Yalıtım Dergisi 200. Sayı (Kasım-Aralık 2021)

28 Yalıtım / Kasım-Aralık 2021 yalitim.net MERT BIÇAKÇI Yüksek İnşaat Mühendisi Megaron Çatı Teknolojileri TEKNİK ÇATILARIN TEKNİK KRİTERLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Yatay Mimariye Geçiş – Müstakilleşme G enellikle köylerden kentlere göç nedeniyle atıl kalan müstakil evler pandemi dönemiyle önem kazandı. Şehirlerden uzaklaşmak isteyen, uzaktan çalışma imkanı olan çalışanlar kırsalda müstakil evleri varsa yerleşerek veya arsa üzerine müstakil ev yaparak bu süreci geçiriyorlar. Bu durum son zamanlarda yatay mimarinin gelişmesine katkı sağladı. Gün geçtikçe yatay mimari yapılarda yapı sahiplerinin malzeme seçimi ve uygulaması konusunda bilinci artmaktadır. Yapılarda Malzeme Seçimi - Çatılar Günümüzde yapı malzemelerinin teknik özellikleri oldukça hızlı bir şekilde geliştirilmekte ve uygulama detayları artmak- tadır. Bu gelişmelere yapı sahiplerinin ulaşım hızı ve uygulayıcı firmaların yeni detay çözümlerini portföylerine eklemeleri yapıda yaşayan insanların yaşam konforlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Yatay mimarinin artmasıyla beraber çatı kat alanlarının kullanımı da artmıştır. Çatı kat alanlarında yaşayan insanların yaşam konforları çatıda kullanılan malzeme seçimini ve doğru uygulamaları ön plana çıkartmaktadır. Çatılardan beklenen özellikleri sıraladığımız zaman; - Yangın Dayanımı - Su Yalımı - Uzun Ömürlü - Rüzgar ve Dolu Darbesine Dayanım - Ses Yalıtımı - Kar Yüküne Dayanım - Estetik - Doğal Malzeme ve Geri Dönüşüm maddeleri yer almak- tadır. Yangın Dayanımı Doğru çatı yanıcı olmamalı ve yangını iletmemelidir. Bazı çatı kaplama malzemeleri hem yanmakta, hem de kolayca ile- tici olmaktadırlar. Yangında, yapı malzemelerinden beklenen en önemli özellik yanmaz olmalarıdır. Ülkemizde 2007 yılında yürürlüğe giren 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Madde 28 de çatılarda kullanılmasının zorunlu olduğu malzeme standartları belirlenmiştir. Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar Madde 28– (1) Çatıların inşasında; a) Çatının çökmesi, b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması, c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması, ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri, d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi, e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının oluşması, f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi, ihtimalleri göz önünde bulundurulur. (2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak YANMAZ malzemelerin kul- lanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir. (3) YÜKSEK BİNALARDA VE BİTİŞİK NİZAM YAPILARDA; a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde, b) ÇATI TAŞIYICI SİSTEMİ VE ÇATI KAPLAMALARININ YANMAZ malzemeden, olması gerekir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=