Yalıtım Dergisi 193. Sayı (Eylül-Ekim 2020)

de yüzölçümüne göre %129 artış olurken, daire sayısında ise %187 artış olduğu, yapı kullanma izin belgesi alınmış yapıların ise 1. dönemde ve 2. dönemde hem yüzölçü- müne (1. dönemde %39, 2. dönemde %19) hem de daire sayısına göre (1. dönemde %37, 2. dönemde %22) azaldı- ğı görülmektedir Konut satışlarının yıllık ve 1. ile 2. çeyrek dönemlerdeki gelişimi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kayıt- larından derlenmiş olan TÜİK bilgilerinden temin edilerek yapılmış olan listelerden anlaşıldığına göre (TABLO 2 ve TABLO 3) 2013 yılından 2019 yılına kadar geçen süreçte ; 1. Konut satışlarının toplamının endeks değeri 2013 yılında 100 iken, 2017 yılında zirve yaparak 122’ye çıktığı, ama 2019 yılında 117’ye düştüğü, 2. Konutların toplam satış miktarları içindeki “İlk Satış” miktarlarının endeksi ise 100’den 2019 yılında 97’ye dü- şerken, “ ikinci El Satış ”larının indeksi 133’e yükseldiği, 3. Ancak aynı değerlerin 2018 yılında sırasıyla 123 ve 115 ol- duğu, bir başka deyişle 2019 yılında “İlk Satış”taki ağırlı- ğın “İkinci El Satış”a geçtiği, Yalıtım / Eylül-Ekim 2020 17 yalitim.net Tablo 1b: Yapı Kullanma İzin Belgesi İstatistikleri ve Değişim Oranları (2010 - 2020) Yıl Değerler Bir Önceki Yılın Aynı Dönemi- ne Göre Değişim Oranı (%) I. Dönem (Ocak+Şubat +Mart) II. Dönem (Nisan+Mayıs +Haziran) Yıllık Toplam indeks I. Dönem II. Dönem Yıllık Toplam Yapı kullanma izin belgesi Yüzölçümü (m²) 2010 19 379 310 19 624 586 85 281 468 100 2011 20 865 158 27 559 570 105 650 512 124 7,67% 40,43% 23,88% 2012 23 439 015 25 860 550 106 950 602 125 12,34% -6,16% 1,23% 2013 29 546 879 30 228 535 138 495 060 162 26,06% 16,89% 29,49% 2014 55 018 183 29 501 271 152 869 154 179 86,21% -2,41% 10,38% 2015 31 105 735 37 527 234 143 105 650 168 -43,46% 27,21% -6,39% 2016 32 218 977 37 907 009 151 305 780 177 3,58% 1,01% 5,73% 2017 39 849 760 37 808 466 163 356 035 192 23,68% -0,26% 7,96% 2018 40 853 296 39 334 296 174 587 969 205 2,52% 4,04% 6,88% 2019 52 640 358 28 976 126 150 361 637 176 28,85% -26,33% -13,88% 2020 (*) 31 782 033 23 320 661 55 102 694 65 -39,62% -19,52% -32,49% Daire sayısı 2010 92 645 97 004 429 755 100 2011 106 265 145 130 556 769 130 14,70% 49,61% 29,55% 2012 119 154 132 860 556 331 129 12,13% -8,45% -0,08% 2013 153 668 164 794 726 339 169 28,97% 24,04% 30,56% 2014 262 982 160 805 777 596 181 71,14% -2,42% 7,06% 2015 160 981 194 706 732 948 171 -38,79% 21,08% -5,74% 2016 164 701 188 486 754 174 175 2,31% -3,19% 2,90% 2017 196 683 195 193 833 517 194 19,42% 3,56% 10,52% 2018 207 496 202 431 894 152 208 5,50% 3,71% 7,27% 2019 250 556 145 994 739 967 172 20,75% -27,88% -17,24% 2020 (*) 155 819 113 519 269 338 63 -37,81% -22,24% -32,08% Not: (*) Araştırma çalışması 25 Eylül 2020 tarihinde yapıldığından TÜİK’in açıkladığı «2020 yılının Yıllık Toplam» değeri ilk 2 döneminin (Ocak+Şubat+Mart ve Nisan+Mayıs+Haziran aylarının) toplamı olarak alınmıştır. Tablo 