Yalıtım Dergisi 116. Sayı (Kasım 2013)

etkinlik yordu” dedi. İZODER’in 2010 yılında tüm yalıtım konularını içeren bir zirve düzenlediğini, geçtiğimiz sene de Isı Yalıtımı Zirvesi’ni gerçekleştir- diğini hatırlatan Erdoğan, bu sene de su yalıtımını gündeme aldıkla- rını belirtti. Ferdi Erdoğan, Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi’nin Van Depremi’nin ikinci yıldönümü- nün ertesi günü düzenlenmesinin gerekçesini de şu sözlerle açıkladı: “Depremin önüne geçme şansımız yok, deprem hayatımızın bir gerçeği. Burada depremle yaşamayı öğrenme- nin yöntemlerini masaya yatırmak adına biraraya geldik. Yakın tarihi- mizde daha büyük deprem felaketleri de yaşamışken niçin bu zirveyi Van Depremi’nin yıldönümünden bir gün I sı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), Isı Yalıtımı Zirvesi’nin ardından Yalıtım Zir- vesi adı altında gelenekselleştirmeyi amaçladığı etkinlikler dizisinin ikinci- sini “Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi” olarak belirledi. 24 Ekim Per- şembe günü Marriott Hotel Asya’da gerçekleşen Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi, gündemde olan kent- sel dönüşümü su yalıtımı açısından ele aldı. Zirvede, Türkiye açısından büyük önem taşıyan depremlerin yol açtığı yıkımların en önemli nedenle- rinden birinin, binalardaki su yalıtımı eksikliği olduğu belirtilerek, Türkiye genelindeki 19 milyon konuttan 6,5 milyonunun deprem açısından riskli bina statüsünde olduğu anlatıldı. 23 Ekim Van Depremi’nin ikinci yılı olması sebebiyle de bina dayanıklı- lığı açısından su yalıtımının önemine bir kez daha değinildi. Zirvede, Su Yalıtımı, Deprem ve Türkiye Ger- çeği, Su Yalıtımında Başarıyı Etki- leyen Faktörler, Kentsel Dönüşüm Sürecinde Su Yalıtımında Mevzu- atlar ve Osmanlı’dan Günümüze Kentsel Dönüşüm ve Deprem baş- lıkları altında gerçekleşen panellerde su yalıtımı alanındaki eksiklikler ve alınması gereken önlemler tartışıldı. Zirvenin açılış konuşmasını İZO- DER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan yaptı. Konuşması öncesi Van Depremi sonrası çekilen fotoğraflar- dan oluşturulan bir slayt gösterimi yapan Erdoğan, “Üzücü görüntülerle başladık ama günün önemini vurgu- lamak adına bunu yapmamız gereki- Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi Gerçekleştirildi 28 YALITIM • KASIM 2013 IZODER tarafından gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi”nde, uzman konuşmacıların katılımıyla, su yalıtımının önemi tüm yönleriyle ele alındı…

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=