Yalıtım Dergisi 213. Sayı (Şubat 2024)

21 YALITIM • Şubat / 2024 SÖYLEŞİ kapsamını inşaat sektörünün işleyişine hakim kılmak olacak. Bu açıdan kamu kurum ve kuruluşları ve karar vericiler ile işbirliklerimiz ve etkileşimlerimiz devam edecek. Üye profilimizin üretici-sanayici, satıcı- uygulayıcı ve su yalıtımının tüm portföylerini kapsayan yapıda olması dernek olarak önemli bir kapsam şansı sunuyor. Biz bu çalışma döneminde yurt geneline yayılmayı önemsiyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Bunu aynı zamanda su yalıtım yönetmeliğinin yayılmasını da sağlayacak bir paramatre olarak da değerlendiriyoruz. Yapı güvenliği, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci açısından su yalıtımının rolü nedir ve Su Yalıtımcıları Derneği olarak bu konuda nasıl bir çaba içindesiniz? Esasen yaşam alanlarının tanzim edildiği bölgelerin sismik ve jeolojik koşullarını gözetmek ve ait olduğu zemin türüne yönelik sağlıklı projelendirme yapmakla başlamalı her şey. Sonrasında olası doğal afetlere karşı maksimum yapı güvenliğini sağlayabilmek ve sürdürülebilir kentleşmeden bahsedebilmek için yapılarımızı suyun olumsuz etkilerine karşı koruyabilmemiz gerekir. Bunu ancak yönetmelik çerçevesinde yapılmış su yalıtımı ile sağlayabiliriz. Uygulamalar kaliteli ürün ve tekniğine uygun uygulama ile gerçekleşmelidir. Dolayısıyla su yalıtımında kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik hayati önem taşır. Neden güvenli yapılar için su yalıtımı yapılmalıdır? sorusunun en anlaşılır cevabı, birincisi; beton bütünlüğün korunması ve betonun tahrip olmasının önüne geçilebilmesi, ikincisi; betonarme yapı içerisindeki donatının korunması ve korozyon kontrolü, üçüncüsü; insan sağlığını kritize etmeyen sağlıklı yaşam alanlarının, sıhhi koşulların sağlanması için su yalıtımı yapılmalıdır. Sonuç olarak su yalıtımını depreme ve doğal afetlere karşı güvenli yapılar yapılabilmesi için bir güvence olarak görmekle birlikte konunun bir önünün ve arkasının olduğunu da ayırt edebilmemiz gerekir. Mesleki ve bilimsel disiplinlerden vazgeçmemeliyiz. Su yalıtımı sektöründeki en büyük zorluklar nelerdir ve bu zorlukları aşmak için neler yapıyorsunuz? Haksız rekabet, nitelik sorunları, yetersiz ya da yanlış şartnameler, insan kaynakları, eşgüdüm problemleri, su yalıtım yönetmeliğinin uygulanmasındaki eksiklik ve yetersizlikler olmak üzere sıralayabiliriz. Derneğimize ulaşan ya da bizim ulaşabildiğimiz tüm mecralarda su yalıtımını doğrularıyla ve yönetmeliğe uygun şekliyle karşılık bulmasını gözetiyoruz. Kamu kuruluşlarıyla eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu konuda üyelerimizde sektörel eğitimlerini sürdürüyorlar. Ayrıca yazılı ve görsel mecralarda daha çok yer almaya yönelik planlamamız bulunuyor. Su yalıtımına yönelik farkındalığı arttırmak ve doğru su yalıtımı için etkinliğimiz sürecek. Su yalıtımı konusunda farkındalık oluşturmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak isteyen kişiler ve kurumlar derneğinizle nasıl işbirliği yapabilirler? Sektörel dinamikleri oldukça yüksek üyelerden oluşan ve faaliyetleri uzun yıllara dayanan bir derneğiz. Su yalıtımına yönelik herhangi bir konuda bize ulaşmak isteyen kişi ya da kurumlar internet ve iletişim bilgilerimiz üzerinden derneğimize ulaşabilirler. Bu ister su yalıtım yönetmeliğine yönelik bilgi talebi olsun, isterse eğitim ve işbirliği talebi olsun. Memnuniyetle ihtiyaca cevap verebilmek isteriz. Son olarak, su yalıtımı sektöründe ilerlemek isteyenler için verebileceğiniz birkaç tavsiye nedir? Ağaca odaklanmak yerine ormana odaklanmalarını tavsiye ederim. Bu konu her türlü maddi değerin üzerinde bir konudur. İnsani ve toplumsal boyutu vardır. Ve kesinlikle idealist davranmalarını arzu ederim. Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeyi başarabilmiş, buna karşın yerli temsil gücünün de yabancı yatırımcıdan geride olmadığı bir sektörde bulunabilmek ayrıca büyük bir şans. Bu ifade ettiklerim üretim – sanayi boyutu. Uygulama boyutunda da önemli ihtiyaçların bulunduğunu, su yalıtımının en önemli ve ayrılmaz parçasından bir diğerinin uygulama ayağı olduğu da gerçektir. Sektör şirketlerinde profesyonel olarak görev alma arzusu taşıyanlar ya da yeni başlamış olanlar için de önü açık bir sektörde, bölgesel ve uluslararası fırsatlar bulunmakta. Yararlı ve katma değer üreten çalışmaların sektörümüz açısından ihtiyaç olmasının yanında, kariyer planlamalarında bu hususu gözetmelerini de tavsiye ederim. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=