Yalıtım Dergisi 135. Sayı (Haziran 2015)

32 Haziran 2015 • www.yalitim.net HABER & RÖPORTAJ uygulama alanları, ürünler ve detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Birim Fiyat Tarifleri ve Analizlerinde yer alıyor. YALITIM: Kamu kurumlarından beklentileriniz nelerdir? KEMAL ÇOLAKOĞLU: Türkiye’nin büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında olması ve yapı stoğunun büyük bir bölümünün betonarme olması nedeniyle temellerde, çatılarda ve gerekli tüm diğer detaylarda su yalıtım yapılması, yapı güvenliği açısından şarttır. Bu konudaki standart ve yönet- meliklerin yetersiz olması, haksız rekabeti de körüklüyor. Bu konunun düzeltilmesine yönelik girişimlerimiz var. CE bel- geleri olmayan üreticilerin ürettikleri kalitesiz ürünlere karşı pazar denetimlerini yapacak kişi ve kuruluşları bilgilendirerek haksız rekabeti önlemeye çalışıyoruz. CE işareti konusunda bütün üreticileri bilgilendirmek ve bitümlü örtü pazarını kalite standartlarını koruyarak büyütmeyi amaçlıyoruz. Bun- ların dışında, Avrupa’da emsallerimiz gibi kaliteli bitüm satın almak ve ihracatı artırmak konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. BİTÜDER olarak bitümlü örtülerle ilgili ulusal ve uluslara- rası standartları yakından takip ediyoruz. Ulusal standartların hazırlanmasına katkıda bulunuyoruz. Buna rağmen su yalıtımı uygulamaları ile ilgili mevcut standart ve yönetmelikler halâ yetersiz durumda. Kamu otoritesi nezdinde de konunun önemine dikkat çekerek yeni yönetmeliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması konula- rında çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası kalite güvence sistemi CE prosedürünün de bitümlü örtüler için doğru şekilde yürümesi ve piyasa gözetim denetiminin haksız rekabeti önleyecek şekilde devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yer- leşmesine katkı veriyoruz. Bitümlü örtüler ile ilgili pazarda yaşanan diğer bir sorun, kaliteli ürünler kullanılsa bile uygulamaların bilgisiz ve yeter- siz ekipler tarafından yapılması sonucu yaşanan problemler. Ürünlerin sertifikalı uzman ekipler tarafından uygulanması, binanın su yalıtım detaylarının sürekliliği ve bitümlü örtü- den beklenen performansın sağlanması açısından son derece önemli. Bu açıdan 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”de Su Yalıtımcısı’ndan da Yeterlilik Belgesi aranması zorunluluğunu memnuniyetle karşılıyoruz. BİTÜDER olarak “Belgeli Perso- nel” döneminin sektörde öncüsü olmak adına, konumuzla ilgili Yeterlilik Belgeli eleman konusunda özel çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu sorunların çözümü aslında Türkiye’de su yalı- tımı konusundaki bilinç eksikliğinin giderilmesi ile mümkün. BİTÜDER olarak hem denetim yapacak kişi ve kuruluşları hem mimar, mühendis, müşavir firma ve uygulayıcıları, hem de kamuoyunu bilgilendirerek su yalıtımı hakkında bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=