BAU Teknolojileri Dergisi 1. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

47 BAU TEKNOLOJİLERİ • Ocak-Şubat / 2022 SÖYLEŞİ ısı yalıtım sistem çözümlerini bütçe- lerine en uygun teklifle sunuyoruz. 2003 yılından bu yana 200 milyon metrekare üzerinde ısı yalıtım uygu- lanmasını gerçekleştirmenin deneyimi ile Termal Kamera projesi kapsa- mında 70’ten fazla şehirde 50.000’i aşkın binada termal kamera ile çekim gerçekleştirdik. Isı yalıtımmalzemelerinin çeşitleri ve özellikleri her binaya göre deği- şiklik gösteriyor. Binalara uygun ısı yalıtım sistemi bölgenin iklim özellik- lerine göre karar verilmeli. Dalmaç- yalı olarak vatandaşlarımızın doğru ısı yalıtımına ulaşmaları için “Ücret- siz Keşif Hizmeti” veriyoruz. Isı yalı- tımı konusunda uzman olan ekibimiz formu dolduran vatandaşımızın evine giderek, binalarında incelemede bulu- nup bilgiler veriyor. Yeni dönem plan ve hedefleriniz nelerdir? Öncelikle ülkemizdeki pandemi koşullarının normale dönmesi ile bir- likte 2022 yılında sektörde %10’nun üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Ülkemizdeki enerji verimliliğinin artması için devletimiz tarafından kolaylaştırıcı ve teşvik edici program- ların devreye alınması ve ısı yalıtım kalınlıklarının da olması gereken sevi- yeye yükselmesi ile hem mevcut bina stoklarımızın hızla yalıtılması hem de yeni projelerde dünya standartlarında (Üstün Isı ve Yangın Yalıtım Per- formansı) › Dalmaçyalı Double Carbon Sis- tem (Yüksek Isı Yalıtımı ve Darbe Dayanımı) › Dalmaçyalı Organic Sistem (Üstün Isı Yalıtımı ile Hızlı ve Pratik Uygulama) Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri- nin tüm ana bileşenleri Betek Gebze, Kayseri ve Balıkesir tesislerinde yüksek Betek standartlarında üretil- mektedir. Ürünlerimizi sistem olarak tüketicilerimize sunarak uygulama- ların ilgili teknik şartnamelere uygun olması durumunda 10 yıla kadar sis- tem garantisi sunuyoruz. Isı yalıtımı sektöründe geliştirdiğiniz yeniliklerden ayrıntılı bir şekilde bahseder misiniz? Dalmaçyalı olarak termal kamera çekimleri ile bina yüzeylerinde ve mekanik tesisatta ısı kaçaklarının tespiti, ısı köprülerin kontrolü, ısıl süreçlerin analizi ve bu hususlarda yapılacak bakım ve tadilat uygulama- ları öncesi ve sonrasında durum tespiti yapıyoruz. Termal kamera ekipleri- mizin hazırladığı raporları bina yöne- ticilerine sunarak bina sakinlerinin önemli ölçüde tasarruf ederken, evle- rinde konforlu ve sağlıklı bir yaşama alanına sahip olmaları için en uygun enerji verimli binaların imalatı müm- kün olacaktır. Bu doğrultuda önümüz- deki 5 yıl sektörün yukarı yönlü geli- şimi mümkün olacaktır. Ülkemizde ısı yalıtımı yani mantolama pazarı 1,15 milyar TL seviyesine ulaştı. Türkiye metrekare bazında Avrupa’nın en büyük dış cephe ısı yalıtım pazarla- rından biri. Aynı zamanda mevcut binaların halen yüzde 70’ten fazla bir bölümünün ısı yalıtımsız olması ülke- mizin ısı yalıtımı alanındaki potansiyel büyüklüğünü gösteriyor. Sektörel gelişmeleri ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ederek her yıl yeni Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünler üzerinde çalışmalar gerçek- leştiriyoruz. Bu perspektifle inova- tif, doğaya ve çevreye saygılı, enerji verimliliğini merkeze alıp katma değer yaratmayı hedefleyen çalışmalar yap- maya devam edeceğiz. Pazar liderliği- mizi geliştirerek ve sektöre yön vererek büyümeyi hedefliyoruz. İnovatif sis- tem ve ısı yalıtım levhaları ile sektörde tüketici ihtiyaçlarını doğru ürünler ile karşılamayı hedefliyoruz. Türkiye pazarı ile ilgili değerlendirme ve stratejiniz nedir? Küresel ısı yalıtım pazarının 2020 yılında 53 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Grand View Research Inc.'in raporuna göre, küresel ısı yalıtım pazarının büyüklüğünün 2025 yılına Betek Balıkesir Taşyünü Fabrikası

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=