Yalıtım Dergisi 135. Sayı (Haziran 2015)

46 Haziran 2015 • www.yalitim.net GÜNCEL ETA BELGESI NEDIR? KIM VERIYOR? NE IŞE YARIYOR? Y apı Araştırma Derneği, Avrupa Birliği ile yapı mal- zemeleri mevzuatının uyumlaştırılması çalışmala- rında bulunmak amacıyla 2008 yılında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından kurulmuştur. Yapı Araştırma Derneği’nin iktisadi işletmesi olarak, yapı malzemelerinde Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsa- mında teknik değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için kurulan İTB Araştırma Kurumu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Kasım 2014 tarihli ve 29174 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan MHG/2014-24 ve 26 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de üretilen yapı malzemelerinin yurti- çinde G işareti iliştirilerek (Ulusal Teknik Onay-UTO) ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe satılabilmelerine olanak sağlayacak European Technical Assessment (Avrupa Teknik Değerlendirme-ETA) belgesi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Bu yetkilendirme, Avrupa Komisyonu tarafından da kabul edilerek kurumumuzun ismi, tam üye olmayan ilk ve tek üye olarak Avrupa Komisyonu resmi gazetesinde yayınlanarak onaylanmıştır. EOTA İTB Araştırma Kurumu, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği EOTA’nın Türkiye’den ilk SİNAN SOMER İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Genel Müdürü ve tek üyesi olup, aynı zamanda bu kuruluş nezdinde ülke sözcülüğü görevini yürütmektedir. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI, “UTO” VE “ETA” BELGELERİ Avrupa Birliği üye ülkeleri, ortaklaşa hazırlanan ve kabul edilen bir Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Pro- ducts Regulation-CPR) üzerinden Birlik ülkelerinde kullanı- lacak yapı malzemelerini tanımlamışlardır. Tüm yapı mal- zemelerine CE işareti iliştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye de bu yönetmeliği aynen tercüme ve kabul ederek 10 Temmuz 2013 tarih 28703 nolu Resmi Gazete’de (305/2011/ AB) numarasıyla yayınlamıştır. Bu yönetmelik kapsamında, - Herhangi bir standardı olmayan - Mevcut standartlardan sapma gösteren - Yenilikçi (Innovative) yapı malzemelerinde, piyasaya sürülebilmeleri için UTO veya ETA Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. İTB Araştırma Kurumu, Türkiye’de yapı malzemelerine UTO Belgesi vermek için TSE ile birlikte yetkilendirilmiş ilk, ETA Belgesi vermek için yetkilendirilmiş ilk ve tek kuruluştur. UTO ve ETA Belgeleri ürün geliştirme, Ar-Ge ve yenilikçi ürünlere zaman, emek ve para harcayan kurumsal yapı malze- meleri üreticileri için haksız rekabeti önlemek ve Avrupa Birli- ğine ihracat vizesi anlamına geldiği için son derece önemlidir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=