BAU Teknolojileri Dergisi 2. Sayı (Mart-Nisan 2022)

42 BAU TEKNOLOJİLERİ • Mart-Nisan / 2022 rında 2 katına çıkarmayı planlıyo- ruz. Ayrıca ihracata yönelik ihracat departmanı oluşturmak, ihracat için danışmanlık hizmetleri almak, yurt- dışı fuarlara katılmak, distribütörlük- ler oluşturmak yönünde çalışmaları- mız sürüyor. Mitsubishi Heavy ile ortaklık yapısında olan FormMHI Klima Sis- temleri firmamız için 2022’de USD bazında %10 büyümeyi hedefliyo- ruz. Isı pompası ve multi split cihaz- larında pazar payımızı minimum % 5 büyütmeyi hedefliyoruz. Mevcut ihracat ağımızda bulunan İsrail, Azer- baycan, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Irak, Libya, Kuzey Kıbrıs gibi ülkelere gerçekleş- tirdiğimiz satışın hacmini artırmak ve ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını arttırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. İhracatınızla ilgili genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? İhracat hedefiniz nedir? İhracatınızda daha çok hangi ülkeler öne çıkıyor? Form olarak Ar-Ge, inovasyon ve üretime ağırlık verirken, satış, servis ve kanal yapımızı genişletmek ve ihracat çalışmalarımız arttırmak öncelikli hedefimiz. İhracat stratejisi olarak öncelikle hedef pazarlarda distribütörler bularak ürünlerimizi ilgili ülkenin koşullarına hakim pro- fesyonel bir iş ortağı vasıtasıyla ilerle- meye çalışıyoruz. Öte yandan firma- larımız bazında ihracat departmanları oluşturarak, direkt olarak bu alana odaklı bir çalışma stratejisi izliyoruz. Açılmayı hedeflediğimiz yeni ülkelerle ilgili, pazar koşullarını analiz ederek bizi doğru adımlar konusunda yön- lendirecek profesyonel danışmanlık firmalarıyla da çalışıyoruz. Klima tarafında Split klima ve VRF en çok ihracatını yaptığımız ürünlerin başında geliyor. Klima ala- nındaki imalatlarımızın daha yeni ve gelişmekte olması sebebiyle bu ürün- lerle ilgili ihracat kapasitemizi arttır- maya yönelik çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Bu alanda önceliğimiz ısı pompalarımız, klima santrallerimiz, fancoillerimiz ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı NEFFES Hava Temizleme cihazımız. Yeni hedefleriniz ve büyüme beklentiniz nedir? 2022 yılında FKS Klima Sant- rali özelinde ısı geri kazanım, havuz tipi nem alma santrali, paket klima santrali için sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızı sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Fancoil, su kaynaklı ısı pompası, havalandırma kapakları ve lisanslı üreticisi olduğumuz Lennox paket klima cihazlarımızın da ima- latını büyüterek devam etmeyi arzu- luyoruz. Ayrıca 2022 yılında GAL Ventilation firmasıyla lisanslı olarak havalandırma panjurları imalatını fabrikamızda gerçekleştirmeye baş- layacağız. İhracat alanında ise Doğal Hava- landırma ve Evaporatif Soğutma tarafında odaklanacağımız yurt dışı pazarı Özbekistan olacak. Bunun yanında NEFFES kapsamında da hedef pazar olarak için İngiltere, Almanya ve Belçika üzerinden iler- leyeceğiz. Form MHI Klima Sistemleri firmamız özelinde 2022’de USD bazında %10 büyümeyi hedefliyoruz. Form Endüstri Ürünleri firmamızda ise 2022’de Euro bazında yüzde 15 büyüme hedefimiz var. Sektör ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Form olarak 56 yıldır içerisinde olduğumuz ve hizmet verdiğimiz iklimlendirme sektörü, gelişen iç pazar ve küresel rekabetin yoğun olduğu uluslararası pazarlara gerçek- leştirilen ihracatlar ile ülke ekonomi- sine katma değer sağlayan önemli bir sektör olarak konumlanıyor. Mevcut durumda yalnızca iklimlendirme sek- törünün değil tüm sektörlerin ortak problemi ve endişesi ülke ekonomisin- deki dalgalanmalar olarak öne çıkıyor. Bu noktada ekonomide istikrar orta- mının sağlanması tüm sektörler gibi bizim sektörümüzü de olumlu yönde etkileyecektir. Sektör gelişiminin devamlılığına katkı sağlamanın önemli bir diğer yolunun ise enerji verimliliği ve ener- jinin doğru şekilde yönetilmesinden geçtiğine inanıyorum. Sektörümüzde bu kavramlara yönelik bilinç seviye- sinin arttırılması gerektiğini düşünü- yorum. Bu noktada bizim gibi uzun yıllardır süre gelen kurumsal yapılara büyük sorumluluk düşüyor. Form ailesi olarak enerji verimliliğini ve sür- dürülebilirliği en ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Ürün gamımızda, satış ve üretimlerimizde enerji verim- liliği bizler için odak noktası olarak konumlanıyor. Müşterimize yalnızca kendi ürün gamımız bazında değil, enerji verimli iklimlendirme sistem- leri ve uygulamaları konusunda da gerekli tüm bilgileri aktarmayı görev biliyoruz. Son olarak sektörümüzdeki nite- likli eleman eksikliğine de çözüm gerektiğini düşünüyorum. Sektöre kalifiye personel kazandırabilmek adına bu alanda verilecek eğitimler ve kariyer alanında yapılacak yön- lendirmeler büyük önem teşkil ediyor. Bu kapsamda üniversitelerin, dernek- lerin ve firmaların desteği ile bu konu üzerinde çalışmalar yapılarak çeşitli projelerin üretilmesinin sektöre büyük fayda sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum. SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=