Yalıtım Dergisi 200. Sayı (Kasım-Aralık 2021)

18 Yalıtım / Kasım-Aralık 2021 yalitim.net ALPER DOĞRUER BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı D erneğimiz, 2006’dan bu yana, su yalıtımı konusunda bilinç artışını hedefleyen, Türkiye’de dünya stan- dartlarına uygun üretim yapılmasını amaçlayan bir sektör derneğidir. 2021 yılında da bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız devam etti. Bu yıl yönetim kurulu başkanlı- ğında bayrak değişimi oldu ve Eylül 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini devraldım Ülkemizin önemli bir eksiği olan “Su Yalıtım Yönetmeli- ği”nin geçtiğimiz yıl yayınlanmış olması ile sektör önemli bir ivme kazandı. Deprem tehlikesi altında bulunan ülkemizde, yapı güvenliği açısından büyük öneme sahip su yalıtımı konusunda önemli bir adım atıldı. Biz de dernek olarak, bu konudaki eğitimlere ağırlık ver- dik. Pandeminin etkisi ile zorlayıcı toplantı koşulları hepimizi etkiledi. Fakat dijital mecralarda, online olarak, hem yeni yönetmelikle ilgili hem de kalite ve denetimle ilgili Sektör paydaşlarına bilgilendirme seminerleri yaparak bu konularda mümkün olduğunca bilinç düzeyinin artmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnşaat sektörünün ekonomik nedenlerle yavaş- laması dolayısı ile biz de su yalıtım sektörü olarak bir miktar etkilendik. Fakat su yalıtımı yönetmeliğinin sağlıklı bir şekilde uygulanması ve bilinç artışı ile inşaat niteliğinin yükselmesini ve yine geçmiş yıllardaki büyümeleri tekrar göreceğimizi umut ediyoruz. Salgının ortaya çıktığı yıl olan 2020'de ekonomik büyüme kaydeden ender ülkelerden biri olan Türkiye, 2021 yılı ilk çey- rek döneminde de %7 oranında büyümüştür. Özelikle hane halkı harcamaları ve toplam yatırımlarda yükseliş belirleyici olmuştur. İnşaat yatırımlarında ise daralma %4,7 seviyesiyle sürmüştür. Ayrıca dünya genelinde aşılama çalışmalarının hızlanması ve ekonomilerin açılmaya başlamasının da etki- siyle ihracatta önemli derecede artış yaşanmıştır. İnşaat malzemeleri sektöründe ise yılın bu dönemini, üretimde yüzde 9,1’lik bir büyüme ile tamamladık. Bitümlü Örtü sek- törü olarak biz de bu büyümeden olumlu yönde etkilendik. 2022’de pandemi kaynaklı durağanlığın sona ermesini ve sağlıklı büyümelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Geçmiş Sektörümüzün önde gelen dernekleri BİTÜDER, CEPHEDER, ÇATIDER, EPSDER, İZODER, PANELDER’in pandemi koşulları altında sektör adına zorlu geçen 2021 yılı değerlendirmelerini ve önümüzdeki yıl için sektörün geleceği ile ilgili öngörülerini siz değerli okurlarımız için aktarıyoruz. 2021 YILI SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2022’DEN BEKLENTİLER DOSYA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=