Yalıtım Dergisi 135. Sayı (Haziran 2015)

44 Haziran 2015 • www.yalitim.net TEKNİK Isı yalıtımı yapılmamış bir binada, ısı kayıplarının yüzde 25’i yalıtılmamış çatılarda oluşmaktadır. Çatıların yalıtılmaması insan sağlığını ve yaşam standartlarını olumsuz etkilediği gibi hem aile hem de ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir… ÇATI YALITIMI I sıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjiden tasarruf sağ- lamanın en etkin yollarından biri şüphesiz çatı yalıtımıdır. Yaşam alanında, ısınan havanın genleşerek yükselmesi ile ilk olarak çatıdan dışarı çıkma eğilimi gösterdiği bilenen bir gerçektir. Ayrıca, sıcak iklim şartlarında güneş ışınlarına yüksek oranda maruz kalması sebebiyle soğutmak için kul- lanılan enerjinin tasarrufu için de çatı yalıtımı kritik öneme sahiptir. Bu sebeple çatılar, yapılarda ilk olarak yalıtılması gereken bölgelerdir. Çatı yalıtımı yaparak kışın ısıtma ve soğutma giderlerine yüzde 25’e varan oranda enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bina tipine ve yapısına bağlı olarak, çatı yalıtımının kendini bir yıl içerisinde geri ödeme imkânına sahip olduğu ve kullanım süresince yüksek kazanç sağladığı bilinmektedir. Ülkemizde, yapıların önemli bir çoğunluğunda standart eğimli çatılar yer almaktadır ve bu tipteki çatıları 2-3 saat içerisinde; kolay bir uygulama ile yalıtmak mümkündür. Bu uygulama ile sadece bireysel ekonomiye değil, ülke ekonomisine de çok büyük katkı sağlanacaktır. Sadece, mevcut binaların çatılarının yalı- tımını yaptırarak ülke ekonomisine 8 milyar dolara yakın bir katkı yapılabilir. Bu rakam enerji konusunda dışa bağımlı ülkemiz için çok büyük öneme sahiptir. Çatıya ısı yalıtımı uygulaması yapmanın faydaları: • Kışın ısı kayıplarını, yazın ısı kazançlarını minimize ederek enerji ihtiyacını ve dolayısıyla enerji giderlerini azaltır • İç ortam ile yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlar, terleme ve küflenme gibi yapıya ve yaşam alanına zararlı oluşumları engeller • Yüksek enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarını ve küresel iklim değişikliği etkisini minimize eder • Doğru malzeme seçimi ile yangın güvenliğine katkı sağlar • Ses yalıtımına katkı sağlar. Çatınızı yalıtırken unutulmaması gereken en önemli unsur- lardan biri, yüksek kalınlıkta ürün kullanımının, sağlanan enerji tasarrufunu artırdığıdır. Yani, 100 mm yerine 160 mm kalınlığında bir ürün ile çatının yalıtılması, çok daha yüksek enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, diğer bir önemli konu da, ısı iletkenlik (lamda) değeri düşük ürünler seçilmesidir. Çatı yalıtımı ürününü seçerken, ürünün yoğunluğunu değil ısı iletkenlik katsayısını yani lamda değerini dikkate almak gerek- mektedir. Yoğunluğun direkt ya da dolaylı olarak sağlanan enerji tasarrufuna katkısı yoktur. Fakat, ısı iletkenlik değeri düştükçe, yalıtım ürününün performansı artmakta, yani daha yüksek enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yalıtım esnasında, çatıda ısı köprülerine neden olacak boşluklar bırakılmaması da diğer bir kritik konudur. Çatı döşemesi üzerinde yalıtımsız kalan boşluklar ısı kayıplarına neden olur ve kazanılan enerji tasarrufunun büyük oranda azalmasına neden olabilir. KAZANCINIZ ÇATIDAN UÇMASIN Yalıtılmamış çatılar, bireysel ekonomi ve ülke ekonomisi açısından çok büyük rakamlarda kayba neden olmaktadır. Kısa zamanda ve herkes tarafından gerçekleştirilebilecek kolay bir uygulama ile çatınıza ısı yalıtımı yaptırabilir ve ısıtma-soğutma faturanızdan yüzde 25 tasarruf sağlayabilirsiniz. Çatı yalıtımı, kendini en kısa sürede geri ödeyen yalıtım uygulamasıdır ve kullanım süresi boyunca yüksek kazanç sağlar. C M Y CM MY CY CMY K SEDAT KILIÇ Knauf Insulation Ürün Müdürü Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=