BAU Teknolojileri Dergisi 1. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

32 BAU TEKNOLOJİLERİ • Ocak-Şubat / 2022 HABERLER Şişecam Camın Önemini Vurguladı S ürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün daha çok fark edildiği ve benimsendiği bir dünyada camın sağlıklı bir gelecek için stratejik rolü giderek daha fazla ön plana çıkıyor. 2022 yılı, geçmişten bugüne insan- lığın en büyük çözüm ortaklarından olan camın bu önemli rolüne dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Millet- ler (BM) tarafından Şişecam’ın da katkılarıyla “Uluslararası Cam Yılı” ilan edildi. ‘2022 Uluslararası Cam Yılı’nın açılışı 9-11 Şubat arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleş- miş Milletler binasında düzenlenen etkinlikle yapıldı. Şişecam YönetimKurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman etkinlikte yaptığı kapanış konuşmasında “İnsan hayatına değer katmaya devam eden ve sürdürülebilirliğe odaklı özellikle- riyle geleceğin de en stratejik mal- zemelerinden olacağını bildiğimiz cama dair küresel farkındalığı artıra- cak olan Cam Yılı’nın ilk meşalesini burada hep birlikte yaktık. Geleneksel kullanımıyla zaten vazgeçilmez olan camın eşsiz şeffaflık, şekillendirilebi- lirlik, sertlik, düşük maliyet, buluna- kazanımını hedeflemek, gezegeni- mizin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki en önemli fırsatları ara- sındadır. Cam mirasını toplumların ve gezegenimizin değişen sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillen- dirmiş olduğumuz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dayalı 2030 sürdürülebilirlik ‘Carefornext’ strate- jimizi, ‘Gezegeni Koruyan’, ‘Toplumu Güçlendiren’ ve ‘Yaşamı Dönüştü- ren’ odaklarımız doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyoruz. Attığımız adımlarla ekosistemimizi korumak, güçlendirmek ve dönüştürmek için cesaretle sorumluluk alıyoruz. Şişe- cam’ın, 2022 yılının Birleşmiş Mil- letler tarafından uluslararası cam yılı ilan edilmesi konusunda gösterdiği yoğun çabanın temelinde de bu anla- yış ve sorumluluk duygusu yatmakta- dır. Şişecam '2022 BM Uluslararası Cam Yılı' hedefini en başından beri desteklemiş ve destek çalışmalarını tüm paydaşları nezdinde sürdür- müştür. Yıl boyunca cam üzerindeki küresel odağın büyümesine yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. bilirlik ve sürdürülebilirlik özellikleri ile gelecekte de birçok farklı ve yeni uygulamanın temel bileşeni olacağına şüphe yok. Cam sektörünün paydaş- ları olarak hepimizin görevi, gelecek yolunda camın ikamesi olmayan kat- kılarını girebileceği her alana ulaş- tırmak ve fayda alanını artırmaktır. Camın kullanıldığı her alandan geri Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman Şişecam ’ın 2021 Yılı Satışları 32 Milyar TL Seviyesine Yükseldi D ört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın 2021 yılı konsolide net satışları 32 Milyar TL seviyesine ulaştı. Pandemiye ve salgın kaynaklı küresel ekonomik belirsizliklere rağmen tüm ekosistemi için değer yaratan büyümesini riskleri doğru yöneterek ve sağlam yatırım fırsatlarını değerlendirerek sürdüren Şişe- cam’ın toplam yatırımları bu dönemde 2,6 Milyar TL oldu. Şişecam YönetimKurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam, küresel salgın kaynaklı global ekono- mik belirsizlik atmosferine rağmen, 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürdü. Üretim becerileri, risk yönetim kabiliyeti, güçlü mali yapısı, dijitalleşmiş altyapısı ve doğru fırsatları değerlendirdiği sağlam yatırım adımları ile güçlü finansal performans sergilemeye devam etti. ‘Ortak akıl’ ekseninde oluşturulmuş yönetişim kabiliyeti ile desteklenen sürdürülebilirlik ve devamlılık odaklı stratejimiz doğrultusunda birçok başarılı projeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de uzun vadeli hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda Şişecam’ı geleceğe taşı- yacak dönüşüm projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yatırım planlarımız ve güçlü yönetim kabili- yetimiz ile küresel hedeflerimize doğru yolculuğumuzu kesintisiz sürdüreceğiz” diye konuştu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=