Yalıtım Dergisi 135. Sayı (Haziran 2015)

34 Haziran 2015 • www.yalitim.net N anoteknoloji, maddenin atom ya da molekül seviye- sinde kontrol edilerek yeni malzemeler üretilmesine olanak veren bir teknoloji uygulamasıdır. Bir başka deyişle nanoteknoloji, çok küçük ölçekteki partikül- lerin kullanılmasıyla büyük ölçekteki spesifik malzemelerin üretilebilmesidir. Bu teknoloji sayesinde bilim insanları daha hafif, daha dayanıklı, daha elastik ve multi-fonksiyonel özel- liklere sahip yeni malzemeler üretebilmektedir. Nanoteknoloji birçok alanda olduğu gibi yapı malzemele- rinde de kullanılabilmektedir, çünkü nanoteknolojiyle üretilen malzemeler son derece spesifik karaktere sahip olup, mevcut imkanlarla çözemediğimiz birçok yapı mühendisliği problem- lerine çözüm olabilir. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda nanoteknoloji ile üretilmiş ya da üretilmesi mümkün olan birçok yeni ürün ve fikir ortaya çıkmıştır. Örneğin Nano-silika katkısıyla üretilen betonun servis ömrünün neredeyse iki katına çıktığı tespit edilmiştir. Klin- kerle beraber karıştırılan nano-silika partiküllerinin beton içerisine nüfuz eden zararlı ajanları engellediği ve betonun servis ömrünü uzattığı görülmüştür. Karbon nanotube takvi- yeli boyaların çizilmelere karşı dayanımlarının belirgin ölçüde arttığı gözlemlenmiştir. Bugün piyasada görülen kendi kendini temizleyen ya da antibakteriyel özelliği olan boyaların tamamı nanoteknoloji sayesinde geliştirilmiştir. Yine bir başka örnekte nano boyutta Titanyum Dioksit katkılı filmlerle kaplanan camların, yüzeyinde su ve kir tutmadığı ve kendi kendini temizleyebildiği görülmüştür. Yapı malzemelerinde kullanılan nanoteknoloji ürünlerin bir diğer katkısı da plastik yapı malzemelerinin yanma perfor- mansının artırılmasında gerçekleşmiştir. Bugüne kadar plastik ürünlerde sıkça kullanılan halojen katkılı yanma geciktiriciler, nanoteknoloji sayesinde yerini yavaş yavaş daha çevreci ve daha güvenilir ürünlere bırakmaktadır. Özellikle kompozit ürünlerde kullanılan nano kil ve karbon nanotube katkıları hem kompozit ürünlerin mekanik özelliklerinin iyileştirilme- sinde, hem de yanma performanslarının artırılmasında fayda sağlamaktadır. Örneklerden de anlaşılabileceği üzere nanoteknoloji birçok alanda olduğu gibi yapı sektörünün geleceğinde de çok büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıllarda nanoteknoloji saye- sinde geliştirilen birçok yapı malzemesi, mevcut imkânlarımızla başaramadığımız pek çok yapı tasarımının hayata geçmesine vesile olacaktır. SERHAT ÇİFTÇİ Pakpen Ar-Ge Müdürü YAPI MALZEMELERINDE NANOTEKNOLOJI UYGULAMALARI TEKNOLOJI Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=