Yalıtım Dergisi 130. Sayı (Ocak 2015)

20 Ocak 2015 • www.yalitim.net PERSPEKTİF “F iyatlandırma Stratejileri” olarak kullandığımız bu jargon, aslında ismi itibariyle bize çok şey anlatmaktadır. “Fiyatlandırma” ve “Strateji” dediğimizde, bir ürünü/hizmeti fiyatlandırma- mız gerektiği ve bu fiyatı oluştururken de bazı stratejiler uygulamak durumunda olduğumuz anlaşılmaktadır. Fiyat, bir ürünü/hizmeti pazarlamak için kullandığımız 7P içerisinde en önemli argümanlardan birisidir. Tüm sektörler için oluşturul- ması gereken stratejiler elbette sektörümüz için de (kendi içinde özelleşerek) oluşturulmalıdır. Sektörümüz bünyesinde uygulanan/uygulanması gereken yöntemlere geçmeden önce “fiyatı” ve “fiyatlandırma süreci”ni pazarlama mantığı içerisinde anlamaya çalışalım. FIYAT NEDIR? Fiyat, bir ürünün/hizmetin satıldığında karşı tarafta oluştura- cağı faydanın bedelidir ve potansiyel müşteriye ürünün/hizmetin değerini hatırlatır. Fiyat, potansiyel tüketicinin o ürünü satın alma aşamasında, kararını olumlu yönde vermeye sağlamasını çalışan bir argümandır. Fiyat aynı zamanda, o ürünün/markanın tüketicinin zihninde olumlu/olumsuz konumlanmasına yarayan bir araçtır. Gerçekten fiyat, bir ürünün satın alınma aşamasını etkileyen fevkalade öneme sahip, satışın bir numaralı aracıdır. Bu noktada, “Satış, fiyatla yapılır” gibi bir yanlış anlaşılma da olmamalıdır. Eğer satış sadece fiyatla yapılıyor olsaydı, dünyada özellikle son 20-30 yıllık bir dönemde bu kadar çok satış/ pazarlama uzmanı yetişmez, çeşitli akademik birimler oluştu- rulmaz ve en önemlisi de firmalar, bünyelerinde bu kadar çok satış/pazarlama personeli istihdam etme gereği duymazlardı. Belki birçoğumuzun da bildiği çok klasik bir söz vardır: “Fiyatla babam da satar”. Sanırım bu söz zaten bu açıklamaları güzel bir biçimde özetliyor. Önemli olan, müşteriye ihtiyacını doğru bir biçimde hissettirip, ürünün sunduğu kaliteyi doğru bir biçimde aktarıp, firmaların o üründe elde etmeyi amaçladığı kârı koruyarak, müşterinin o ürün için ödeyeceği bedele razı olmasını sağlamaktır. Doğru satış budur. Fiyatlandırma stratejileri, bahsi geçen bu satış sürecinin doğru bir biçimde işletilebilmesi için fiyatın o ürün bazında hangi seviyelerde olması gerektiği ile ilgilenir. FIYATIN OLUŞTURULMASI VE FIYATLANDIRMA STRATEJILERI Çok klasik olarak iktisadi bir tanımla, bir ürüne ait arz ve talebin kesiştiği noktada fiyat oluşur. İktisadın temellerinin atıldığı ilk dönemlerde dünyada fiyat bu şekilde algılanıyordu. Fakat bugünkü dünyada, iktisadi hayata ve modern pazarlama Yalıtım Sektöründe Pazarlama Faaliyetleri - 3 MURAT KARADEMIR İnşaat Müh. / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Uzmanı mrtkarademir@hotmail.com “FIYATLANDIRMA STRATEJILERI” VE YALITIM SEKTÖRÜNDEKI YÖNETIMI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=