BAU Teknolojileri Dergisi 1. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

34 BAU TEKNOLOJİLERİ • Ocak-Şubat / 2022 KONUK YAZAR COP26 Glasgow İklim Konferansı C OP (Taraflar Konferansı), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Söz- leşmesi (UNFCCC) kap- samında 200’e yakın ülkeyi belirli dönemlerde bir araya getiren kon- feranslardır. Ülkeler, sera gazı emis- yonlarının azaltılması ve küresel ısın- manın sınırlandırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde neler yapılabi- leceğini bu konferanslarda tartışırlar. Her konferans, iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir kilometre taşıdır. Zira, konferanslarda bölgesel ve/veya küresel ölçekte; ürün, hizmet veya sektör bazında birtakım kararlar alınır ve ülkeler bu mücadeleye katkı sunacak önemli taahhütlerde bulunur. Her karar, ülkelerin ve kurumların iklim değişikliğiyle mücadele politi- kaları için birer girdi oluşturmaktadır. Bazı konferanslar ise uzun vadeli ve çok daha önemli sonuçlar doğurur. COP3’te imzalanan Kyoto Protokolü (1997) ve COP21’de imzalanan Paris Anlaşması (2015) bunlardan bazıla- rıdır. Her konferansa farklı ülkeler ev sahipliği yapıyor. 2021 yılında 26.’sı düzenlenen Taraflar Konferansı’nın (COP26) adresi de İskoçya’nın baş- kenti Glasgow idi. Konferansa Birleşik Krallık başkanlık yaptı. Dünya lider- leri, çok sayıda müzakereci, hükümet temsilcisi, işletme ve vatandaş 31 Ekim’de başlayan ve 12 gün süren görüşmeler için COP26’da yerini aldı. Bu önemli etkinliğin önemini anla- mak için Paris Anlaşması’nda alınan bazı kararları bilmek gerekiyor. Bilindiği üzere Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü’nün devamı niteli- ğinde olan ve ülkelerin iklim değişikli- ğiyle mücadelelerinde bir dönüm nok- tası olan bir gelişme idi. Taraf ülke- ler, bu anlaşma ile küresel ısınmayı 2 derecenin çok altında sınırlamak ve 1,5 dereceyi hedeflemek, değişen iklimin etkilerine uyum sağlamak ve bu hedeflere ulaşmak için bütçe ayır- mak gibi konularda birlikte çalışmayı taahhüt etti. Ayrıca, emisyonlarını ne kadar azaltacaklarını belirleyen ulusal planlarını da yayınlayacaklarını belirt- tiler. Aradan geçen 5 yıl (COP26, DİLEK AŞAN Taksim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü Global Raporlama Uzmanı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=