Yalıtım Dergisi 199. Sayı (Eylül-Ekim 2021)

26 Yalıtım / Eylül-Ekim 2021 yalitim.net RÖPORTAJ BITÜMLÜ SU YALITIMI ÜRETICILERI DERNEĞI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ALPER DOĞRUER: Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği BİTÜDER’in 7. Olağan Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Alper Doğruer, üç yıl önce yürürlüğe giren Su Yalıtımı Yönetmeliği, yapı donatılarında korozyonu engellemek için su yalıtımının önemi ve deprem tehdidi, standartlar ve kalite denetimleri, pandeminin sektörümüze etkileri konularında Yalıtım dergimizin sorularını yanıtladı. “KALITE ALGISI TOPLUM BILINCI ARTTIĞI ORANDA ARTACAKTIR, VATANDAŞLARIMIZI BU KONUDA DIKKATLI OLMAYA DAVET EDIYORUZ” Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği, 2018 itibari ile yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, su yalıtımında bilinç ve uygulama noktasında hangi mesafe kat edildi? Sektör olarak Su Yalıtım Yönetmeli- ği’nin yayınlanmış olmasını çok önem- siyoruz. BITÜDER ve diğer sektör dernekle- rinin Bakanlık ile işbirliği yaparak hazır- ladığı ve inşaat sektörü için önemli bir kazanım olan bu mevzuat, şimdiye kadar yapılan eksik ve yanlışların telafisi için ciddi bir adım olacak inancındayız. Uygulamalardan izlediğimiz kadarı ile bilinç düzeyinde ve kalite kriterlerinde önemli gelişmeleri görüyoruz. Yeni yapılan inşaatlarda, standartlara uygun ürünlerin seçimi, doğru detaya doğru malzeme seçimi vb. konularda oldukça hassas davranılıyor. Ağustos 2020 itibari ile Yönetme- liğin uygulama kılavuzunun da yayın- lanmış olması, önemli bir gelişme. Her zaman vurguladığımız gibi kamu adına denetim mekanizmasının daha etkin yapılması ile yönetmelik amacına çok daha iyi ulaşacaktır. Depremlerde yapı güvenliği ülkemizin ana gündemlerinden. Bitüder olarak bu konuda gerçekleştirdiğiniz güncel iş birlikleri ve çalışmalar var mı? Ürün ve uygulama kalitesi ve denetimi konularında Bitüder olarak yaptığınız özel çalışmalar var mı? Deprem tehlikesi altında bulunan Tür- kiye’de, yapı güvenliği açısından büyük öneme sahip su yalıtımı konusunda önemli bir adım atıldı ve ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ yayınlandı. Biz de dernek olarak, Su Yalıtım Yönetmeli- ği’nin doğru anlaşılarak, uygulanması için bu konudaki eğitimlere ağırlık ver- dik. Hem yeni yönetmelikle ilgili, hem de kalite ve denetimle ilgili Sektör paydaş- larına bilgilendirme seminerleri yapa- rak bu konularda mümkün olduğunca bilinç düzeyinin artmasını hedefliyoruz. Başta kamu otoritesi olmak üzere, inşaat sektöründeki tüm paydaşların (işveren, mimar, mühendis, kontrol mekanizması, müşavir vb. tüm kurumların) su yalıtımı ve yönetmeliğin içeriği konusunda tam donanımlı olması ve kendisini sorumlu hissetmesi gerekir. Çünkü bizim Bitüder

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=