çeki yatırımla ilgili olarak, “Bu yatı- rımı yapmadan önce tüm aşamaları mercek altına alarak, uzunca bir süre yurtiçi ve yurtdışında birçok temasta bulunduk. Fizibilite çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gerekliliğine inandığımız bu yatırımı gerçekleştir- meye karar verdik. Çünkü büyüyen ve sürekli büyümeyi hedeflemiş bir firma olarak su yalıtım sektörüne alternatif, yenilikçi çözümler getir- menin ve yeni yatırımlar yapmanın gerekliliğine inanıyoruz” şeklinde konuşuyor. Çeki, yatırım için sentetik örtü üretimini tercih etme sebeplerini ise şöyle açıklıyor: “En başta, sahip olduğumuz kaynakları, yetenekleri- mizi ve tecrübelerimizi, ihtisas sahibi olduğumuz alanda yatırıma dönüştür- meyi istedik. Öncelikle bildiğimiz işi yapmayı tercih ettik. Bununla bera- ber sektörümüze daha fazla çözüm alternatifi sunmayı ve su yalıtımı ala- nında, farklı detayların çözümünde rol almayı istedik. Sentetik örtü paza- rının daha kaliteli ürünlere ihtiyaç duyduğu gerçeğinden yola çıkarak, Standart İzolasyon’un kalitesini sen- tetik örtü pazarına taşımak istedik. Bu nedenle böyle bir yatırımı gerçekleş- tirme kararı aldık.” Global alanda önemli bir oyuncu olacağız “Tesisimizde ilk başta PVC, TPO, HDPE, LDPE, ECB gibi farklı tipte sentetik su yalıtım örtüleri üretile- cek. Bununla beraber UV dayanımlı donatılı çatı membranları, sinyal tabakalı temel/tünel membranları, gölet membranları, içme suyu deposu su yalıtım membranları, geotekstil lamineli sandviç panel membranları gibi farklı ürünler, sentetik örtü ürün gamımız içerisinde yer alacak. Bu yeni yatırım ile gücünü daha da art- tıracak olan Standart A.Ş., su yalıtımı konusunda global alanda önemli bir oyuncu olma hedefine bir adım daha yaklaşacak Sentetik örtü grubu içe- risinde bulunan her tip ürünü üret- meyi planlarken, yapacağımız Ar-Ge çalışmaları ile bu alanda da yeniliklere imza atacağız. Sentetik örtü pazarında da inovatif, akılcı, kolay uygulanabilir ve kaliteli çözümler sunacağız. Bu yolda en büyük avantajımız, tecrübe- miz, kalite ve yenilikçilik anlayışımız olacak.” Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=