BAU Teknolojileri Dergisi 1. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

45 BAU TEKNOLOJİLERİ • Ocak-Şubat / 2022 SÖYLEŞİ meye başladık. Bunun içerisinde yurt dışında bazı yatırımlarımız oldu ama pandemiden dolayı kısıtlandığımız için bu yatırım planlarımız kesintiye uğradı. Şu anda üretim yapan 4 tesi- simiz var. 2022 yılında Karadeniz Bölgesi'nde konumlandırılacak bir tesis daha eklemek istiyoruz. Bununla ilgili yatırımımız belirli bir proje aşa- masında, fizibiliteleri bitti, yatırımı kesinleştirdik. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Tüm yurt içi tesislerimize ek ola- rak yurt dışında da Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'da birer tesis konumlan- dırmak istiyoruz. Tahmin ediyorum bu yatırımlarla ilgili fizibilite çalışma- larımız da 2022 yılında tamamlanır. Bu tesisleri de 2023 yılında aktif ola- rak çalıştırmayı planlıyoruz. Büyüme stratejileriniz ile ilgili bilgi verir misiniz? Büyüme stratejilerimize gelecek olursak iç pazar ve ihracatta sürekli büyüyen bir grafik içerisindeyiz. dettik. Böylelikle ülke pazarındaki payımızı da arttırmış olduk. İhracata bakacak olursak 2020 yılında pandemiden dolayı ciddi bir resesyon vardı. Seyahat edemez hale geldik. Birçok ülkede kısıtlamaların yaşandığı bir dönemdi. 2020 yılında yaklaşık 8 ülkeye ihracat gerçekleş- tirirken yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla 2021 yılında 17 ülkeye düzenli ihracat gerçekleştirdik. Böyle- likle ülkemizin ihracat yaparak büyü- yen firmaları arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırımlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Yatırımlarımıza gelecek olursak, yönetim kurulumuz 2015 yılında sektörün belirleyici lider firmaları arasında yer almamızı hedefleyen bir strateji oluşturdu. 2016 yılında dahil olduğum CUBO’nun 2015 yılında yalnız Antalya’da üretim tesisi vardı. Daha sonrasında yaptığımız yatırım- larla ülke içerisinde tesisleşerek büyü- Bununla doğru orantılı olarak per- sonel, ekipman ve tesis yatırımları da yapıyoruz. 2021 yılının son çeyre- ğinde operasyonumuz olmayan yedi bölgede, yeni bölge ve satış müdür- lükleri oluşturduk. 2021’in 10’uncu ayı itibariyle iç pazarda yaklaşık 1300 satış noktamız vardı. Tahmin ediyo- rum 2022 yılı sonuna kadar 2000’in üzerinde bir sayıya ulaşırız. Bu alan- daki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yalıtım malzemeleri pazarı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yalıtım malzemeleri ve yapı kim- yasalları pazarları hakkındaki düşün- celerimizi çok açık olarak söyleyeme- yeceğim. Çünkü yalıtım kültürü hala ülkemizde olması gereken düzeyde gelişmiş değil. Bu alanda CUBO ola- rak elimizden gelen çabayı sarf edi- yoruz. Yalıtım uzmanlığında çalışan ekibimizi büyüterek, daha da dona- nımlı hale getirmeye çalışıyoruz. İş Geliştirme Direktörlüğümüzü oluştur- duk. 2022 yılı başında çevre ve kalite yönetimleriyle ilgili ekibimize yeni çalışma arkadaşlarımızı da dahil ettik. Şirketimiz süreçlerini her daim geliştirmek ve pazar dinamiklerine zamanında hizmet edecek nitelik ve nicelikte hazır hale gelmek amacıyla, sektörde ve konusunda uzman, dene- yimli yöneticilerimizin yer aldığı bir komisyon grubumuz var. Bu grup, markamızı Yönetim Kurulumuzun 2015 yılında belirlediği hedefe taşıya- cak birçok alanda gerekli çalışmaları hep birlikte, bir ekip ruhuyla gerçek- leştiriyor ve önemli katkılar sağlıyor. Yatırımlardan satış sonrası hizmete, Pazarlama’dan Ar-Ge’ye, inovatif ürün geliştirmeden sürdürülebilir bilincinde faaliyetlere kadar birçok alanda gelişime açık ve bundan büyük heyecan duyan bir firmayız. B2B Medya Yönetim Kurulu Üyesi Emine Aktaş, B2B Medya Genel Müdürü İsmail Ceyhan ve Cubo Satış ve Pazarlama Direktörü İsmail Helvacıoğlu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=