Yalıtım Dergisi 141. Sayı (Aralık 2015)

Aralık 2015 • www.yalitim.net 3 EDİTÖR SADIK ÖZKAN teknik@2dyapi.com İŞ DÜNYASI YAYINCILIK LTD. ŞTİ. ADINA SAHİBİ İsmail Ceyhan SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ İsmail Ceyhan ismailceyhan@b2bmedya.com YAYIN DANIŞMANI Sadık Özkan teknik@2dyapi.com YAYIN YÖNETMENİ Sertaç Aytaç sertacaytac@b2bmedya.com YAZI ‹ŞLERİ MÜDÜRÜ Uğur Doğan ugurdogan@b2bmedya.com REKLAM MÜDÜRÜ İsmail Öner ismailoner@b2bmedya.com GRAFİK Ömer Duman ABONE Reyhan Toydemir abone@b2bmedya.com DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Gül Koçlar Oral Prof. Dr. Nil Türkeri Cem Cansever Murat Ceyhan Bülent Çolak Haldun Ekal M. Kemal Gel F. Fethi Hinginar Osman Özkarakaya Orhan Turan Levent Ünüvar BASKI VE CİLT Altan Basım Ltd. Yüzyıl Matbaacılar Sitesi / Bağcılar Tel: 0212 629 03 74 YAPIM YAYINLAYAN İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti. YÖNETİM YERİ Barbaros Mah. Uğur Sok No: 2/2 34662 Üsküdar / İstanbul Tel: 0216 651 78 78 Fax: 0216 651 78 98 www.yalitim.net www.b2bmedya.com info@b2bmedya.com Fiyatı: 10 TL. © 2015 İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti. ISSN: 1302-8057 Ayda bir yay›mlan›r. Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır. YAPI VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ G eçene ay bu köşede, yıl boyunca yaşanan gerginliklerin ve buna bağlı yaşanan olumsuzlukların seçimler sonrası ortadan kalkmasını ve yaşanan ekonomik kayıpların telafisini umduğumu belirmiştim. Ne var ki, gerek yaşadığımız coğrafyanın gerekse ülkemizin yapısı, gündemin büyük bir hızla değişmesine ve geleceğe ilişkin öngörülerin kısa sürede geçersiz kalmasına neden olabilir. Rusya ile yaşanan gerginliğin devam etmesi, enerjiden tarıma, inşaattan turizme pek çok alanı öngörülemez şekilde etkileyebilir. Yaşamın her alanını bir “satranç tahtası” olarak kabul edersek, başarılı olabilmek için daha çok olasılığı ve bir-iki adımdan daha ilerisini gözönünde bulundurmamız şart. Konuya firmalar açısından baktığımızda da, özellikle kısa ve orta vadeli plan- lamalarda, içinde bulunulan koşullar, öngörülebilir olumlu/olumsuz değişiklikler ve öngörülemeyen olumlu/olumsuz değişiklikler olmak üzere üç başlıkta, beş faklı senaryoyu hesaba katabilmek gerekiyor. Sektörün kanaat önderlerinin önemli bölümünün bu sayımızda yer alan yıl- sonu değerlendirmelerine baktığımızda, 2015 yılında yaşanan olumsuzluklara ve buna bağlı oluşan daralmaya karşın yatırımların hız kesmediğini, ileriye dönük temkinli de olsa büyüme hedeflerinin korunduğunu görüyoruz. Bu ise geçmiş dönemlerde yaşanan zorlukları aşabilmiş olmanın getirdiği özgüveni yansıtıyor. Ülkeyi yönetenlerin de satranç tahtasını iyi okumaları ve hamleleri buna göre yapabilmeleri, başka bir ifadeyle öngörülemeyen değişiklikleri azaltabilmeleri, gelişme ve büyüme adına umudumuzu artıracaktır. Geçen sayımızda ilk duyurusunu yayınladığımız ve bu yıl 13.’sünü düzen- lediğimiz, 2015 yılı içerisinde fark yaratan başarılı ürün, firma ve kurumların ödüllendirileceği “Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri” etkinliğimiz için başvuruları- nızı beklediğimizi ve aday önerme formunun web sitemizde yer aldığını tekrar hatırlatmak isterim. Yeni yılın dünyamız ve ülkemiz için başta barış olmak üzere iyilik, güzellik ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. Gelecek sayıda birlikte olmak umuduyla hoşçakalın. SATRANÇ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=