Yalıtım Dergisi 191. Sayı (Mayıs-Haziran 2020)

Yalıtım / Mayıs - Haziran 2020 15 yalitim.net DKM İnşaat & Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Dikmen: T eknolojinin gelişimiyle çok katlı binalarda ses yalıtımı ile ilgili ihti- yaç oldukça artmıştır. Bundan 30-40 yıl önce yaşadığımız binalara göre yeni binalarda elektrik ve mekanik tesisat ve ekipman ebatları fazlası ile büyümüştür ve çeşitlenmiştir. Eskiden bize ısıtma tesisatı yeter- liyken; şimdi bunun yanında soğutma, havalandırma, sifonik sistem, özel elektrik ve bilişim sistemleri ve ekip- manları ile birlikte yaşamak zorunda- yız. Bu ekipman ve tesisatın tamamı da rahatsız edici gürültü oluşturmak- tadır. Gürültüyü önlemenin en iyi yolu da yönetmeliklere uygun olarak, doğru danışman firmalarla, doğru uygula- maları yapmaktan geçmektedir. 31 Mayıs 2017’de “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetme- lik” yayınlanmış ve 1 sene sonunda da zorunlu hale gelmiştir. İnşaat Aşaması Öncesinde Önlemlerin Belirlenmesi İdeal Çözümdür İnşaat aşaması öncesinde tasarım yapılırken önlemlerin belirlenmesi ve binanın akustik projesinin bir danışman tarafından çizilmesi ve akustik hesapla- rının yapılması ideal çözümdür. Yeni yönetmelikle birlikte gelen D1 Akustik Uzman Sertifika programı açıl- mıştır. Bu sertifikayı mimar ve mühen- disler (makine, inşaat, elektrik, fizik) alarak akustik danışmanlık yapabilmek- tedirler. Danışmanlar ve uzman firmalarla yapılan tasarım ve uygulamalar ses yalıtımı konusunda istenen sonuçlara "YENİ YÖNETMELİKLE OLDUKÇA KONFORLU BİNALARDA YAŞAYACAĞIZ" ulaşmayı sağlayacaktır. Kullanılan mal- zemelerin akredite laboratuvarlarda test edilmiş olması zorunludur. Çok katlı binalarda alınması gere- ken başlıca önlemlerin başında tüm tesisat ve ekipmanın esnek (yay ve kauçuklarla) bağlanması gelmektedir. Fakat bunu yaparken sismik koruma önlemleri de ihmal edilmemelidir. Bu gürültülü mahallerin oda içinde oda mantığıyla ikinci bir kabuk şek- linde imal edilmesi gerekir. Burada da içeriye ihtiyaç olan havanın susturucu ve akustik panjurlarla verilmesi gerekir. Tüm döşemeler özel yüksek yoğunluklu kauçuk şap altı malzemelerle ayrılma- lıdır. Bu, döşemlerin hem darbe sesi geçişini engelleyecek hem de katıları ayırarak hava sesi geçişinin engellen- mesine katkı sağlayacaktır. Geri Dönüşümlü Malzeme Kullanımı Zorunlu Olmalı Nüfusu gittikçe artan dünyamızda kaynaklar da aynı oranda azalmaktadır. Yeni dünyada inşa edilecek her yeni binanın bir Yeşil Bina (LEED, Breeam, BEST gibi sertifikalara göre) ve aynı zamanda Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnZEB) olarak inşa edilmesi gerek- mektedir. Böylelikle çevreye minimum zarar verirken aynı zamanda da çok az enerji tüketecektir. Malzeme olarak da geri dönüşümlü malzeme kullanımı zorunlu hale getiril- melidir. Özellikle ekolojik tasarım göz önüne alınmalı ve kullanılacak tümmal- zemeler binanın yapıldığı yakın çevrede üretilmelidir. Özellikle firma olarak kendi Ar-Ge çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=