Yalıtım Dergisi 147. Sayı (Haziran 2016)

24 Haziran 2016 • www.yalitim.net ETKİNLİK 2. ULUSAL YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ İ stanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen “2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi” 4-6 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı ve Yapı Fiziği Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Koçlar Oral, kongrenin İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Çalışma Grubu ve grubun geliştirdiği Yapı Fiziği Derneği’nin evsa- hipliğinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde globalleşen enerji ve çevre sorunları karşısında tasarımcılar, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak ve çevre kirliliğini önleyerek, enerji kaynaklarını verimli kullanan sağlıklı, konforlu yapma çevreleri gerçekleştirme görevini üstlendiler. Yapı tasarımı- nın, konfor koşulları ve işlevsel özellikler açısından taşıdığı önem gözönünde bulundurulduğunda pek çok disiplinle ilişkili olduğu biliniyor. Yapının kullanım amacına maksimum uygun- luk, gereksinimlerin karşılanması, kullanıcıların sağlığının ve konfor koşullarının sağlanması, estetik ve sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesinde etkili olan parametrelerin en uygun değerlerinin belirlenmesi, fiziksel çevreyi gerçekleştiren tüm tasarımcılar için büyük önem taşıyor. Fiziksel çevrenin kar- maşıklığının artışı, bu çevreyi yaratacak veya geliştirecek tasarımcının diğer alanlardaki uzmanlarla doğru bir bilgi alış- verişinde bulunmasını zorunlu kılıyor. Bilgi alışverişi, özellikle günümüzde mimar ve mühendislerin en önemli görevlerinden biri olan konforlu, enerji etkin ve sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması için gereklidir.” “İçinde bulunduğumuz çağa damgasını vuran bilgi tekno- lojileri, politikadan ekonomiye kadar pek çok alanda etkisini çok hızlı bir şekilde gösterdi. Bilimde gerçekleşen paradigma değişimleri hayatın bütünü üzerindeki anlayışları da etkiliyor. Geleneksel uygulamalar, yerini çağdaş uygulamalara bırakıyor. Bilginin erişilebilirliği ve iletişimin artması, farklı disiplinleri biraraya getiriyor, disiplinlerarası ortak çalışmaları olanaklı kılan bütünleşik, dinamik ortamların varlığını güçlendiriyor. Bütünleşik yaklaşımların önem kazandığı bütünleşen dünyada yaşanan hızlı değişimler, çalıştığı alanla ilgili olarak daha derinlemesine düşünmeyi sağlayan, eleştirel bakış ve yeni yöntemler geliştirme olanaklarını sağlayan farklı yaklaşımların tartışılmasını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda ortak tartışma ve çalışma alanlarını güçlendirmek ve özellikle uluslararası ilişkilerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için kurulan Yapı Fiziği Derneği, IABP (International Association of Building Physics)’nin Türkiye kolu olmak üzere kuruldu. Kurulduğun- dan bu yana büyük bir ilgi gören dernek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarıyla her sene güçleniyor”. “Kongrenin açılışına gelerek bizlere onur veren ve çalışma grubumuzun bugünlere taşınmasında büyük emekleri olan değerli hocamız Prof. Dr. Mehmet Küçükdoğu’ya; kongrenin başarılı geçmesi için özverili çalışmalar yapan tüm yürütme kurulu üyelerine; kongrenin oluşmasında yoğun emek veren kongre sekreteri ve dernek sekreteri Nurgün Tamer Bayazıt’a; sekretarya ekibi olan çalışma grubumuzun genç araştırıcıları Feride Şener Yılmaz, Mine Aşçıgil Dinçer, Seda Kaçel ve İdil Erdemir Kocagil’e; bildirileri ile bilimsel katkı yapan katılım- cılara; konuşmacılara, oturum başkanlarına, bilim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Kongremizin gerçekleşmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen ana sponsorumuz Çuhada- roğlu; altın sponsorumuz Işıklar; gümüş sponsorlarımız BASF, Proaktif, Klassis; çözüm ortaklarımız Frankische ve TRIMline ile medya sponsorumuz B2B Medya’ya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum”. Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=