Yalıtım Dergisi 195. Sayı (Ocak-Şubat 2021)

22 Yalıtım / Ocak-Şubat 2021 yalitim.net GÖRÜŞ Ü lkemizde yerli olarak üretimi yapılan kömür çeşitleri taşkömürü, linyit ve asfaltitdir. Bununla birlikte; yerli üretimi yapılan diğer birincil enerji kaynakları petrol, doğalgaz, hidrolik elektrik, jeotermal elektrik, jeotermal ısı, ısı, rüzgar, güneş, odun, bitki ve hayvan artıkları ile biyo yakıttır. İthal enerjiye bağımlılığımızın azaltılması ise hayati önem arz etmektedir. Enerji açığının büyük bir kısmını doğalgazdan karşılamaktayız. Gayri Safi Milli Hasıla’nın(GSMH), yıllara göre değişmekle birlikte, yaklaşık %6’lık kısmı, dış ticaret açığının %58’ini oluşturmaktadır. Elektriğin depolanması mümkün olmadığına göre, ithal edilen doğalgazın çok iyi bir şekilde depolanması gereklidir. (Kaynak: BOTAŞ Sektör Raporu Değerlendirmesi) BOTAŞ’ın diğer depolama faaliyetlerine ilave olarak Kuzey Marmara ve Değirmenköy tesisleri Kolin-Kalyon Ortak girişimi, Aksaray’daki tesisler ise İÇTAŞ grubu tarafından yapılmakta- dır. Toprak ile temas eden yüzeylerde betonu zararlı organik maddelerden korumak için, betonarmeye su yalıtımı yapıl- ması zorunludur. Bu alanlarda Emülzer EM 300 P, Emulseal PU Mastik, Swellflex, Emilkote, Emülzer C gibi ürünlerimiz kullanılmaktadır. “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağına göre 1000 metrekarenin üzerindeki yapılarda yağmur suları için sarnıç zorunluluğu getiriliyor. Taslağa göre 1000 metrekarenin üzerindeki parsel- lerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, oto yıkama, tuvalet rezervuarları vb. işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak, çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak sarnıçta top- lanması zorunlu hale getirildi. Alınan kararın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı sonrası yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın yalıtım sektörüne olumlu bir katkı sağlaya- cağı aşikardır. Diğer yandan geç de olsa bu düzenlemenin ülke çapında, acilen uygulamaya geçilmesi oldukça faydalıdır. Beto- narme veya modüler su depolarının yapımı yaygınlaşacaktır. Su sarnıçlarının yapılması, kuraklık nedeniyle yaşanabilecek susuzluğa çare olacaktır. Başta büyükşehirler olmak üzere birçok yol, metro, menfezler ve alt geçitler su sorunları ile karşı karşıyadır. Sarnıçlar toprağa erişemeyen suyun, artan debisini azaltarak, alt yapıya gelebilecek zararı en aza indirecektir. Sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. Düzenleme çevresel bilinç açısından da önemli olup, ayrıca enerjide verimliliğinin arttırılmasına da kaynak oluşturacağı kesindir. Umarız, gelecekte bu toplanan sulardan ve özellikle çatı, cephe panelleri vasıtasıyla güneş enerjisinden faydala- nılarak, elektrik enerjisine dönüştürülmesinin gerekliliği kabul edilir. Hukuksal boyutta kabul edilecek kanunlar, yönetmelikler devreye alınır. Bu aynı zamanda istihdam seferberliği sağla- yabilir. Çevre ve enerji verimliliğine katkıda bulunan yapılar, devlet tarafından teşvik edilip, özendirilmelidir. Bu tarz yapıları inşa eden ve kullanan, her türlü ticari, sanayi, alışveriş mer- kezi, konut vb. yapılar vergide indirime tabi olmalıdırlar. Yapı Kayıt Belgesi ve tapu kayıtlarına işlenmelidir. Her türlü kamu projesinde yağmur, kar sularını değerlendiren, güneş ener- jisinden elektrik elde eden projeler özendirilmelidir, zorunlu haline getirilmelidir. Yeni inşa edilecek veya tadilat yapılacak bölümlerde mutlaka rüzgar, hava ve sudan faydalanılacak projeler teşvik edilmelidir. n ENERJİ VERİMLİLİĞİNE EMÜLZER’ İN KATKISI SÜRÜYOR Cem Ercan / İnşaat Y. Mühendisi Emülzer Proje ve Teknik Satış Müdürü

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=