E-Dergi Oku 
DYO
ODE YALITIM

Enerji Verimliliğine Emülzer'in Katkısı Sürüyor

Enerji Verimliliğine Emülzer'in Katkısı Sürüyor

18 Şubat 2021 | TEKNİK MAKALE
195. Sayı (Ocak-Şubat 2021)
709 kez okundu

Cem Ercan
İnşaat Y. Mühendisi
Emülzer Proje ve Teknik Satış Müdürü


Ülkemizde yerli olarak üretimi yapılan kömür çeşitleri taşkömürü, linyit ve asfaltitdir. Bununla birlikte; yerli üretimi yapılan diğer birincil enerji kaynakları petrol, doğalgaz, hidrolik elektrik, jeotermal elektrik, jeotermal ısı, ısı, rüzgar, güneş, odun, bitki ve hayvan artıkları ile biyo yakıttır. İthal enerjiye bağımlılığımızın azaltılması ise hayati önem arz etmektedir. Enerji açığının büyük bir kısmını doğalgazdan karşılamaktayız. Gayri Safi Milli Hasıla’nın(GSMH), yıllara göre değişmekle birlikte, yaklaşık %6’lık kısmı, dış ticaret açığının %58’ini oluşturmaktadır. Elektriğin depolanması mümkün olmadığına göre, ithal edilen doğalgazın çok iyi bir şekilde depolanması gereklidir. (Kaynak: BOTAŞ Sektör Raporu Değerlendirmesi)

BOTAŞ’ın diğer depolama faaliyetlerine ilave olarak Kuzey Marmara ve Değirmenköy tesisleri Kolin-Kalyon Ortak girişimi, Aksaray’daki tesisler ise İÇTAŞ grubu tarafından yapılmaktadır. Toprak ile temas eden yüzeylerde betonu zararlı organik maddelerden korumak için, betonarmeye su yalıtımı yapılması zorunludur. Bu alanlarda Emülzer EM 300 P, Emulseal PU Mastik, Swellflex, Emilkote, Emülzer C gibi ürünlerimiz kullanılmaktadır.

devamını okumak için tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Gebze- İzmir Otoyolu Projesi Yol Şantiyesinde Kullanılan Ürünler

Emülzer Emilkote kullanılmış olan temel, hava koşullarının etkisi ile aylarca su içerinde kalmak zorunda kalabiliyor. Buna rağmen üründe, suda en ufak...
18 Aralık 2020

Katı Atık Depolama ve Arıtma Tesislerinde Betonu Korumak Amacıyla Alınacak Tedbirler ve Kullanılan Yapı Kimyasalları

SDÇ kullanılarak hazırlanan betonların su geçirimliliği daha yüksek ise arıtma tesisi, atık su kanalları, prefabrike betonarme borular vb. yerlerde be...
19 Ekim 2020

Eriyik ve Soğuk Deneylerle Mineral Yün Elyaflama ve Şut Oluşumun Araştırılması

Mineral yün için farklı elyaf ürün (elyaflama) teknolojileri mevcuttur. Bunlardan ortak olan özelikle taş yünü ve curuf yün için 'spinner' ely...
28 Ağustos 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.