Yalıtım Dergisi 149. Sayı (Ağustos 2016)

42 Ağustos 2016 • www.yalitim.net MAKALE PROF. DR. İBRAHİM UZUN ÇEVKAK (Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi) I sı yalıtım malzemelerinin gözeneklilik, yoğunluk ve buna bağlı olarak değişen ısıl iletkenlik yanında yoğuşmaya neden olan veya yoğuşmayı önleyici niteliği, buhar difüz- yon direncidir. Malzemelerin her ne kadar birçoğu katı ve buhar difüzyonu açısından geçirimsiz malzemeler gibi görünseler de neredeyse hepsi buhar geçirgenliğine, bir başka deyişle hava geçirgenliğine sahiptirler. Diğer fiziksel özel- liklerde olduğu gibi bu durum da malzemeden malzemeye ciddi farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, küçük ya da büyüklüğünden ziyade yapı içerisinde beraber kullanıldıkları malzemelerle beraber düşünüldüğünde olumlu veya olumsuz etkilere neden olmaktadır. Isıl iletkenlikte malzemelerin ısıl iletkenliklerinin kompozit yapı içerisinde küçük ya da büyük- lüğü, sıcaklık farkındaki değişikliklere ve bu geçişlerdeki eğimlere etki ettiği gibi, buhar difüzyon dirençleri de hava içerisindeki buharın az ya da çok geçtiğine veya hava ile bera- ber bu akışın az ya da çok olduğu yönünde bilgi vermektedir. Yapı içerisinde buhar geçişinin durması, malzemenin geçi- rimsiz olması ile mümkündür. Bu durum genelde hava geçir- mez malzemeler veya membranlardır. Duvar içerisinde bu tür malzemelerin kullanılması ciddi dikkat gerektirmektedir. Normal şartlarda su buharı geçirimsiz malzemeler değişik iklim şartlarına maruz kalan normal dış duvarlarda kullanılma- malıdır. Bu durum piyasada duvarların nefes alması şeklinde ifade edilmektedir. Az nefes öldürür, çok nefes yorar. Bu açıklama mecazi anlamda yapı malzemeleri için izaha muhtaç bir şekilde kullanılabilir. SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ ( m ) Su buharı difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma, yapı malze- melerine ve yapı malzemelerinde meydana gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder. YALITIM MALZEMELERİ VE YOĞUŞMA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=