E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
BTM
TUNÇMAN PLAST
ARMACELL
BLOKSAN
BAU 2019
MOLÜMER
ODE YALITIM

MAKALE

Dış Duvarlarda Sıcaklık, Su ve Nem Performansının İncelenmesi(*)

Y. Doç. Dr. Filiz Umaroğulları
Y. Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar
Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik
Y. ..

9 Ekim 2015 Cuma / 15:55 | MAKALE

Isı ve Nem Kontrolü Yapılmış Çift Tuğla Duvarların Ses Yalıtım Değerlerinin Laboratuvarda Ölçülmesi ve İrdelenmesi

Prof. Dr. Sevtap Yılmaz
Mine Aşcigil Dincer
Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu
Prof. Dr. Leyla Tan..

10 Eylül 2015 Perşembe / 10:10 | MAKALE

Selçuklu Dönemi Mimari Eserlerinin Çatı ve Cephelerinde Su-Nem Sorunlarının Araştırılması (Konya ve Çevresi Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Nazım Koçu
KTO. Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık..

7 Ağustos 2015 Cuma / 12:58 | MAKALE

Isı Yalıtım Malzemelerinin Genel Özellikleri

Prof. Dr. İbrahim Uzun / ÇEKVAK..

6 Temmuz 2015 Pazartesi / 12:59 | MAKALE

Enerji Verimli Cephe Sistemlerinin Yangın Anındaki Davranışı: Cephe Yangınları(*)

NİLAY ÖZELER KANAN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Enerji V..

6 Temmuz 2015 Pazartesi / 12:58 | MAKALE

Sıcak Kuru İklim Bölgesinde Yerleşme Dokusu-Form-Enerji Etkileşimi(*)

Mimar İdil Erdemir
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
İTÜ Mimarlık Fakültesi..

10 Haziran 2015 Çarşamba / 14:52 | MAKALE

Eğimli ve Kabuk Yüzeylerde Bitkilendirilmiş Çatılar

Jozef Bonfil
BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San A.Ş. - Teknik Danışman..

8 Mayıs 2015 Cuma / 16:34 | MAKALE

Binalarda Co2 Salım Miktarlarının Azaltılması Amacıyla Bir Toplu Konut Örneğinin Değerlendirilmesi

Y. Mimar Özge Kundakçı
Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu
İTÜ Mimarlık Fakültesi..

8 Nisan 2015 Çarşamba / 14:08 | MAKALE

Binaların Isıtma ve Soğutma Yükü Hesaplamalarında Kullanılan Statik Yöntemlerin Karşılaştırılması

Araş. Gör. Sibel Maçka Kalfa
KTÜ Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Yalçın Yaşar
KTÜ Mimarl..

9 Mart 2015 Pazartesi / 15:36 | MAKALE

Dış Etkenler Sonucu Yapılarda Oluşan Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesi

Araş. Gör. Seher Güzelçoban Mayuk
GYTE Mimarlık Fakültesi

Y. Doç. Dr. Erkan Avlar
YT..

16 Ocak 2015 Cuma / 13:53 | MAKALE