2: “İlk Satış” ve “İkinci El Satış” ayrıntısında yıllara göre konut satış sayıları, 2013-2020 Yıl Toplam Total I. DÖNEM(Ocak+Şubat+Mart) II. DÖNEM(Nisan+Mayıs+Haziran) Toplam indeks İlk satış indeks İkinci el satış indeks Toplam indeks İlk satış indeks İkinci el satış indeks Toplam indeks İlk satış indeks İkinci el satış indeks 2013 1.157.190 100 529.129 100 628.061 100 273.919 100 121.736 100 152.183 100 295.066 100 130.627 100 164.439 100 2014 1.165.381 101 541.554 102 623.827 99 257.853 94 120.212 99 137.641 90 266.923 90 121.631 93 145.292 88 2015 1.289.320 111 598.667 113 690.653 110 297.218 109 130.120 107 167.098 110 337.862 115 152.801 117 185.061 113 2016 1.341.453 116 631.686 119 709.767 113 303.464 111 139.860 115 163.604 108 327.335 111 152.305 117 175.030 106 2017 1.409.314 122 659.698 125 749.616 119 325.780 119 145.826 120 179.954 118 328.583 111 150.397 115 178.186 108 2018 1.375.398 119 651.572 123 723.826 115 303.877 111 138.777 114 165.100 108 342.155 116 160.100 123 182.055 111 2019 1.348.729 117 511.682 97 837.047 133 256.433 94 107.859 89 148.574 98 249.363 85 98.295 75 151.068 92 2020 (*) 1.024.534 89 317.832 60 706.702 113 341.038 125 107.432 88 233.606 154 283.731 96 90.340 69 193.391 118 İlk satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış , ilk satıştan ev alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satmasıdır. Tablo 3: “İpotekli Satış”ve “diğer” ayrıntısında yıllara göre konut satış sayıları, 2013-2020 Yıl Toplam / Total I. DÖNEM(Ocak+Şubat+Mart) II. DÖNEM(Nisan+Mayıs+Haziran) Toplam indeks İpotekli satışlar indeks Diğer satışlar indeks Toplam indeks İpotekli satışlar indeks Diğer satışlar indeks Toplam indeks İpotekli satışlar indeks Diğer satışlar indeks 2013 1 157 190 100 460 112 100 697 078 100 273 919 100 115 540 100 158 379 100 295 066 100 129 845 100 165 221 100 2014 1 165 381 101 389 689 85 775 692 111 257 853 94 80 570 70 177 283 112 266 923 90 85 236 66 181 687 110 2015 1 289 320 111 434 388 94 854 932 123 297 218 109 115 445 100 181 773 115 337 862 115 126 652 98 211 210 128 2016 1 341 453 116 449 508 98 891 945 128 303 464 111 95 861 83 207 603 131 327 335 111 105 223 81 222 112 134 2017 1 409 314 122 473 099 103 936 215 134 325 780 119 125 093 108 200 687 127 328 583 111 120 282 93 208 301 126 2018 1 375 398 119 276 820 60 1098 578 158 303 877 111 89 380 77 214 497 135 342 155 116 112 425 87 229 730 139 2019 1 348 729 117 332 508 72 1016 221 146 256 433 94 38 189 33 218 244 138 249 363 85 44 696 34 204 667 124 2020 (*) 1 024 534 89 473 114 103 551 420 79 341 038 125 129 299 112 211 739 134 283 731 96 137 075 106 146 656 89 İpotekli satış , borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) (*) Araştırma çalışması 25 Eylül 2020 tarihinde yapıldığından “2020 yılının Yıllık Toplam” değeri ilk 2 dönemin (Ocak+Şubat+Mart ve Nisan+Mayıs+Haziran aylarının) toplamı olarak alınmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=