Yalıtım Dergisi 187. Sayı (Ekim 2019)

26 Yalıtım / Ekim 2019 yalitim.net MAKALE CEPHELERDE KULLANILAN FOTOVOLTAIK PANELLERIN YANGIN GÜVENLIK ÖNLEMLERI BAĞLAMINDA İNCELENMESI (*) 1. BÖLÜM 1. GİRİŞ S on dönemlerde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda enerji kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır. Enerjiye duyulan ihtiyaçla birlikte mevcut kaynakların tüken- mesi gündeme gelmiş ve insanlar yeni kaynak arayı- şında bulunmuşlardır. Özellikle temiz ve tükenmeyecek olan enerjinin kullanımı ön planda tutulmuş ve doğal kaynaklara ilgi artmıştır. İnsanın yaşam sürecinin çoğunlukla binalarda geçmesi yönünden, binalarda kullanılan enerjinin üretilmesi ve sürekliliğinin sağlanması önemli olmuştur. Binalarda enerjinin kullanımı konfor gereksinimlerine göre şekillenmektedir. Binalar çerçevesinde enerjinin üretilmesine yönelik bilinen yöntemlerden biri fotovoltaik panellerin kullanımı ile olmak- tadır. Fotovoltaik paneller güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen sistemlerdir. Günümüzde binaların yapı kabu- ğunda sıklıkla tercih edilmektedir. Fotovoltaik panellerin enerji üretmesinde en kritik durum, paneller ve güneş ilişkisidir. Güneş ile temas halinde olması gerekli olan panel elemanların son dönemlerde cephede de çok sık kullanıldığını görmekteyiz. Cephede, doğrudan cephe elemanı olarak kullanılması, cephede bir kaplama eleman olarak kullanılması veya cephede gölgelendirme elemanı olarak kullanılması gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu farklı kullanımların olması, tasarımdan veya fiziksel kon- for koşulları gereği ortaya çıkmaktadır. Fotovoltaik panel türlerinin kullanımlarında elektriğin olması, olası bir yangın anında büyük risk oluşturmaktadır. Yangının ortaya çıkmasına sebep olabileceği gibi yangının hızlı bir şekilde yayılmasına da sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, cephelerde kullanılan fotovoltaik paneller incelenmiş ve örneklerle desteklenerek açıklanmıştır. Aynı zamanda cephelerde kullanılan fotovoltaik panellerde alınması gereken yangın güvenlik önlemleri üze- rinde durulmuş, yönetmelik, malzeme ve tasarım açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. 2. CEPHELERDE FOTOVOLTAİK PANEL KULLANIMININ İNCELENMESİ Bina ölçeğinde fotovoltaik panellerin kullanılması genel ola- rak bina üst kabuklarıydı. Güneş ile temasın en çok sağlandığı yüzeyler olarak üst kabuklar, bu amaçla doğru bir yaklaşım olmaktaydı. Günümüzde çatı türlerinin değişmesi, çatıda yeterli alanın bulunmaması ve çatının insan kullanımına açıl- ması gibi sebeplerden dolayı panellerin cephelerde kullanımı yaygınlaştı. Fotovoltaik panellerin cephelerde kullanımında da çatı kullanımına benzer olarak güneş ile ilişkisi önemsenmeli- dir. Ağaçlar, diğer binalar, yapısal olmayan kent mobilyaları gibi gölgelenmesine sebep olabilecek elemanlar ve güneş açısı dikkate alınmalıdır. Çatı ve cephelerde kullanımının karşılaştı- rılması yapıldığında ise, iklimsel veriler ve enlem ilişkisi büyük parametreler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kış mevsiminde çatıdaki panelin karla kaplı olması söz konusu olduğundan MUAMMER YAMAN Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (*) 9. Ulusal Çatı & Cephe Kongresi’nde yayınlanmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=