Yalıtım Dergisi 141. Sayı (Aralık 2015)

38 Aralık 2015 • www.yalitim.net GÖRÜŞ EKB VE ISI YALITIMI ALTAN HIÇYILMAZ Terraco A.Ş. Akdeniz&Güney Bölge Müdürü ahicyilmaz@terraco.com.tr Y malzemenin yoğunluğundan öte TS 825’e göre seçim yapmak gerekir. Isı yalıtımı, kışın kapalı ortamdaki sıcak havayı muha- faza ederek ısınmak, yaz aylarında da soğuk havayı muhafaza ederek serinlemek amacıyla yapılır ve her bölgeye gereklidir. Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka uzman ve deneyimli kişilerce incelenmeli ve gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. Eğitim almış ve ısı yalıtımı üretici fabrikaları tarafından onaylanan kişilerce yapılmalıdır. Isı yalıtımı sadece levha kalınlığına bağlı olmayıp, uygulama yapılan tüm katmanları ile bir bütündür. Isı yalıtım sistemi binayı 2-4 yıl arasında amorti etmektedir. Binada uygulanan gazbeton, bimsblok, tuğla vb. malzemeler ısı yalıtıma katkı sağlayabilir fakat tek başlarına mantolama vazifesi görmeleri mümkün değildir. Isı yalıtımı çok uç gerek- lilikler haricinde dıştan yapılmalıdır. Böylece donatı korozyonu ve gelebilecek ısı farklılıkları daha dışarıdayken engellenmiş olur. TS 825’e göre yapılan ısı yalıtımda en az yüzde 50 ısı yalıtımı sağlanır. Isı yalıtım sistemlerinde aranacak belgeler ETAG 004, TS EN 13499, TS EN 13500 gibi sistemi oluşturan ürünler bütününe verilir. Renovasyon işlemi sırasında eski yüzey incelenmeli, mantolama işlemine engel teşkil eden tüm bağlantılar (klima, çanak anten, kablo vs.) cepheden uzaklaştı- rılmalıdır. Yağmur iniş boruları mantolama yapım aşamasında sökülmeli, borular mantolama yüzeyine alınmalıdır. PVC pencere sektörünü hepimiz biliriz. PVC sektöründe profesyonel olarak çalışan firmalar dışında neredeyse her mahallede fazla sayıda bulunan ve ehil olmayan PVC atölyeleri 2014’e geldiğimizde nihai tüketicinin bilinçli yönlendirmesi ile daha profesyonel bir tutum sergilemeye başladı. Manto- lama sektörü için de aynı duruma dikkat çekmek istiyorum. Zamanla tüketici mantolama konusunda daha bilinçli hale gelecektir. Bilinçli tüketiciler ısı yalıtımı yaptırmadan önce hem malzeme hem uygulama ile ilgili mutlaka detaylı araş- tırma yapıyor. Çünkü mantolamanın aynı cephede bir kez uygulanabildiğini, tamirinin çok güç olduğunu, değiştirmek istendiğinde ağır maliyet gerektirdiğini biliyor. Türkiye’de ısı yalıtımı sektörünün büyüklüğü yaklaşık 8-10 milyon m 2 civarındadır. Şu anda Türkiye ne yazık ki uygulama sıklığı ve kalitesi bakımından gelişmiş ülkelerle kıyaslanama- yacak derecede geri kalmış durumda. Kişi başına kullanılan yalıtım malzemesi Türkiye’de 0.04 m 3 iken Avrupa’da 0.4 m 3 , ABD’de ise 1 m 3 civarında. Yalıtımlı bina, yalıtımsız binaya göre yılda en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Türkiye’de gerçekleştirdiği üretim ile Avrupa Teknik onayı alan ilk firma olan Terraco Türkiye’nin amacı, tüketicinin ısı yalıtımı konusunda bilinç kazanmasını sağlamaktır. Dünya üzerinde 17 ülkede üretim hattı bulunan Terraco’nun aldığı ETAG 004 belgesi, Avrupa Birliği standartlarında çevreci ve insan sağlığına duyarlı, kaliteli üretim yaptığının bir göstergesidir. Türkiye’ye 1988 yılında giriş yapan İsveç teknolojisi Terraco, çevreci ve yenilikçi ürünleriyle boya ve yalıtım sek- töründe ilkleri gerçekleştirmeye devam edecektir. E nerji Verimliliği Kanunu ardından çıkan Enerji Per- formans Yönetmeliği’ne göre 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tüm binaların, ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak yenileneceği bilinmektedir. Enerji Kim- lik Belgesi (EKB), asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içerecek ve konutlar, beyaz eşyalarda olduğu gibi A’dan G’ye kadar sınıflandırılacak- tır. Bu durum aynı zamanda binaların değerini de artıracaktır. Türkiye’de yaklaşık 18 milyon yapının yüzde 80’i ısı yalıtımsız durumdadır. Enerji Performans Yönetmeliği’nin uygulan- ması ve denetimiyle yılda yaklaşık 8 milyar dolar civarında ısı enerjisi kazancı ve tasarrufu sağlamak mümkün olacaktır. Yalıtımlı bina yalıtımsız binaya göre yılda en az yüzde 50 tasarruf sağlamaktadır. DOĞRU BILINEN YANLIŞLAR Birçoğumuzun aklına “Isı” denildiğinde sadece sıcaklık gelmektedir; öncelikle bu yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. Isı hem soğuk hem de sıcak ortamı ifade eder. Hiçbir sıva ve boya, ısı yalıtımını tek başına sağlayamaz, ancak ısı yalıtımına katkı sağlayabilir. Binanın içindeki küf- lenme ve yoğuşma ısı yalıtımı sayesinde çözülebilir. Kullanılacak ısı yalıtım lev- hası TS 825’in belirlediği kriterlere uygun olarak yapılmak zorundadır. Malzeme kalitesi çok önemli olmakla birlikte malzemelerin TSE, CE ve önemli olan test raporlarının olması son derece önemlidir. Isı yalıtımda

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=