E-DERGİ
Yalıtım 167.Sayı

 


E-Dergi Oku 

PANELSAN
EMÜLZER
ÇUKUROVA YALITIM
ALFOR
DYOTHERM YALITIM SİSTEMLERİ

KÜNYE


İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti.
Adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İsmail Ceyhan
ismailceyhan@b2bmedya.com

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
Prof. Dr. Nil Türkeri
Cem Cansever
Murat Ceyhan
Bülent Çolak
Haldun Ekal
M. Kemal Gel
F. Fethi Hinginar
Osman Özkarakaya
Orhan Turan
Levent Ünüvar

Yayın Danışmanı
Sadık Özkan
teknik@2dyapi.com

Yayın Yönetmeni
Sertaç Aytaç
sertacaytac@b2bmedya.com

Yazı İşleri Müdürü
Uğur Doğan
ugurdogan@b2bmedya.com

Reklam Müdürü
İsmail Öner
ismailoner@b2bmedya.com

Abone
Reyhan Toydemir
abone@b2bmedya.com

Grafik
Ömer Duman
omerduman@b2bmedya.com

Baskı ve Cilt
Matsis Matbaa Hizmetleri Ltd. Şti.
Tel: 0212 624 21 11

Yayınlayan
İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Uğur Sok No: 2/2
34662 Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 651 78 78
Fax: 0216 651 78 98
www.yalitim.net
www.b2bmedya.com
info@b2bmedya.com
Fiyatı: 10 TL.
© 2018 İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8057

Ayda bir yayımlanır.
Tüm Türkiye'de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu'na göre yerel süreli yayındır.