Yalıtım Dergisi 193. Sayı (Eylül-Ekim 2020)

Yalıtım / Eylül-Ekim 2020 15 yalitim.net dık. Bununla birlikte yeni yatırım planla- rımızı hayata geçirmeye de devam ettik ve Mayıs ayında Çorlu’daki membran tesislerimizin modernizasyon yatırımını gerçekleştirdik. Kauçuk üretiminde kapasitemizi artırırken aynı zamanda bir test laboratuvarı kurduk ve Ar-Ge yatırımlarımızı hızlandırdık. Yine bu süreçte şirketimizin dijital dönüşümü açısından çok önemli bir yatırım yapıp ERP sistemimizi yeniledik. Önümüzdeki yıl içinde de Eskişehir’deki üretim kapa- sitemizi geliştirmek için ilave yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 150 kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Böylece Türkiye’nin yalı- tım sektöründeki en büyük üreticileri arasındaki yerimizi daha da güçlendi- receğiz ve global marka olma vizyonu- muz adına çok önemli bir adım daha atmış olacağız. “2023 Hedeflerimize Adım Adım Yaklaşıyoruz” Kuruluşumuzun 35’inci yılında attı- ğımız bu adımlar, bizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 hedeflerimizi de adım adım yaklaştırıyor. Bu hedeflerin başında, ihracat gücümüzü daha da artırmak geliyor. 2019 yılında Türkiye yalıtım malzemeleri sektörünün en çok ihracat yapan şirketleri arasında yer alıyoruz. İhracatımız içindeki en önemli payı MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgeleri oluşturuyor. Bu bölgelerdeki pek çok prestijli projenin yalıtımında ODE imzası var. Önümüzdeki dönemde, özellikle Batı Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında daha da büyümeyi planlı- yoruz. 2023 yılı hedeflerimizden biri de 2019 yılı konsolide ciromuzu iki katına çıkarmak. Ciromuz içinde ihracatın payı 2019 yılında yüzde 40 iken 2023 yılında bu payı yüzde 50’ye ulaştırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ciromuzda hedeflediğimiz bu artış, bizlere yeni yatırımların da kapısını aça- cak. Yine 2023 yılına kadar kapasite artışı, dijital dönüşüm ve Ar-Ge için 125 milyon TL yatırım planlıyoruz. Küresel yolculuğumuzda en önemli gücümüzü Ar-Ge çalışmalarımız oluşturuyor. Özel- likle son birkaç yıldır tüm yatırım ve yapılanmamızı, yeni yönetmeliklerin ses, ısı ve su yalıtımında doğuracağı talep ile yeni ve mevcut pazarların ihti- yaçlarını karşılayabilmek üzerine kur- guluyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ciromuzun yüzde 3’ünü Ar-Ge ve diji- talleşmeye ayıracağız. “Yalıtım Bilincini Geliştirmeye Odaklanıyoruz” ODE Yalıtım olarak bir taraftan ekonomimize ve ülkemize katkı sun- maya odaklanırken diğer taraftan farklı sorumluluklarımızın olduğunun da farkındayız. Faaliyetlerimizi sürdür- düğümüz yalıtım, doğası gereği gele- cek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmakta son derece büyük bir öneme sahip ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılması gereken ilk adım- lardan biri. Türkiye’de yaklaşık 10 mil- yon civarında bina var. Bu 10 milyon civarında binanın yüzde 80’inde yalıtım yok. Bu binaların yalıtımlarının yapıl- masıyla hem geleceğimizi koruyabilir hem de dışa bağımlı enerji tüketimi- mizi azaltabilir, toplam enerji faturasını yüzde 50 oranında aşağıya çekebilir ve ekonomimize yılda yaklaşık 10 milyar dolar katkı ile cari açığın düşürülmesine destek sağlayabiliriz. Bu bakış açısıyla tüm üretimimizi sürdürülebilirliği oda- ğımıza alarak gerçekleştiriyor, yalıtım bilincinin gelişmesi için çeşitli çalışma- lar yürütüyoruz. Ürünlerinin tümünün çevresel ürün beyanı (EPD) olan tek yalıtım şirketiyiz. 2016 yılında sektö- rün ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunu yayımlayarak bu alanda sek- törümüze öncülük ettik. Bu yıl yayım- ladığımız ikinci raporla da bu alandaki kararlılığımızı sürdürdük. “Paydaşlarımıza Değer Katıyoruz” ODE Yalıtım olarak paydaşlarına değer katmayan şirketlerin ayakta kalamayacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla 2018 yılında ‘Paydaş Paylaşım Platformu’nu kurduk. Tüm eğitim ve seminerlerimizi tek çatı altında topladık ve bu zamana kadar tüm bölgelerden toplamda 660 uygulamacıya ve yüz- lerce sektör uzmanına ulaştık. Bununla birlikte, pandemi döneminde yayımla- maya başladığımız çeşitli katalog, yayın ve kitapları sektör ile paylaşacağız ve ilklere imza atmaya devam edeceğiz. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=