Yalıtım Dergisi 147. Sayı (Haziran 2016)

44 Haziran 2016 • www.yalitim.net GÖRÜŞ YAPI MALZEMELERININ TEKNIK ONAY ILE ÜRÜN GÜVENLIĞININ SAĞLANMASI Y apı malzemelerinin “Güvenli Ürün” olarak piyasaya sürülebilmesi için 4703 sayılı Çerçeve Kanun kap- samında ürünlerin 2011/305/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE işareti ve G işareti iliştirilerek güvenli oldukları ispatlanmalıdır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından harmonize standardı yayınlanan ürünler CE işaretiyle, ulusal standartlar ise G işareti ile taçlandırılmaktadır. Standardı bulunmayan, standarttan sapan, kit halinde piyasa arz edilen veya prototip olan ürünler için “Ulusal Teknik Onay ile G işareti” ve “Teknik Değerlen- dirme ile CE işareti” uygulamaları kullanılmaktadır. ULUSAL TEKNIK ONAY Ulusal Teknik Onay, standardı bulunmayan, standarttan sapan, kit halinde piyasaya arz edilen ve prototip ürünler için verilen bir belgedir. Türkiye’de yapı malzemelerinde Ulusal Teknik Onay (UTO)’ı alınmış ürün “G” işareti ile piyasaya arz edilecektir. TEKNIK ONAY HANGI DURUMLARDA VERILIR? - Standardı bulunmayan ürünlerde - Bulunan standarttan herhangi bir sebeple sapan ürünlerde - Kit halinde piyasa arz edilmek istenen birden fazla üründe - Prototip ürünlerde. ETA (EUROPEAN TECHNICAL ASSESMENT) Avrupa Teknik Değerlendirme, AB üye ülkeleri, AB Eko- nomi Bölgesi ve Türkiye ve İsviçre’de geçerli olmak üzere bir yapı ürününün temel karakterleri beyan edilmek üzere performansı hakkında bilgi içermektedir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU ile 1 Haziran 2013 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. ETA’sı alınan ürün CE işa- reti iliştirilerek Avrupa pazarında hiçbir engelle karşılaşmadan pazarlanabilir. HANGI DURUMLARDA ETA VERILIR? - Ürün hiç veya tamamıyla EAD (Avrupa Değerlendirme Dokümanı) veya EN (Avrupa Standartları) gibi uyumlaştı- rılmış teknik özelliklerle tanımlanmıyorsa (veya kapsamına girmiyorsa) - Ürün EAD kapsamına giriyorsa günümüzde TS 825 “Bina- larda Isı Yalıtım Malzemeleri” standardına göre sapma gösteren ürünlerde, çimento üretiminde kullanılan uçucu küllerde, çimento üretiminde kullanılan alçıtaşında, kagir birimlerde (tuğla, bims vb.), temel gereklerden sapan ürünlerde vb. teknik onaylar verilmiştir. Y UĞUR GEDIK Genel Müdür / CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=